Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 7 mars, 2017

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

 

Selamat Jalwa! Allt går extremt bra. De mörka är bombchockade, då det är helt uppenbart att deras förmodade seger snabbt tynar bort. Den mörka kabalen rusar nu förgäves för att på något sätt bevara det lilla som fortfarande finns kvar. Det är som om en spray av syra plötsligt lades till blandningen. USA Bolaget håller på att lösas upp då det blir kristallklart att den nya NESARA Republiken återigen är på världens horisont. Den mörka kabalen kan nu se det oundvikliga meddelandet. Deras gamla sätt är avslutade och deras gamla garde väntar nu på den länge försenade bestraffningen. Den sanna konstitutionen med många behövliga revisioner kommer inom kort att visa sig och Kongressen och resten av den mörka regimen kommer att göra ett avbrott. Den nya policyn från den de jure regimen kommer snart att bli en normal alldaglig händelse. Världen har länge väntat på vad som snabbt håller på att hända. Detta projekt är ett som Ljuset länge har väntat på. Ni kommer att få er frihet och början på ert välstånd.

Denna process krävde en noga och försiktig inställning. De mörka hade lurats att tro att deras tokerier på något sätt skulle finna ett sätta att fortsätta. Våra krafter leddes av en grupp av underbara och hängivna individer vars magi världen inom kort kommer att applådera. Vad de gjorde var i sanning mirakulöst. Det är inte lätt att stjälpa ett finansiellt och politiskt system som har legat fast på plats i över två tusen år. Detta system är nu i det slutliga steget för att bytas ut. Ljusets soldater utförde en i sanning enastående händelse. Vi måste lovorda deras ansträngningar samt också deras magnifika tålamod. Vi kommer nu att få se hur ni tar ett högst underbart stort steg i medvetandegrad. Det kommer att möjliggöra för er att ta ett enormt steg mot första kontakt. Det är detta faktum som gör oss lyckliga angående era ansträngningar. Ni har lyckats skapa ett scenario som inte bara gör det möjligt att en ny verklighet formas utan också att ge riktlinjer för hur ni skall bilda denna er nya värld. Denna värld kommer att ha medel och resurser för att förbereda för en ny och himmelsk epok.

Förändringsprocessen har varit utdragen. Huvudfrågan var den slutliga proklamationen som behövdes för att dra in undersåtarna och deras vänner. Det var fortsättandet av den gamla verkligheten som inledningsvis förvirrade Ljusets krigare. Oron var att strategin var baserad på uppfattningen att de mörka hade vunnit deras lilla men i vilket fall som helst väsentliga seger. De mörka svalde detta som ett faktum och började använda principerna av USA Bolaget som en bas för att återuppbygga deras besegrade parti. I själva verket så var den sanna karaktären av allt detta att USA Bolaget var ett icke-faktum. Det var dött och vid rätt tillfälle skulle det placeras i historiens skräphög. Denna sanning blir nu faktum då de nya ”Treasury Notes” (USN) och RV håller på att rullas ut. Såsom var förhoppningen så leder denna process till massarresteringar och till det nya regeringsskicket av NESARA, som nu kommer att födas. Amerika var redo att leda världen i en tyst revolution. Detta kommer att tillåta en värld som länge utlovats av Himlen att manifesteras. Detta mirakel är nu fullt på väg och kommer att leda er till frihet och välstånd.

När som detta går framåt kommer ni att få se många behövliga förändringar. Dessa förändringar kommer att tillåta ert medvetande att fortsätta att växa och er överföring mot fullt medvetande att öka. Det är denna process som blir nyckeln till uppkomsten av er nya verklighet. Vi är helt medvetna om hur detta spelar ut sig. Vi inser att avslöjanden är något som behövs tas upp. Den gamla regeringen försvarade kraftfullt den underliga uppfattningen att UFOs inte existerade. Detta kommer nu att omvändas och sanningen om att ni inte är ensamma kommer att avslöjas för er. I dessa kommunikationer ämnar vi att förklara vilka vi verkligen är och varför vi av Himlen blev tillsagda att skapa ett övervakningssystem för att bättre förbereda er för fullt medvetande. Ni behöver ett antal sätt för att upplösa de tidigare liven ni upplevde i begränsat medvetande. Denna process är väsentlig för att hjälpa er att justera in er till de fysiska förändringarna som ni inom kort kommer att träffa på.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att hjälpa er att bättre förstå vad som nu händer med er. Under de senaste 15 åren har ni utsatts för ett antal subtila förändringar som vi allmänt kallar för Uppstigningssymptom. Dessa förändringar från Himlen är ett av de många sätt som er kropp, ert sinne och er ande görs redo för er stor förändring i medvetande. Dessa förändringar kommer inom kort att nå en punkt då djupare förklaringar kommer att behövas. Vår serie av livsviktiga lektioner kommer då att behövas. Uppkomsten av ett nytt regeringsskick kommer att innefatta detta. Vi förväntar oss att när ni väl är utrustade med sanningen bakom er tidigare historia så kan ni bli bättre förberedda att acceptera varför detta är tiden för enorma förändringar i er verklighet. Ni kommer plötsligt att få lära er om Agarta och varför ni kom hit för ca 900, 000 år sedan, för det första. Förlorade minnen kommer att återfås och bli förklarade.

Kära Hjärtan, vi vet att denna vishet enbart är början på att lära er om er själva som ett folk och som Gaias mänskliga väktare. Denna process behöver diskuteras med era mentorer då ni behöver kunskap om hur detta först skedde. Vad som ligger inför er är en storslagen period som kan hjälpa er att visa er sanna relation till Gaia och hennes remarkabla ekosystem. Era positiva intentioner och djupa stöd för denna gudomliga process gör allt detta möjligt. Ni har underbart ändrat hur ni reagerar på manipulationerna från den mörka kabalen. Dessa förändringar har låtit oss ta många nödvändiga steg framåt. Vi tackar er alla för vad ni uppnår. Denna tillväxt är ytterligare ett tecken på varför Himlen beslutade att en gudomlig process nu var möjlig. Detta för oss till idag. Detta är absolut en tid för då välsignade händelser händer!

Detta är en tid då mänskligheten återigen förenar sig med det Gudomliga för att återställa dess heliga och magnifika mål. När ni återigen blir fullt medvetna så kan ni ta åt er allt detta i en underbart gudomlig rörelse. Ni kommer då att se varför Himlen tog fram oss och skapade en speciell kärna av Varelser för att älska och assistera er. I detta nya medvetande kommer vårt uppdrag att bli gudomligt omordnat. Vi kommer att bli övervakare för uppdrag som Himlen har utfärdat. Ni kommer att bli intensivt medvetna om denna process. Denna process sker då vårt nya galaktiska samhälle bildas och brukas. Hur allt detta skall fungera är något vi kommer att dela med oss av till er, tillsammans med era mentorer. Dessa kommande ögonblick kommer att ge oss stor glädje. Det betyder att vi helt fullt kan justera till en ny series av ändamål, för att reformera inte enbart er utan helheten av Gaia och Himlen. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Vi står på randen till förändringar som kommer att påverka inte bara dessa rapporter utan också hur ni kommer att relatera till ett antal nya utvecklingar. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...