Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 24 November

 

nidle071112

3 Lamat, 1 Yaxk’in, 12 Manik

Dratzo! Världen fortsätter att föra sig i en positiv riktning. Alla uppgörelse- fonder och reserver överförs och de flesta har nått sina distributionspunkter. Alla sådana överföringar görs med högsta säkerhet. I det förgångna så var den stora oron den stora mängden av sympatetiska undersåtar till de mörkas vedergällning via förseningar. Denna oro är inte längre det primära motivet för den kraftiga säkerheten. Det nya problemet har varit allmänna felsteg skapade genom glapp i den generella telekommunikationsprocessen. De flesta av dessa ting har korrigerats. I vilket fall som helst så avbröts en stor mängd pengaförsändelser, kritiska websidor och transferering av väsentliga nyckeldokument. En mindre grad av dessa problem finns fortfarande. Denna svårighet är inte längre det huvudsakliga problem som det tidigare var. För att motarbeta detta utfördes ett antal kritiska arresteringar. Denna operation pågår fortfarande. Våra tjänster användes till stor del för att samla intelligens om andra desperata handlingar från dessa mörka oligarker. Denna stora operation har förhindrat att någon större terrorism har kidnappat distributionsprocessen.

Vi är nu i det slutliga stadiet för att leverera fonder och etablera ett nytt världsomspännande finansiellt system. Denna process har skapat nya centra för utskick av era välsignelser och medel för att förhindra storskalig och småskalig förskingring. Dessutom så står ett nytt system för valutaförsändelser redo att introduceras som en motpunkt till skiljaktigheter i den gamla SWIFT processen. Inledande instruktioner har skickats till ett antal viktiga nationer och finansiella institutioner. En uppsättning av speciella svar behövdes för att kunna gå vidare och dessa vitala element har nu mottagits. Försiktighet har länge varit ett bas element för de urgamla familjerna och utvalda kungligheterna. De har länge levt i diktaturrikena som har styrts av de mörka oligarkerna. Därför behövdes denna saktfärdiga process genom vilken allt utfördes plikttroget. Vi befinner oss för närvarande i en mottagande ställning, vilket förväntas låta några av er ta emot de första testerna av detta nya och nyligen införda distributionssystem. Så förvänta er de första fonderna inom kort.

Då ni förbereder er för att till slut ta emot era välsignelser så befinner sig de som har besegrat kabalen i de sista förhandlingarna om de mörkas nederlag. Detta enorma ögonblick kräver att ni djupt inser vad detta innebär. På Atlantis började ni en stor resa som nu kommer att sluta i er slutliga seger över de mörka. Anunnaki som var de ursprungliga övervakarna satte upp ett samhälle för att förslava er på ett antal olika sätt. Detta 13 årtusenden långa system kommer att bytas ut mot ett system för att ge er frihet, sanning och välstånd som ni är så välförtjänta av. Ta er tid för att överväga implikationerna av vad som nu händer. Inte bara kommer ni att få tillbaka sanningen, utan också samhället som är en förlöpare till vår ankomst. Denna stora serie av övergångar är den slutliga länken som behövs för att återställa denna glob och låta er göra justeringarna, vilka kommer att återföra er till fullt medvetande. Denna process förenar er med era spirituella och rymd-familjer. Det gör er också till medborgare i ett i sanning speciellt solsystem.

Denna operation betyder att ni behöver ändra på era fundamentala uppfattningar som ni lever i enlighet med. Vi har använt denna tid för att ändra på själva strukturen av denna verklighet. Medan denna operation har försenat något våra önskade mål så har den också sett till att era välsignelser kommer att tas emot och är tryggt säkrade från förluster. Denna omedelbara tid kommer att bevittna händelser som för de flesta kommer att förefalla som mirakel. Kungligheterna och de urgamla familjerna har skapat en frikostighet som ni kan använda er av för att göra slut på fattigdom, gettos, och framförallt för att förse denna värld med rent vatten, elektricitet och ren luft. Denna nya uppsättning av globala samhällen är bara början på nya möjligheter för alla. Använd denna kommande tid för att manifestera era drömmar. Teknologier som lokalt och globalt kan förändra resande är bara början på en ny verklighet för mänskligheten. Dessutom skall ni träffa de som representerar era avlägsna förfäder. Var glädjefull och redo för en högst underbar framtid!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld förändras snabbt när som de nya energierna för ett alltmer växande medvetande flödar in i denna verklighet. Himlen välsignar oss när som denna gudomliga energi är ämnad att assistera era himmelska guider med att föra in basen för en ny fysisk kropp. Det gudomliga kommer inom kort att intensifiera dessa energier då vi närmar oss tiden för när nästa uppsättning av sådana energier anländer. Det nya året kommer därför att bli en tid för större förändringar då dessa energier kommer att bli instrumenten för nya uppfattningar och nya rikedomar. Himlen ämnar för denna ädla blå-gröna glob att markera en tid då denna värld i sanning började förändra sina gamla mörka sätt. Vår uppgift innefattar ett grundläggande övervakande av var och en av er. Inse djupt i era hjärtan att nya sätt börjar göra om gamla scenarion och ger en omstart för hur denna värld opererar.

Vi assisterar de olika medicinska lagen från den Galaktiska Federationen. Vi tar vad de har funnit och uppdaterar dem med vårt. Tillsammans så sätter dessa packet tiden för ert eget inträde i Agartha. Vår största glädje är att förbereda er för den stora transformationen som kommer att äga rum i Ljuskristallkamrarna. Alla vi genomgick en speciell ceremoni vilket enbart ägde rum på grund av de exemplariska liv vi hade fört i tidigare liv. Vid rätt gudomlig tid arrangerade Himlen en speciell transformerande ceremoni. På grund av den stora frånkoppling som ni har haft i tidigare liv här så behöver ni en speciell helig, levande enhet för att uppnå er återgång till att vara fysiska änglar. Vi använder kvaliteterna av nåd och barmhärtighet för att guida er mot denna i sanning mirakulösa operation. De mörka kan bara förnimma de inledande händelserna av ert uppstigande som äger rum.

Allt sedan Atlantis undergång så var de mörka Anunnaki era skoningslösa överherrar. Dessa nästan 13 tusen år av allvarlig misskötsel har fått de flesta av er fulla av en inre stress och därtill en allmän förvirring av vilka ni verkligen är. Vad som nu behöver hända är att korrigera detta genom att inåt uttala att ni är stora Varelser och att denna brist på tro på er själva transmuteras in i en positiv och starkt fokuserad uppfattning om er sanna själs-baserade jag. Vi Mästare har inympat detta mantra i er. Använd detta mantra för att ändra på hur ni ser er själva. Ni för er in på en plats där de storslagna inre krafterna som ni äger kan komma tillbaka helt enkelt genom ett starkt fokuserande på detta starka mantra för ert sanna jag. Det är dags att transformera uppfattningarna som ni har fått från de mörka. Var starka och redo att se vilka ni verkligen är.

Idag fortsatte vi med våra veckoliga rapporter. Använd er nya inre styrka för att fokusera på och manifestera denna nya verklighet. De mörka har hur som helst ridit med broddar genom denna verklighet. Nu är ögonblicket för att fokusera tillsammans med andra och uppnå denna underbara nya verklighet fylld med er styrka, frihet och välstånd! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...