Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 22 december

nidle071112

 

5 Cib, 9 Mol, 12 Manik

Dratzo! Vi kommer till er i glädje. De sista faserna av leveransprocessen är i gång. Vad som kan fördröja denna process något är Julen. The Uppstigna Mästarna ser denna tid på året såsom de ser tidigt i maj, en helig tid och de söker att klart observera denna heliga del av det Gregorianska året. Därför kan de som sänder dessa himmelska välsignelser temporärt försena leveranserna. Trots en gudomlig försening så kommer dock dessa speciella gåvor att levereras till er! Sedan urgamla tider har denna tid haft speciell betydelse. Även vid tiden för Atlantis så firades slutet av ett år och början på nästa med speciella ritualer och ceremonier. Var älskvärda och glädjefulla att denna tid också kommer att bli början på era välsignelser. Kom ihåg hur lång tid detta har tagit och välsigna med uppskattning vad ni kommer att få ta emot. Var redo att använda detta ögonblick för att börja använda dessa fonder för att manifestera era drömmar. Tacka alla och låt er grupp och er själva ta detta nya år i er hand och i detalj klarlägg hur denna gudomliga vision skall ta form. Vet att med dessa välsignelser kommer en ny verklighet och ett nytt regeringsskick!

Då ni ser er runt om på er glob, så kan ni se hur denna förändring äger rum. Faktum är att denna er värld inte längre kan fungera såsom den tidigare har gjort. Överallt uppstår desperata behövliga förändringar. Vatten krisen är en av de mest uppenbara. Större delen av er värld saknar en i sanning säker källa av vatten. Resurserna för att förse finns där. De är dock inte tillgängliga på grund politik och antydda kostnader. Välsignelser kommer att ges till er så att ni kan använda dessa humanitära fonder för att lösa denna stora kris. Detta är bara ett av de många infrastrukturproblemen som skall lösas. Många andra såsom vägar, broar och till och med så enkla saker som järnvägar kräver en viss sort av innovativt tänkande. Vi vet att ett stort antal människor är redo att demonstrera framgångsrika lösningar. Dessutom behöver ni ge världens barn medlen att absorbera en i sanning hög kvalitativ och produktiv utbildning. Det är en fråga om att förse en god grund för alla genom att producera tillräckligt med mat för att sätta punkt för svält för alltid.

Vi har diskuterat olika problem som står på randen till att överväldiga er verklighet. Då medvetande växer så kan ni börja se hur lätt dessa många problem kan överkommas. Den kritiska nyckeln är att isolera de mörka undersåtarna som kontrollerar denna värld och helt enkelt bara släppa in Ljuset. Detta är kontentan av vad vi gör. Vi har sett hur ni har vuxit och sett hur de mörka manipulerade er och söker att hålla er vid en viss kontrollerad nivå. Våra förbindelsergrupper arbetar stadigt med att se till att dessa skojare snabbt isoleras från er. När ni väl är fria från dem så kan ni lätt använda era inneboende talanger för att forma en bättre värld. Det är denna nya verklighet som vi ämnar besöka och hjälpa er att till slut slutföra er långa resa tillbaka till fullt medvetande. Det är i detta Ljus som vi har rest hit i så stort antal. Våra handledare står redo för att assistera er över de sista groparna på denna mycket långa väg. Det är denna process som för oss mot framgång!

För årtusenden sedan så slets ni plötsligt från ert sanna Ljus av de mörka prästerna på Atlantis. Denna teknologi var inte än kapabel till att permanent ändra er. Himlen såg detta som ett tillfälle att utforma en speciell grupp av människor. Dessa skulle bli extremt kapabla att hjälpa ”barnen” av Ankara i deras egen resa till Ljuset och fullt medvetande. Ni kommer att transformera denna galax med vad ni skall lära er. Och att ge denna kunskap vidare genom den stora nåd som finns i alla människor. Ni skall göra alla i fysikalitet en enorm tjänst och bli storslagna förebilder, vilket blir till skapandet av legender. Som vi har sagt, så är ni i de slutliga stadierna av denna resa. Vi är här för att skriva ned dessa mäktiga tider och för att assistera er med de sista resterna av ert förande av härligheten associerad med er återgång till fullt medvetande. Ni skall återförenas med era spirituella och rymdfamiljer. Som vi tidigare har sagt är ni här på själva randen till er förflyttning in i ert största äventyr, de mytomspunna lärarna av Ljuset bland Ancharerna.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi vet precis hur svårt det är att se hur de många välsignelserna som ni förtjänar blir försenade utav händelser utanför er kontroll. Olika tricks från de mörkas återstående agenter har framtvingat att vissa speciella säkerhetsåtgärder läggs på plats. Då dessa sedan länge utlovade pengar blir tillgängliga så gläd er och kom ihåg den heliga betydelsen av denna tid på året. Acceptera älskvärt dessa gåvor och använd er känsla av nåd till hur ni bäst använder eller distribuerar dem. Dessa gåvor kommer att bli en början på ett stort välstånd som kommer att överösa detta klot. Låt detta bli en tid för avslut och början. Låt det bli ett ögonblick för er att demonstrera er bestämda tro på Ljusets kraft. Hjälp de som har behov och påbörja dessa projekt som kommer att hjälpa mänskligheten i allmänhet. Var positiva och redo att utföra vad ert inre hjärta och sinne i sanning tror på.

Då vi närmar oss detta högst betydelsefulla tillfälle, så se på denna händelse som en tid då mänsklighetens sanna enhet till slut kom att skina på en global basis. Underbara ting kommer att hända för djupt inom så bryr vi oss alla om varandra. Denna kärlek kommer att reflektera den växande nivån av medvetande som ni alla känner inom er. Det var bara för ett par år sedan som många av incidenterna som har inträffat skulle ha lett till någon sorts global krigssituation. Denna tillväxt i spirit är högst uppmuntrande. Ni börjar expandera nivån av applicerad nåd på en global basis. Förbli därför positiva och låt denna underbara känsla fortsätta att flöda och växa. Nya regeringsskick kommer att manifesteras. Denna nya tid kommer till slut att låta oss visa upp oss och lära er många saker som ni behöver känna till om ert förgångna, nutid och framtid. Vad som sitter i mitten av detta är det eviga nuet.

Er heliga uppgift är att ta både er tillväxt i medvetande och i spirit och bilda en ny värld, som föregångare till ett nytt mänskligt samhälle. För länge sedan förnekades vi vår chans att omvända Atlantis till en blandning av Anden av Lemuria glädjefullt förenad med Atlantis teknologier. Allt sedan denna tid har ni plumsat omkring i det fängelse som begränsat medvetande är. På grund av en serie av exemplariska liv så gjorde Himlen till slut oss Uppstigna Mästare till era trogna övervakare. Vi har applicerat nåd och barmhärtighet tillsammans med fullt av gott arbete för att hålla de högre gnistorna hos människan levande. Nu kommer ett stort himmelskt mirakel att fullborda våra ömsesidiga tider i mörker. Det är denna nya värld som lockar oss och som kommer låta oss träffas och dela vår vishet med er! Det är ett gudomligt ögonblick då via alla kommer att kunna välkomna varandra och glädjas.

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden. Många händelser står nu färdiga att manifestera. Vi tackar Skaparen och välsignar de skeenden som inom kort skall omfamna oss. Låt oss ta dessa helgdagar och använda dem för att både börja och fira en högst enastående tid för hela mänskligheten! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...