Sananda via Kathryn May, 21 mars

Jesus Sananda

Sananda: Till Min Älskade Ljusfamilj

Älskade Ljusfamilj, jag kommer för att tala med er, för det är det som ger mig stor glädje, och för, som alla goda familjer, vi tycker om att vara tillsammans, och vi älskar att prata. Vi skulle kunna prata om vad som helst och verkligen tycka om det, för det passerar så mycket kärlek mellan oss att vi knappast behöver ord, och ändå tycker vi om att säga ”jag älskar dig”.

Jorden Stiger Upp

Ni är nu i ett intensivt energiskifte. Moder och Fader Gud sänder sitt Ljus och sin Kärlek över hela planeten. Ibland känner ni ett extatiskt ögonblick av lycksalighet, och andra stunder upplever ni det som överväldigande, eller till och med upprörande, för ni går igenom så mycket förändring, så snabbt. Det kan kännas som en åktur i en berg- och dalbana eller en snabb hisstur, förvirrande, märkligt, som första gången man provar 3-D glasögon på bio. Många av er, Transmuterarna och Ljusbärarna som vår Christine och Kathryn och deras team. Känner sig utmattade bortom något de någonsin känt tidigare. Många är fysiskt sjuka pga den enorma mängd toxisk energi de (ni!) processar med era kroppar. Ni är levande transformatorer, som drar in enorma mängder Ljus när ni samtidigt släpper ut ett konstant frisläppande av transformerad energi.

Kära Ni, det kan verka så konstigt för er att inse hur bokstavliga dessa saker kan vara, men det är sant att en viss mängd av Jordens negativa energi måste rensas ut för att ni ska kunna höja vibrationen på planeten som helhet.  Det är bara den Universella Lagen som gäller för hela planeten. Skillnaden är är att ni gör det inom en så pressad tidsram. Det är extremt snabbt för en planet i ett så mörkt och toxiskt tillstånd, ändå arbetar ni hårt nu, med många fler som ansluter sig till ”upprensningsteamet”, varje timme! Saker och ting går så dramatiskt framåt;det är verkligen spännande. Jag ska beskriva för er något av vad vi vet och vad vi ser.

Uppvaknandet som sker är Jordomskakande, i det hänseendet att det det påverkar varje varelse på Jorden – djur, växt, mineral och människa. Ni känner alla och svara på de stigande Ljusenergierna och det har en störande effekt på alla. Vad kommer nu denna effekt skapa i er? Kommer den störa gamla tankemönster? Ja, absolut, det är målet. I denna tillfälliga fas av transmutation, är vad ni gör med den ”rubbade” känslan avgörande för er egen bana och för den mängd assistans ni kan ge till planeten. Några som fortfarande är kvar i rädsla på en djup nivå kommer känna att upplösningen är hotande. De kommer att återgå med all sin kraft till ideologi – idéerna de tror är sanna pga sin tidigare historia, utbildning och programmering.

Det kommer vara en kort tid då de dogmatiska talarna, talking heads, och de självgoda befrämjarna försöker sälja sina åsikter. Detta händer nu. Dömande kritik – även  med sirap  sockersötade förklaringarna av goda intentioner och kärleksfulla erbjudanden – fyller etern. Det finns ett ganska enkelt sätt att identifiera bedragarna som egentligen bara försöker hänga kvar vid sina egon ett tag till. De säger alltid något som kan låta, ”Jag vill bara varna er, för jag älskar er (tänker på ert bästa, etc), och de presenterar alltid sig själva som experter, eller en vars källa är expert, ändå får deras meddelanden en alltid att känna sig lite rädd, eller på sin vakt för någon de antingen berömmer eller är nedlåtande mot. Det finns alltid en manipulativ twist i deras budskap som får er att tvivla på någon annan än på dem.

