Den Galaktiska Federationen via Blossom Goodchild, 1 juni

blossom-blog-new-short-1

Den Galaktiska Federationen, 1 juni 2016
via Blossom Goodchild

 

Blossom: God morgon och välkommen till min värld.
En fråga till er om jag får? Folk skriver in och frågar många olika saker. En återkommande fråga är ”Är jorden platt?” och här om dagen ”Är solen kall?”. Allt har de läst om på nätet. Jag vet instinktivt att detta inte är den typ av frågor som ni väljer att svara på. Kan ni berätta mer om varför, eftersom det kan hjälpa många att förstå ”vår” position. Tack.

Federationen av Ljus: Vi hälsar er och alla som ansluter som EN genom dessa meddelanden. Vi svarar gärna på er speciella fråga. Er instinkt är korrekt. Vi är inte här för att gå in i mångas okända territorium. Vi är här för att tjäna … och att gå in i sådana frågor som vissa ställer, känner inte vi att det är till hjälp … det bara förvirrar.

Blossom: Men skulle inte era svar ta bort förvirringen?

Federationen av Ljus: Nej. För över hela er Internettjänst finns en miljard och en svar på varje givet ämne, så att när någon utforskar blir de helt enkelt förvirrade i gissningsleken av vad som är sant och vad som inte är det.

VI … FEDERATIONEN AV LJUS vill inte gå in i detta speciella spel. Vi väljer att endast komma genom / i / av / som / Vibrationen av Högsta Kärleken. Erbjuder visdom om hur man kan höja sin Vibration …inte för att förvirra det.

Blossom: Men jag antar att ni vet SANNING om sådana frågor?

Federationen av Ljus: Käraste Blossom, vad är SANNING?

Blossom: Hallå! Vi har varit nere på den här vägen förut och min hjärna föll ut … och säkerligen BLEV förvirrad!

Federationen av Ljus: Sanningen är det som är inget annat än Ren Kärlek. När något KÄNNS RÄTT för er … det är SANNING … för ER. När det känns obehagligt … då är det inte det.

Blossom: Ändå kan samma SANNING kännas obekväm för en, och ändå inte för en annan.

Federationen av Ljus: Vår poäng helt.
Var och En av er gör er egen resa. Ni upptäcker er EGEN Sanning under tiden … och ändå skulle vi säga … att SANN SANNING … upptäcks ju mer en själ går in i den!

Blossom: Finns det en falsk SANNING?

Federationen av Ljus: Inte för individen.

Blossom: Så finns det eller inte?

Federationen av Ljus: Låt oss uttrycka det på ett annorlunda sätt för att bistå HELHETEN.

SANNINGEN är det som ligger i själen.

När någon väljer att följa ”Sin Sanning” tjänar de ”Sin själ” … även om någon annans synvinkel på ”Samma Sanning” uppfattar den mycket annorlunda.

Poängen med KÄRLEK vid detta stadium av SPELET på Jorden … kanske är att upptäcka jaget genom erfarenhet … och genom denna erfarenhet, vinna och acceptera själsjaget TILLBAKA till SANNINGEN.

Blossom: Men varför skulle det någonsin avvika?

Federationen av Ljus: FÖR ATT UPPLEVA ALLT.

FÖR ATT FÖRSTÅ ALLT.

FÖR ATT VARA ALLT …

och detta kommer / kan inte sluta … för Livet är evigt och kommer alltid att expandera till en större plats inom sig själv.

Blossom: Men … som vi har försökt att bestämma förut … finns det en SLUTGILTIG SANNING?

Federationen av Ljus: Ja. REN OFÖRFALSKAD KÄRLEK.

Blossom: Så, vad händer med alla andra ”SANNINGAR” som egentligen inte är SANNINGAR?

Federationen av Ljus: Ändå är de det … ”vid den tidpunkten’. Som vi sade … det som KÄNNS bra (vid den tidpunkten) är ens egen speciella SANNING… som tjänar den speciella själen … på den speciella resan.

Vid ett annat tillfälle … fungerar samma SANNING inte längre som en SANNING för denna särskilda själ … för den har tjänat sitt syfte i att vara SANNING för den själen vid den tidpunkten. Förståelse har absorberats och den SANNINGEN är nu redo att bli upplöst och den speciella själen går vidare till en Högre SANNING … av / inom sig.

Blossom: Ja, jag förstår. För, som jag också sa tidigare … Saker som jag en gång inte betraktade som SANNING, har nu genom mitt uppöppnande … blivit SANNING. Jag antar att det är för att jag förstår det mer.

Federationen av Ljus: Rätt. När förståelsen av JAGET / ALLTET frigörs och blir uppenbar … gör sedan SANNINGEN detsamma.

