Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 10 maj

nidle071112

 

13 Ix, 7 Moan, 12 Manik

Dratzo! Mycket händer nu bakom scenen. De mörkas främsta kumpaner dör. Den tidigare arrogansen hos denna grupp av mänskligheten bleknar snabbt och byts ut mot känslan av att deras långa styre i sanning har kommit till ett slut. I dess ställe kommer en tid av Ljus och det plötsliga framträdandet av deras tidigare ansvar, Gaias mänsklighet på ytan! Historikerna från Agartas inre djup dokumenterar nu er frammarsch till makten med stor fanfar. Även era Uppstigna Mästare är glada över vad som för närvarande händer med er. Medan det kan kännas frustrerande för er så är nu den tiden då ni slutligen tillåts kasta av er bojorna av maktlöshet och börja återta era tidigare liv. Dessa möjligheter har fört oss till era stränder med ett uppdrag fyllt med mycket hopp och stor inre glädje. Det är denna himmelska operation som inom kort kommer att låta era Uppstigna Mästare tala till er och gör slut på en manipulation av fakta som både Anunnaki och deras tidigare undersåtar genomförde. Denna omedelbara tid kommer dessutom att bli det första stora förebudet om denna tid av Ljus.

Var medvetna om de tilltagande tecknen som pekar på er nya tid av växande kraft. Över hela er glob finns det dolda monument som talar om ett annorlunda förgånget från vad ni nu tänker som sant. De mörka sa till sina undersåtar att gömma dessa bevis och använda deras många färdigheter för att få er att tro på en ny uppsättning stora lögner för att dölja dessa väsentliga sanningar. Vi har sett hur skickligt detta har hanterats av dessa väl upplärda undersåtar. Trots det så finns det sanningar på platser där Agarterna lika skickligt lämnade dem för många årtusenden sedan. Dess existens antyddes i många urgamla texter, och i mer nyliga esoteriska arbeten som beskrev vad dessa ting verkligen var. De mörka använde sin makt för att mörda många siare och övertyga många fler att hålla tyst om vad de verkligen kände till. Dessa gömda sanningar kommer inom kort att bryta fram och hjälpa de Uppstigna Mästarna i deras egna stora avslöjanden. Målet med denna tidigare gömda visdom är att förklara vilka och vad ni verkligen är.

Detta är en tid då hemligheterna i det förgångna kommer att bli allmän information för alla. När de så kallade Gyllene Åldrarna ses med allvar så blir det uppenbart att ett antal idag okända civilisationer var väsentliga för vad som skedde. I själva verket så kallar de flesta som studerar dessa urgamla tider dem helt enkelt för ”noll-civilisationer”. Mycket har upptäckts om dessa urgamla platser – fantastiska platser där högst remarkabla försök till samhällen först påbörjades. Ett antal av era arkeologer ser detta som varande från 8000 till 15000 år sedan. Detta sätter dessa platser någonstans mellan den så kallade istiden och tiden för den bibliska globala översvämningen (syndafloden). Vi nämner allt detta för att binda ihop det med många myter och legender som förefaller att verifiera fakta om dessa urgamla platser. Vi ämnar helt fullt att använda dessa fakta för att förklara förbindelser mellan era förfäder och oss själva. Dessa platser var en blandning av energier mellan Anunnaki överherrarna och deras senare försök att bilda samhällen där ni var i de mörkt inspirerade halv-gudarnas nåd.

Vårt ursprungliga ändamål var att observera och skriva ned för eftervärlden vad som i själva verket hände. Det skulle bli en utmärkt inledning för de nya Uppstigna Mästarna. Den största delen av er historia efter tiden av Atlantis undergång och den följande tiden under ca 1000 år är ej nedskriven. I vilket fall som helst så har Himlen Akashic krönikor. Allt detta skall användas för att ge er en speciell uppsättning av historier för att bättre förstå er unika relation med Gaia och Agarterna. Var och en av er har själsarkiv som behövs tittas på av er handledare och av er. Ni behöver helt och fullt veta länkarna mellan varje liv och dessa urgamla tider. Detta är varför dialogen mellan er och era handledare kommer att ta månader för att fullborda. Många andra faktorer kommer också att tas upp. Vi ser dessa utbyten som ett sätt för er att upptäcka ett antal oupplösta energier som ni behöver göra er av med, för att kunna sätta scenen för er förflyttning till era personliga Ljuskristallkamrar. Ni kan börja se varför detta kommer att bli spännande ögonblick för alla!