Dessa är de som ställer till problem i sista stund som storstilat försöker förstöra det roliga. Ni har länge blivit varnade för de falska profeterna som kommer att armbåga sig fram till er mitt, er eter, ert internet. Här är de. Deras recept är enkelt: ”Plantera ett tviviel, och de har er uppmärksamhet”. Ett billigt trick, verkligen. Ja, vi sänder dem Kärlek, och vi önskar dem bättre dagar för deras ansträngninar kanske fungerar några minuter eller några timmar längre, men vi vet att detta, vårt, projekts är ära är förutbestämd. Kom ihåg, skratt är den bästa medicinen för alla dessa skenbara ”strider”.

Ni blir nu bjudna det bästa drama i Shakespearstil som Jorden någonsin sett, och ni sitter på första raden! Betrakta karaktärerna med skratt, som nu fyller det offentliga rummet med sina dårskaper. Är det inte en sorts brilljans att se en karikatyr av allt som är förfärligt i den mänskliga historien bli avslöjat så att alla kan de det? Trossystemens ideologiextremer blir exponerade som den komedi de verkligen är; de overkliga och oresonabla fördomarna och hatet blottläggs inför era ögon.

Kommer ni använda dessa absurditeter och illdåd för att röra upp ilska inom er? Eller kommer ni att se genom de små utklädda parodierna som en väg genom, från den 3-dimensionella fällan av att vara förslavad av idéer, till en ny frihet som bara kan nås i ert hjärta? Är ni en av de modigaste av de modiga som kommer att våga fråga och söka inom er: var någonstans inom mig finns dessa tendenser fortfarande? Sanningen är mycket djupare än vad man kan se, eller slår an en sträng av rädsla i ert nervsystem. Vi är på väg mot en upplevelse i en högre dimension, Älskade Bröder och Systrar, och dit vi är på väg finns ingen plats för ängslan, oro, rädsla, överdriven analys, förminskning eller argumentation. När vi expanderar, bortom begränsningarna av er tidigare erfarenhet, bortom upplevelserna vi är vana att ha, bortom idéerna vi är vana att tänka och hjärnans vägar vi är vana att följa, finner vi ett nytt och briljant liv där kamratskap, kärlek och förtroende är de nya grundstenarna.

Vi sträcker ut gränserna för möjligheterna, mina medresenärer. Vi är här för att skapa ett mirakel, och vi ser redan glimtar av briljans framför oss. Våra medmänniskor bereder nya vägar för samarbete, och de bygger broarna som kommer att göra vår nya Jord till en plats av vänskap, enkelt samabete, teamarbete, och glädjefyllt delande. Ingen kommer att lämnas utanför eller bakom. Ingen kommer att lämnas för att lida eller för att bära en börda som är större än deras styrka kan bära ensam. Det kommer inte finnas någon oro eller depression, eller ”stress” för ingen varelse kommer att hjärtlöst att pushas förbi deras uthållighet. Detta gäller även djur och växter. Vår kära planet kommer inte längre tillåtas att lida av förolämpningar som giftiga kemikalier, genetiskt modifierade avskyvärdheter, sprängmedel och andra mörka upptäckter som har förgiftat alla Jordens varelser.

Frihet betyder frihet från lidande, Älskade Ni! Frihet för absolut alla! Ni kan höra det gamla eka i ert tänkande, kan ni inte det? Jag inkluderar varje grässtrå i min beskrivning av kärlek och frihet för hur många av er skulle automatiskt tänka, ”ja men hur är det med… (de föräldralösa, eller djuren, eller valarna, eller chemtrailsen…) ”Kära mänsklighet, jag är här för att berätta att Moder och Fader Gud glömmer inte något av sina barn, eller något av sina barns medvetna skapelser. Gud skapade konceptet ”ekosystem”. Vi är alla i detta tillsammans, och vi kommer alla gå i glädje tillsammans in i Ljuset av vår nya dag.

Varför Mer Pengar?

Det har varit svårt för många att förstå hur det skulle kunna hela vår planet med att omvärdera världens valutor. Så klart, om ni är kunniga om hur pengar har skapat slaveri, har ni rätt i att vara försiktiga med allt som utrycks i pengaform. Det är inte det. RV, som vi kallar det, är ett steg mot att eliminera behovet av pengar över huvud taget. Först måste vi ha en sådat ekonomiskt överflöd att människor kan acklimatisera sig till verkligheten att de verkligen inte behöver oroa sig, för något. Detta är en svårare utmaning än ni kanske inser. Se bara djupt in i era egna försiktiga reaktioner, och multiplicera det med 7,5 miljarder.