Blossom: Ok. Så för att komma tillbaka till min ursprungliga fråga då … Antingen är världen platt och solen kall … eller … är världen rund och solen varm?

Federationen av Ljus: Eller … är Jorden fyrkantig och solen ljummen! Ni förstår Käraste Själar … till slut … Jorden kan vara allt ni vill att den ska vara … platt, rund, fyrkantig, ihålig, ogenomtränglig … vad som helst … den kan vara det.

Blossom: Ja, den KAN vara det … men ÄR DEN?

Federationen av Ljus: Ja … om ni vill att den ska vara det. Det är hela vår poäng och ändå … är det kanske lite för komplicerat att förklara i detta skede av Spelet.

Blossom: Testa mig … unna mig, om ni inte har något emot det. Men innan ni börjar … kan jag säga att jag förstår att allt är möjligt. Vad jag inte förstår är hur alla dessa möjligheter kan finnas samtidigt när det gäller samma sak. Hur kan Jorden vara platt och rund, fyrkantig och ihålig och ogenomtränglig, allt på en gång?

Federationen av Ljus: Det beror på var NI VÄLJER ATT VARA. Det beror på ERT VAL av perspektiv. För ALLT är möjligt på / i något utrymme av er tid som NI VÄLJER.

Ni har blivit indoktrinerade att VETA att Jorden är rund … till exempel. Men en gång i en saga … var det KÄNT att JORDEN var platt. Nu återigen … ifrågasätter människor ”tillbaka” till den ursprungliga frågan om huruvida den verkligen är platt … och så går ni runt och runt!

Blossom: Betyder det att den ÄR rund?

Federationen av Ljus: Blossom … det betyder att den är vad ni än ville att den skulle vara. Beroende på VAR ni VÄLJER att VARA.

Det finns platta Jordar. Det finns runda Jordar. Det finns ihåliga Jordar och det finns ogenomträngliga Jordar. Det finns lika många Jordar som ni vill att de ska vara. Oändliga Jordar.

Blossom: Så på vilken gör jag min shopping?

Federationen av Ljus: Den som ni väljer att gå på vid tiden då ni gör er shopping.

Blossom: Är den rund eller platt?

Federationen av Ljus: Varken eller / Både. Beroende på var ni väljer att ha ert fokus.

Blossom: Så, är det så enkelt? Kan jag vara på en platt Jord ena dagen och vara på en rund en annan dag?

Federationen av Ljus: Bättre än så … ni kan i ett ÖGONBLICK vara på en Platt och i ett annat ÖGONBLICK vara på en rund.

Blossom: Antar då … att detta handlar om dimensionella skiften?

Federationen av Ljus: Faktiskt. Dom sker med varje tanke.

Blossom: Och ändå … allt omkring mig verkar så fast … så … massivt.

Federationen av Ljus: Eftersom … det är er stabila kost! Det är hur ni har valt att uppfatta ALLTING.

Blossom: OK. Så … det är fakta nu, att många av oss är här nere på Jorden för att hjälpa till att lyfta den till en Högre Vibration. Så, är vi inte då på EN SÄRSKILD JORD … den som måste lyftas upp till en Högre plats?

Federationen av Ljus: Men hur skulle ni veta om det finns inte bara en, men många som ni skapar … som är i behov av detta?

Blossom: Uppenbarligen gör jag inte det! Och sedan går vi in den där frågan om … vem som kommer med mig in och ut ur ett givet ögonblickligt ”hopp” in i / genom / ut ur dimensionerna? Det låter som om jag vet vad jag talar om. Ingalunda… går bara med flödet!

Federationen av Ljus: In och ut ur dimensioner? Ert livs FLÖDE in och ut ur dimensioner … hela tiden …beroende på en enkel tanke.

Blossom: Eller en komplicerad! OK. Så säg till exempel att jag tar en kaffe med en grupp vänner och vi råkar uppleva ett UFO som flyger förbi (tänkte jag skulle kasta in det i blandningen) Vid den tiden … hoppar vi alla tillsammans in i den dimensionen som har UFO:t i sitt ”manus”?

Federationen av Ljus: Ja. Bortsett från de i gruppen som inte såg det … för det fanns inte i deras tankemönster.

Blossom: Men det kanske inte hade funnits i någons … vid den tidpunkten.

Federationen av Ljus: Ändå skulle det ha varit det, vid någon tidpunkt … i något ”utrymme” i deras medvetandes verklighet.

Blossom: Hur kommer det sig då att en del människor som inte tror på UFO har förmånen att se dem?