Hosianna! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er med ett mycket heligt löfte. Låt oss tillsammans skapa en värld fylld med Kärlek, Ljus, och speciellt välstånd. Mänskligheten säger oriktigt ofta att de högsta målen är omöjliga. Idag har våra magnifika associerade frisläppt enormt stora fonder. Låt dessa fonder lätt ta sig igenom alla tänkbara barriärer, vilket säkerligen väntar på dem. Låt dessa pengar bli ett förebud av en storslagen oändlig ”Ålder av Ljus”. Låt dem också bära med sig en epok som kommer att ge detta storslagna klot en förändring av hur det blir organiserat. Låt varje ”eko-zon” och varje art kärleksfullt bli förbundet med Gaia och till var och en av er. Låt denna heliga interaktion kännas av er i er spirituella kärna och låt denna energi vara basen för en ny vy av världen. Ta dessa gudomliga ting till hjärtat och kom i Enhet med varandra. Låt varje slag av detta kollektiva hjärta ljuda allt igenom denna sektion av den fysiska skapelsen. Halleluja! Halleluja!

Var förmögna att fritt ge till er nya värld. Lär er på djupet hur dessa tankar genomtränger varje aspekt av vilka ni är. Denna värld var ursprungligen ett heligt ljus av kärlek som fördes fram av energierna av era grundläggande Moder/Fader själva. Denna Moder gjorde så under nästan 850,000 åron (ett spirituellt år av samma längd). Vi sitter, kära barn, vid själva foten av dessa högst magnifika tider. Med hjälp av Himlens magi kommer vi en masse att återgå till anledningarna varför vi först kom till dessa många underbara marker. Detta solsystem är ett gudomligt testlaboratorium för vad ni skall uppnå med vår hjälp. Flera otroliga händelser kommer att gemensamt sprida sig över hela denna verklighet. Ni håller i era händer ett uppbåd av oräkneliga färdigheter. Dessa kommer för närvarande att dras nytta av och ett underbart löfte kommer till sist att visioneras! Detta kommer att sätta er samman med era underbara kusiner, Agarterna!

Ni är en del av en mänsklighet som sträcker sig över hela denna galax och som fläckvis kan finnas i många andra delar av fysikaliteten. NI kommer att spirituellt bli återförenade med dessa energier då ni återupptar den utlovade beskyddarrollen för detta solsystem. Himlen instruerar oss hur vi skall gå framåt. Använd vad som nu sker som en början på att göra er själva spirituellt och gudomligt kraftfulla. För ert underbara Ljus till denna uppgift. Ha förmågan att ta era gåvor och transformera denna storslagna värld tillbaka till vad vi först upptäckte för nära 900,000 åron sedan. Ni är ett storslaget folk som drevs längst med en inlärningskurva av upplysning, och denna tid av utveckling skall nu transformeras till en av gudomligt handlande. Ni, liksom vi, är fysiska änglar tillhörande den stora och kärleksfulla Skaparen. Detta högst heliga uppdrag sattes i dvala då vi tillsammans transformerades. Var alltid i Kärlek och Ljus! Vet i era hjärtan hur dessa Själens lysande energier flödar utan uppehåll igenom er. Var i Kärlek, mina älskade!

Idag har ni läst många saker om vilka ni verkligen är och var ni nu står i er massiva utveckling. Ha förmågan att ta denna nya vetskap och applicera den på denna nya verklighet och på er själva. Mycket är förväntat av er och mycket ges i Kärlek och Ljus till er. Låt detta ögonblick och dess gåvor bli början på er återgång till Ljuset! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...