Jag är Sananda, den ni kände som Jesus, och jag förstår ekonomi, lika mycket som jag förstår behovet för en mänsklig familj att kunna ha mat och tak över huvudet. Jag förstår Kärlek, och jag vet att ”politik” och oärlig ekonomisk politik kan störa en familjs förmåga att försörja sig och bo tryggt. Hur kan någon familj vara glad och fri när de oroar sig för sin överlevnad? Jag vet att skuldslaveri har tryckt ner kreativiteten och den intellektuella friheten  för hela mänskligheten, och jag är här för att visa er att mitt hjärta och min själ är med er när ni befriar er själva från alla yttre bojor och inre begränsningar som kvävde er tidigare.

När ni alla kan lämna bakom er den ingrodda försiktigheten och rädslan för förändring, då kan vi börja att se alla blomstra och expandera till de briljianta, kreativa varelser de föddes att vara. Alla. Inga undantag. Ni föddes till Guds avbild. Det är er födslorätt att vara briljiant och glad. Detta äventyr till 3:e dimensionens verklighet kommer att visa sig vara en språngbräda till vidare kreativitet.

Jag har talat med er i de senaste meddelandena, så har också Fader Gud, om den djupgående effekten för varje individ på Uppstigningens fortskridande. Det har varit svårt för några att höra om sitt eget ansvar för att hantera sina egna känslor och tankar utan att känna att de blir anklagade för den långsamma utrullningen av Välståndsprogrammen. Jag kommer att upprepa många gånger: Ni är Älskade, och vi vet hur svårt det är att vara där och att skaka av den hemska skuldprogrammeringen som kabalen har sadlat alla med.

Fall inte in i att skuldbelägga er själva och förbittringen den genererar! Ni bär inte skulden; ni är bara en viktig medlem i ett viktigt team. Vi räknar med er. Teamet måste arbeta tillsammans i harmoni för att skapa den portal av höga vibrationer genom vilken alla kan stiga upp till en ny verklighet. Ni och alla andra kan hjälpa eller hindra, som ni väljer. Vi ber er bara att ni tar ansvar för det faktum att ni väljer och för resultaten av era val. Detta är sann frihet.

Den Universella Lagen för Skapande

Det finns ett populärt Sci-fi tema som är ungefär så här: En grupp äventyrare söker en länge gömd skatt. Var och en har en del av nyckeln som kommer att leda till skatten, men de förstår inte riktigt vad det är de håller. Dessa nycklar har en särskild energisignatur, en färg, en vibration som kommer att låsa upp den stora dörren som var undangömd, passagen till ett stort överflöd. Det krävs att många fokuserar sin energi av höga vibrationer tillsammans för att öppna dörren. De som sänder negativ energi, tvivel eller rädsla skapar hinder för Ljusets flöde och blockerar andra och saktar ner gruppens framåtskridande mot överflöd, men de kommer inte att lyckas, för Ljusbärarna gör Guds arbete, med välsignelser från hela Himlens Förbund och under beskyddet från Galaktiska Federationen av Ljus.

Vad jag beskriver är en ganska enkel fysisk lag, vilken vi kallar Universell Lag, men en som – även om ni är djupt bekanta med den – har ni bara ett svagt minne av den för den har inte diskuterats öppet i mainstream av era vetenskapsmän eller ledare. Många är medvetna om den, men talar inte om den av rädsla för att attackeras eller bli misskrediterade av de som producerar mycket negativitet som vill stoppa äventyret för sitt egos välmående eller vinning. Det är den Universella Lagen för Skapande: Vad ni tänker på och fokuserar er känslomässiga energi på, skapar ni. Man säger ibland, ”Vad ni föreställer er, skapar ni.” Detta betyder nu inte att ni inte kan se på negativitet eller mörker och försöka ändra det. Ni fläckas inte av något ni ser på eller tänker på om ni inte tror på det, såvida ni inte investerar era tankar och livskraft i det. Vi måste se ett problem för att kunna föra in Kärlek och lösa upp et. På det sättet skapar ni medvetet härligheten ni håller som er guidande inre vision: Frihet för alla!