Federationen av Ljus: Eftersom det är i frontlinjen av deras sinne som de inte tror på dem. Inte i deras större medvetande.

Blossom: Jumping Jack flash (filmtitel)! Det hela är så svårt att få in i huvudet. En miljard frågor kommer upp för varje påstående ni gör!

Federationen av Ljus: Ändå, vet ni inte Blossom, att ALLT AV ALLTING FÖRSTÅS AV ALLA … FÖR ALLT ÄR ALLTING OCH DÄRFÖR FÖRSTÅTT?

Blossom: Men inte för mig i dag i detta ögonblick … i denna dimension jag vistas i. Och jag har ingen aning om hur man ”hoppar” in i dimensionen som ”är” ALLVETANDE. Eller gör jag det?

Federationen av Ljus: Självklart. För NI ÄR AV ALLT.

Blossom: Så, hur kommer det sig att det KÄNNS som att jag inte vet hur man gör det? Eftersom det är klart att om jag gjorde det … skulle jag göra det.

Federationen av Ljus: Eftersom ni tror att ni inte vet.

Blossom: Men någonstans i mitt större medvetande GÖR JAG DET!

Federationen av Ljus: Det är naturligtvis SANT.

Blossom: För vem?

Federationen av Ljus: För OSS! I VÅR SANNING OM VETANDE.

Blossom: Men jag accepterar detta som SANNING också … så varför kan jag inte hoppa in i det där ALLVETANDET?

Federationen av Ljus: Är ni redo för detta?

Blossom: Kör hårt!

Federationen av Ljus: Kanske aspekten av NI som ”ÄR” ALL Förståelse HAR gått till denna plats … och ändå, det NI som NI väljer att ”återuppleva” just nu i detta ögonblick … känner inte till det NI som i detta ögonblick valde … att gå till den ALL-Vetande platsen. Eftersom det NI som skriver detta, måste stanna här för att skriva detta … och ställa dessa frågor.

Blossom: Så … var finns det JAG som förstår ALLT?

Federationen av Ljus: Njuter av den plats/ rymd där ALLT är förstått.

Blossom: Långt bort!

Federationen av Ljus: Nej … just här.

Blossom: Men jag förstår inte varför jag inte kan komma åt det, eftersom jag VÄLJER det och jag skulle VILJA det … så, hur kommer det sig att jag inte kan?

Federationen av Ljus: Men ni kan!

Blossom: Kan ni ge mig en analogi för att hjälpa mig förstå bättre?

Federationen av Ljus: Ta ett snöre… upplindad till en boll. Denna boll av snöre är …

EN SNÖRBOLL.

EN BOLL AV SNÖRE.

EN OCH SAMMA …

Och ändå … biten i ena änden av bollen … då den repas upp och lindas runt handen … är inte medveten om den andra änden av denna boll. Den andra änden av bollen ”upplever” inte samma effekter av att lindas upp … även om den på en viss nivå är medveten om att ”något” långt bort är i omrörning. Den är faktiskt inte medveten i sin helhet om vad som sker i andra änden … även om den är en del AV det. Bara när bollen lindas upp mer och mer, passerar KÄNSLAN igenom till den andra änden … då upplindningen kommer närmare och närmare den.

Blossom: Ja, det hjälper något. Tack. Ändå, om det är genom VAL av var vi vill vara, och jag väljer att gå dit … till ALLVETANDET … känner jag fortfarande inte att jag … JAGET HÄR … den som vill uppleva det i detta NU … kan göra det.

Federationen av Ljus: Det beror på att, endast det NI som är av DEN Vibrationen, kan uppleva det. NI… genom Val upplever det ändå … ni kan inte inte göra det … och NI är där, VARANDE DET.

Blossom: Men här är jag … sitter och kommunicerar med er och mycket medveten om att jag gör det …

Federationen av Ljus: Eftersom ni väljer det … DENNA DEL AV ER.

Den del av er som väljer att VARA I / AV ALLTET / ALLTING är det … just nu i detta ögonblick också. Ena änden av snöret upplever något på ett annat sätt än den andra änden. Det är allt.

Blossom: Och just nu, denna ände … behöver en kopp te. Tack. Jag KÄNNER att jag förtjänar ett ”Uthållighet när jag tappar tråden”-emblem!

Federationen av Ljus: Även vi har njutit av ”tråden” … som ni kände ni tappat … men inte gjort egentligen.

Blossom: Älskar er … Älska er … Älska er … Tack.

Källa

Glöm inte Happy Human Day 20 juli. Vänligen var med i min video http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. http://youtu.be/MyeqbshjgmA
The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild
An audio version of Blossom’s channelings can be found here.

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...