Sheldan Nidle

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

8 Akbal, 1 Xul, 11 lk

4 november, 2014

Dratzo! Vi kommer! Er ytvärld är nu mitt upp i den slutliga kampen mellan den mörka kabalen och Ljusets krafter. Denna kamp, synbarligen utan slut, har pågått under årtionden och århundraden. Långt tillbaka, vid tiden för Roms slutliga dagar så gjorde Anunnaki en snabb och smidig övergång från härskare till kungar. De använde sin förmåga att övertala och påverka dessa nya ledare och vidmakthöll en grad av uppviglande kamp över hela Europa. Samma sak gjordes i Asien, Amerikas och Afrika. Denna slags turbulens är hur de mörka opererar. De föraktar fred och hatar alla som önskar att ändra detta förskräckliga spel. Våra jordiska bundsförvanter inser att de mörka överherrarna är borta. Vad som finns kvar är en grupp av idiotiska undersåtar, arroganta och envisa, som fortsätter med sina barnsliga manövrar som deras enda spelplan. De mörka känner till många olika sätt för att engagera våra jordiska bundsförvanter. Trots detta så är denna strategi inte längre applicerbar. Allt den gör är att driva de mörka in i ett hörn från vilket de inte kan komma undan. Detta nuvarande dilemma är ett som dömer de mörka till dess oundvikliga nederlag.

Vi ser för närvarande tecken på denna undergång. Innan Ankarafördraget så ämnade den mörka kabalen att driva bort Anunnaki, för att fullborda sin slutliga utmaning till Himlens dekret till mitten av 1996. Anunnaki är nu borta som deras övergripande ledare. Vad som hände var att ett stort internationellt krig utkämpades med pengar, fräckhet och överväldigande lagvrängning. Detta hade tidigare fungerat underbart, då de mörka hade förmågan att manipulera alla givna situationer. Men denna strategi började mankera under det andra årtiondet av detta sekel. Ljuset började förstå hur vi kunde driva de mörka till nederlag efter nederlag. Ljuset använde dessa felsteg till sin fördel och det avslöjade bevis som användes legalt mot de mörka. Under de sista åren så ledde det de mörka till att se hur deras kasinokapitalism blev begränsad och makten av fiat dollarn blev förminskad i värde. Dessutom så ger denna strategi bakslag då sanningen bakom dessa många lögner avslöjas och bevisen för att kunna arrestera dem tilltar i omfång.

Resultatet av detta är att den mörka kabalen står vid ett vägskäl. Deras gamla och tidigare framgångsrika metoder fungerar ej längre. Deras sista strategier misslyckas snabbt, och deras fortsatta försök att starta ett nytt krig i Mellanöstern fungerar inte. Inte heller kan de blåsa upp ett större krig i andra potentiella störningsområden. Inte heller lyckas den enorma överspekulationen i ädelmetaller att förhindra att nya och ädelmetallbaserade valutor uppstår. Trycket på att omvärdera ett antal valutor har hållits tillbaka under så lång tid som möjligt. Ljuset och dess många agenter lyckas snabbt att få de mörka att förlora stora tillgångar av sina många aktie- och råvaruportfolier. Det resulterande ”prisfixeringarna” gör det möjligt för Ljuset att driva ett antal seriösa undersökningar som djupt oroar kabalen. Det är trots allt det minsta av deras bekymmer. Kabalens reaktion är en plötslig stor mängd underliga ”självmord” av nyckelmedlemmar inom de av kabalen kontrollerade stora finansiella tjänsteföretag.

Detta handlande är ett yttre tecken på deras rena rama panik, vilken nu får dem att fäkta vilt och hoppas på att deras agerande kan försena det oundvikliga. Det globala kontrollnätet över världens regeringar faller sönder. Element inom Ljusets krafter gör det helt klart att de gamla sätten inte längre fungerar. De många ”de facto” regeringarna, som länge har kontrollerats av dessa odjur börjar överge dem. Planen för permanent världsdominans slinter undan för evigt. Tiden för deras nederlag och uppgivande närmar sig. Våra jordiska bundsförvanter avslutar olika överenskommelser som står på randen till att göra slut på den långa hegemonin som dessa mörka har åtnjutit. Då regeringar förbereder att lämna dem så gör sig många multinationella banker desperat redo att ge upp för att rädda sig själva från de kommande nya finansiella systemet och dess inneboende genomsynlighet. Låt oss säga som polisen har sagt till sina respektive skojare: ”Ge upp, spelet är slut”. Tiden för ert storslagna firande står mycket, mycket nära!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer här med mer insikter om vad som nu händer. Våra olika bundsförvanter i Asien och Europa fortsätter att göra stora framsteg med att besegra de mörkas planer. Våra bundsförvanter står mycket nära till ett antal kritiska genombrott, vilka kommer att medföra ett välsignat slut på ett antal försök från de mörka att starta krig, sprida sjukdomar och i allmänhet utlösa förödelse på denna heliga värld. Dessa handlingar kommer att ta ned de sista resterna av denna kabal och låta Ljuset utföra en serie av viktiga projekt. Dessa utvecklingar kommer att låta Ljuset finansiera ett antal humanitära projekt. Dessa projekt kommer att hjälpa att rota ut framtida försök från de mörka att sprida sina vidriga farsoter runt jorden. Ett annat projekt är att införa valutaomvärderingar och uppståendet av hårdvalutor, backade av ädelmetaller. Detta är bara början på vad som komma skall.

Förändringar i denna värld är bara nästa steg i den slutliga delen av er resa för att återföra Gaia och er själva till ert naturliga existenstillstånd. För tusentals år sedan kastades våra förfäder in i en dualistisk värld, styrd av Anunnaki. De visste inombords att denna värld bara skulle ta en kort sväng mot mörkret. Denna vändning var en del av Himlens plan för att föra fred till denna galax. Anunnaki hade dock andra idéer. Dessa Varelser önskade innerligt att på något sätt göra denna tillfälliga mörka vändning mer permanent. Himlen visste att detta väl kunde hända. Deras svar var att börja skicka Avatarer av Ljuset till dessa världar för att slutligen spräcka Anunnakis planer. Vi Uppstigna Mästare är det sista steget i Himlens storslagna plan att motsätta sig planerna formade av Anunnaki och deras trogna undersåtar.

Som ni kan se så har Himlen och Ljuset lyckats i sin strategi med att så frön av de som följer Ljuset i denna värld. Därför så står ni nu på randen av många storslagna förändringar som gudomligt kommer att sätta er på er slutliga resa till fullt medvetande. Denna kommande tid är då ni kommer att kunna se en serie av heliga händelser; händelser som kommer att transformera själva sättet på vilket denna verklighet opererar. Med Himmelsk guidning så är vår välsignade uppgift att övervaka händelserna som redan börjar manifestera. Till en början kommer de att ha en spridd effekt, sedan följer en veritabel lavin. Det underliggande målet är att hela Gaia och era samhällen från all harm och svek som de mörka har skapat. Denna bunt av skurkar försenade er utlovade välsignelse genom lögner, provokationer och våld. Tiden för detta är förbi. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag förklarade vi vad som händer. Vi ber er att vara fortsatt tålmodiga. Händelser står redo att ske, för att ändra er värld och återföra den till Ljuset. Detta betyder ett nytt finansiellt system och nya regeringsskick. Kröningen på detta blir en masslandning, som är en del av vårt uppdrag för första kontakt. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...