Håll ert Ljus högt, Ljuskrigare. Detta är inte en strid; det är en triumferande march ackompanjerad av Himlens orkester.

Ni som läser detta är bland de människliga äventyrare som leder uppdraget, skapar vägar för andra att följa. Ni lyckas briljant, trots floden av negativ energi ni går genom, Ni håller er till varandra, går som En, i en stor våg av glädjefylld, harmonisk energi. Ni formar Regnbågsbron ut ur 3.e dimensionen, över den 4:e och segrande mot oss i 5:e dimensionen och högre, modiga Ni, ni skapar på Skapelsens ytterkant!

Låt mig beskriva för er mer specifikt hur vi arbetar tillsammans. Ni har hört uttrycket att Jorden är slagfältet mellan Ljus och Mörker, gott och ont. Vad ni inte helt har förstått tidigare är att det inte kommer ta sig formen av ett krig, Ni lyckas med att lämna alla krig, lidande och negativitet bakom er. I de högre dimensionerna, sträcker vi oss mot er, arbetar med våra Stövlar på Marken för att ta iland era vinster och använda dem för att vidare rensa vägen för er.

Som där Ovan, så även där Nere

Här är hur vi gör det: När ni arbetar på Jordens yta för att rensa energifältet av mörka tankeformer, och när ni, genom exempel, lär era medmänniskor om den Universella Lagen för Skapande, hjälper ni att stoppa det konstanta inflödet av negativitet, och genom det höja kollektivets vibrationer. Ni arbetar nerifrån och upp, kan man säga, och vi arbear uppifrån och ner. Detta lyckas, då vi för fram program som avslöjar en mängd  intriger och falska trick, som gör det möjligt att ta bort förövarna – kaballedarna – och där igenom eliminera hierarkin av dem som kontrollerar Matrisprogrammen. De har givit upp en efter en eller i grupper, antingen genom att komma till Ljusets Tempel för att be om helande och nåd, eller genom att bli arresterade och bortförda från makten. De har ett val på båda sätten, som alla har. De kan inte längre utveckla nya program eller tvinga sina hantlangare att utföra avskyvärdheter i kontrollen av mänsklighetens namn. Som alla, är hantlangarna nu lämnade att göra sina egna val.

Under tiden höjer ni, Trupperna på Marken, er själva och andra genom ert exempel på stadig och kärleksfull uppmärksamhet på er egen tillväxt. Ni har skapat en underström av medvetande som förändrar det som kallats tidsandan (zeitgeist).  (”Den definierade andan eller stämnigen hos en särskild period i historien som visas av idéerna och trosuppfattningarna i den tiden”- uppslagsbok) Ni gör det svårare och svårare för hantlangarna – de så kallade Wannabe mörka hattarna – att utföra deras tidigare lagda skändliga planer att besegra Ljuset och hålla tillbaka friheten för alla för deras rädslotaktik inte längre bär den antagna tyngden av sanning. Ju ljusare ert Ljus är desto mer avslöjar ni att deras upptåg inte är mer än varm luft.

Jesus Talar till Oss Direkt

Jag talar till er nu som Jesus. Vi går, steg för steg för att mötas på den plats där allt är avslöjat i Ljuset av Moder och Fader Guds Kärlek. Så nu, innan jag avlutar detta meddelande, skulle jag vilja ta upp det ni kanske kallar religionsfrihet. Ni erkänner min kärleksfulla energi och min tjänst till mänskligheten som en frälsare och martyr, men i sanning är jag båda, och jag är inget av det, precis som ni. Jag är ett av Guds barn, precis som ni. I min inkarnation som Jesus, slutförde jag ett uppdrag jag hade gått med på innan jag kom till Jorden. Vi visste alla att det skulle bli svårt, och förberedelser gjordes för att ge mig det största möjliga stöd. Jag var aldrig ensam. Vårt mål var att undervisa om Guds kärlek och erbjuda genom min Uppståndelse, ett exempel för mänskligheten och visa att Uppstigning är möjligt.

