Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 24 januari, 2017

13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer åter denna dag för att fortsätta att berätta. Allting går stadigt framåt. Motståndet mot denna distribution är helt brutet. Under de kommande månaderna förväntar vi oss att fullborda toppen på denna mycket komplexa process. Republiken är till sist redo för ett fullt avslöjande. Det har tagit en lång tid eftersom dess formella uttalande fortfarande är lite kontroversiellt. Vi förväntar oss att resten av hela paketet skjutsas fram mycket snart. Denna de facto regim har varit vid makten under en så lång tid att dess förmodade legitimitet har förefallit oantastbar. Vårt uppdrag är därför att förklara för alla berörda precis hur detta nya regeringsskick formellt kommer att uttalas. Denna process är nästan redo att avslöjas och den behöver förklaras innan denna de facto och illegala regim är fullt installerad. Om det görs utan noga planering så kan det åstadkomma allvarliga inledande skador. En korrekt sekvens behöver därför användas.

Vi har rekommenderat att dessa viktiga steg påbörjas omedelbart med en uppsättning av formella uttalanden om denna högst känsliga fråga. NESARA och dess speciella historia kräver en formell uppsättning av officiella uttalanden. När detta väl har uppnåtts så behövs målen för de kommande 120 dagarna läggas fram. Under de sista två årtiondena skedde ett antal hemliga händelser, och de behövs bli avslöjade. De skall användas för att göra ett nytt finansiellt system allmänt känt. Detta behöver också en allmän genomgång av vad som ligger inför Amerika och världen. Denna genomgång kräver så mycket detaljer som är möjligt. För närvarande så är denna värld vid en kritisk korsning. Behovet att sätta upp en ny global stabilitet är av högsta vikt. Rollen för den amerikanska konstitutionen i detta behöver förklaras helt och fullt. En ny global agenda tar form. De flesta amerikanare förstår inte vad som kommer att göras. En formell och spännande historik behöver läggas fram i detalj för dem. I ljuset av detta kan en välmående och fredlig verklighet framgångsrikt gå framåt!

Vår primära uppgift är bereda vägen för ert välstånd, frihet från fortsatt skuldslaveri och hur er personliga suveränitet uppstår. Pågående projekt kommer att producera en ny verklighet som skapar Ett Nytt Ni och ett Ny Gaia. Dessa 5D entiteter är anledningarna till att vi kom hit från första början. För länge sedan utfärdade Himlen att er långa resa i begränsat medvetande skulle ta slut då ni gick in i det 21:a århundradet. Vid den tiden skulle ni återuppta era sysslor som Gaias primära Väktare. Våra operationer var särskilt designade för att hjälpa er som en stjärnnation i den Galaktiska Federationens huvudsakliga kolonisering av detta solsystem av planeter och månar. Detta projekt hade temporärt tagits över av en mörk styrka lett utav en speciell attack team från Ankara Kontinuum. Deras uppdrag stoppades framgångsrikt strax efter att det 21:a århundradet startade. Det är nu en tid för uppståendet av den nya Republiken och en ny, fri och blomstrande verklighet. Ni står också på randen av första kontakt med den Galaktiska Federationen.

Denna serie av nyckeloperationer närmar sig sin framgångsrika fullbordan. Vår uppgift förblir att i hemlighet observera och noga följa de gudomliga förordningarna från Himlen. Detta har pågått sedan vår ankomst vid slutet av det 20:e århundradet. För närvarande är vid mitt i en administrativ ändring som kommer att införa ett antal modifieringar för att möjliggöra början på ett antal uttalanden som skall göra er redo för våra masslandningar och första kontakt. Vi ämnar också integrera ett antal av våra medlemmar hos er. Dessa interaktioner är för att hjälpa er förstå den gudomliga skönheten av fullt medvetande. Himlen har tillbringat de sista årtiondena med att höja er kropps grundläggande operationella vibrationer. Återigen, detta är ett tecken på Himlens heliga förberedelser att göra er redo för er återgång till fullt medvetande.

Namaste, Vi är era Uppstigna Mästare! Denna välsignade tid är en i vilken ni till sist kommer att få ta emot frukterna av det nya bank och monetära systemet. De nya rikedomarna är en symbol för vad som till slut blir ert, fullt medvetande. Ända sedan ni först begränsades genom de ondskefulla sätten från Atlanterna och Anunnaki så har denna värld varit verktyget för de som stal er kraft och sedan tvingade er in i årtusenden av brutalt tvångsarbete och träldom. Längden av tid ni har tillbringat i skuggorna tog bort från er det inre självförtroendet som var ert arv. Nu kommer dessa hemska tider att ta slut och en nyare mer välsignad tid tar vid. Inom er finns en slumrande uppfattning att ni har stor potential. Dessa nya uppfattningar är i själva verket visioner av era tidigare jag. Vi Mästare är här för att inpränta hos er hur storslagna ni i sanning är. Vårt uppdrag är att visa er hur dessa storslagna visioner kommer till. Denna tid är när sådana mirakel blir möjliga.

Era underbara visioner banade vägen för tiden då stort förtryck upphör och byts ut mot en ny Ålder. En Ålder då ni blir välmående, utför humanitära projekt för att möjliggöra att ni skapar oändlig rikedom och producerar verktyg för en ny era av fred och Kärlek. Dessa storslagna energier kommer gudomligt att låta er transformera denna tid och producera permanent hälsa, välstånd och suveränitet. Nya organisationer kommer att modelleras på himmelska principer som ni får av Himlen. Då de växer i era hjärtan så kommer de att bilda nya modeller för regeringsskick. Kort sagt som kommer ni att få se ett enormt antal guider som kommer att ändra denna verklighet och till slut låta våra rymdfamiljer besöka er och ge oss mer vägledning. Dessa underbara tider är bara en inledning på vad som komma skall – en ny era vars grund lades av Himlen för länge sedan.

Dessa gudomliga förändringar sker för närvarande. Ett antal speciella operationer utförs av Himlen och vår rymdfamilj. Speciella instruktioner är nästan färdiga. Himlen har bett sina administratörer att övervaka dessa tider och vara redo att agera enbart vid den utvalda lämpliga tidpunkten. Tillsammans med våra associerade förbereder vi att ändra på denna värld och lägga på plats det Himlen har för avsikt. Det är under denna tid som ett stort antal mirakel kan ske. Dessa mirakel blir bara början på många händelser som kommer att transformera denna nuvarande verklighet. Många enastående händelser kommer att ske. Vi ber er att hålla dessa positiva visioner och låter ”De Visa” i Himlen utföra ett högst storslaget experiment för att uppnå den sanna prakten av den Mänskliga Själen. Denna process kommer att bli en som förändrar allt!

Idag utförde vi vår veckoliga rapport om vad som sker runt om i världen. Allt är i väntan på att något i sanning speciellt till slut skall äga rum. Låt oss påbörja denna tid med världsomspännande böner och tillväxten av en stor händelse som kommer att ändra på allt! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...