Jag var inte Guds enfödde son – vi är alla söner och döttrar till Moder och Fader Gud. Det finns några, i Kärlek till mig och för att hedra min tjänst, som kallar mig Herre Jesus, eller Herre Sananda. Jag är Guds tjänare, som vi alla är, och till och med Gud vill inte bli dyrkad eller placerad i en högre position för överhöghet och makt kan för enkelt antyda underkastelse. Ni och jag är inte mindre eller större än varandra. Vi är alla lika i Guds ögon.

Så klart hyllar vi Moderns och Faderns stora Kärlek och deras enorma kapacitet att skapa. Vi bugar för dem av Kärlek, för att hedra deras vänlighet och deras stora Hjärta, men de skulle hellre se oss dansa och sjunga än att vi kastar oss till marken för dem. De vill inte bli dyrkade genom demostrationer av vår tro att vi är underlägsna dem, utan de tycker om att bli älskade, precis som jag gör, precis som vi alla.

Under Jesus livstid fanns min älskade familj runt mig, min fru och barn som såg mig som sin egen. De älskade mig för mitt starka Ljus, som jag älskade dem för deras. Jag var accepterad som en som ibland inspirerade dem, och vår ömsesidig respekt för varandra var stöttepelaren för vår Kärlek. Det fanns många andra som gjorde lika stora uppoffringar som jag, inklusive min kära Maria Magdalena, som också blev korsfäst bredvid mig, i hemlighet. Det var ingen folksamling; det skulle ha uppmuntrat befolkningen att se oss som martyrer. Det finns mycket ännu att berätta om Jesus livstid, och mycket att lära av livstiderna vi alla har delat efter det.

Jag uppskattar och bugar för dem som har förstått Kristus Medvetandet – Kärlekens sanning – Guds Kärlek. I Kristendomens namn håller de ofta mig på en plats över andra, och bugar för bilden av en man på ett kors, men jag säger er, detta är inte min sanning, och jag vill inte bli dyrkad. Då som nu är jag ett sändebud som talar för Gud här på Jorden. Jag skapade inte en separat religion. Jag talade helt enkelt om det jag visste och kände. Jag kanske talade mer ihållande och konsekvent än andra, för jag kände Guds kärlek intensivt, för det var mitt uppdrag att göra det och för att jag också kände stor kärlek för hela mänsklighetn, då jag varit i en mänsklig kropp många gånger.

Jag ber nu dem av er som kommit till mig genom Kristna läror och andra religiösa introduktioner eller dogmer, att sitta bredvid mig, då vi låter Kristusenergin fylla oss överfulla. Krisusenergin hör inte till mig; det är en gåva från vår Gud. Arm i arm, låt oss högtidligt lova att bli ännu större fordon för den nu. Tillsammans, låt oss höja våra ögon mot Himlen, och deklarera den mest grundläggande sanningen: Vi är lika, i vår Kärlek till Gud och för varandra. Jag är din Bror och er vän. Jag bjuder in er att gå med mig som en like, en Mästare i er egen rätt, och en som vet den stora Kärleken av att vara Guds barn i evighet.

Vi är här – tillsammans – för att skapa en ny värld på Jorden. Jag är hedrad att tjäna bredvid er, och att dansa på gatorna med er när era välsignade gåvor av överflöd lyfter alla båtar. Hoppa i, Vänner, detta är ögonblicket som alltid kommer att kommas ihåg som Början!

Jag är er Sananda, den som ni känt som Jesus. Jag älskar er i evighet, mina Älskade Bröder och Systrar.

(Channeled and Transcribed by Dr. Kathryn E. May 3/21/16)

Channelled by : Kathryn E. May

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...