Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 17 maj

7 Imix, 14 Moan, 12 Manik

Dratzo! Denna värld förändras sakta. En sann republik bunden till NESARAs nyanser framkommer i Amerika. De mörkas många försök att falskt uttala en sådan regim är dömda och kommer till slut att misslyckas. Under tiden så skingrar Ljuset de mörkas förmåga att ljuga och plantera dessa falskheter. Detta, bland andra ting, har temporärt bromsat framstegen av Ljusets många trupper. Vi, med våra många förbindelsegrupper, håller på att reda ut dessa dumheter. Det gör att Ljuset kan sätta fart igen. Således kan Ljusets många sektorer återigen kommunicera med varandra. Vi förväntar oss extrema framsteg så att dessa fonder kan gå vidare. Allt detta pekar på, för oss, de sista gångerna då de mörka blandar sig i framskridandet av nya regeringsskick och framkommandet av nya pengar. Detta betyder naturligtvis att de nya bankorganisationerna behöver anamma mer stränga uppsättningar av processer och sätta upp nya regler för att framgångsrikt genomföra utvecklingen av denna nya guld-standard. Dessa ting ställs nu i ordning och ett antal nya förfaranden görs redo för att appliceras internationellt.

De sista förseningstaktikerna visar oss hur svekfulla dessa sista undersåtar verkligen är. I vilket fall som helst så är deras taktik dömd till misslyckande. Vi har infört nya sätt för att noga observera vad de håller på med. Var och en av er har anammat en allmän visualisering angående denna sista transformation. Vi drar nytta av dessa underbara koncept för att producera taktiker för hur allt detta skall utföras. De mörka tror starkt att det fortfarande är möjligt att på något sätt använda sina sista knep för att på något sätt finna en utväg ur deras nuvarande moras. Detta är inte fallet. Vi vet vad de gör, och varför. Vid rätt ögonblick kan vi riva bort dessa uppfattningar och låta den sanna NESARA republiken uppstå. Dessa sista kamper då det gäller idéer kommer att bli framgångsrika och sedan kan en ny dag gry för mänskligheten på ytan! Till att den tiden kommer återstår några sista operationer. Vi ämnar spela ut dessa och se vad vi kan finna för att arrestera och isolera vad som finns kvar av denna en gång mäktiga kabal. Tiden närmar sig för ett sant regeringsskick att bli normen här och för oss att till slut kunna tala till er.

Åtgärderna som har tagits är bara ett exempel på hur dessa underliga ”lika för lika” spelen mellan Ljuset och mörkret utförs. Under de sista veckorna har vi sett hur detta påverkar er. Vi har observerat er då ni försöker att lista ut hur allt detta kommer att spela ut sig och när ni till slut kan börja ta emot era fonder. Beakta det oförväntade! Spelet av katt och råtta är nästan slut. Vid det här laget så förstår de mörka verkligen att det bara är en fråga om ett fåtal steg innan allt är verkligen är förlorat. Dessa insikter hos de mörka följer efter en stor mängd arresteringar av alla som har spelat detta spel på de lägre nivåerna. Pengar och guld som de stal från oss kommer tillbaka till oss. Den Amerikanska Centralbanken och deras kumpaner i Puerto Rico har satts i ett hörn och tvingas att upphöra med deras illegala aktiviteter. Många andra är på liknande sätt vid randen till bli arresterade. Som vi har sagt så är detta usla spel nästan slut. Det finns bara ett fåtal steg kvar. Det är bäst för kabalen i dess många utföranden att get upp och låta oss färdigställa hela detta.

Som ni kan se så händer mycket över hela denna glob. De många ”fäktningarna” med kabalen och dess många undersåtar sker för närvarande dagligen. Det viktiga i denna rapport kan säga i ett par enkla meningar. Den mörka kabalen förlorar och Ljuset är nästan redo att uttala sin seger. Operationen har tagit mer tid än vad vi från början önskade. I vilket fall som helst återstår några förelöpare till er seger. För närvarande så är våra representanter på er värld mitt i en global uppstädningsoperation. Denna process uppnås i en takt som är designad att sätta stopp för mörkret och dess mer ringa undersåtar. Vilka komplikationer som än återstår så vet att våra förbindelsegrupper är fast beslutna att sätta stop för och sedan stabilisera alla potentiella problemområden. Dessa operationer är viktiga, men de kommer ändå inte att orsaka några stora förseningar av processen för att ge er ett nytt finansiellt system och välkomna starten av er Ålder av Välstånd. Framför er ligger ett nytt regeringsskick och de länge förväntade avslöjandena. Dessa tider är ytterst fantastiska och fyllda med många stora händelser och himmelska mirakel!

Namaste! Vi är era uppstigna Mästare! Våra många associerade är fullt upptagna med att avsluta huvudfrågorna som behövs för att skicka er era välsignelser! De mörka fortsätter att utföra en del olika manipulationer som möjligtvis kan orsaka oförutsedda förseningar. Det är därför viktigt att ni fortsätter att utföra era dagliga visualiseringar. Tillsammans med våra kommer dessa att hjälpa att bilda ett fält som gör det lättare att fullborda de många olika tilldelade uppgifter. Himlen lägger dagligen till sina egna dekret till vad vi gör. Dessa gudomliga tankar fungerar som välbehövligt stöd för dessa operationer. Himlen skapar med vår hjälp en ny verklighet för oss alla. Detta är en övergångsvärld där vi kan växa i medvetande och bli, mina barn, mer förmögna att justera oss till hur vi bäst kan överleva. Denna process leder till tiden då vi kan vara tillsammans och välkomna in era nya handledare. Vid denna tidpunkt kommer ni också att få träffa era levande förfäder, Agarterna!

När som ni blir mer medvetna så kan denna process för att lyfta upp ert medvetande leda till en tilltagande känsla av frustrering då ni väntar på det oundvikliga. Er tilltagande frågvishet är underbar för oss. Det förändrar er gamla uppfattning om denna värld. Tack vare era nya energier så förefaller inte världen vara rätt, och onödiga krig inspirerar er inte längre. De som länge har styrt denna värld ser er inte längre som fogliga dockor, utan som folk som behövs räknas med. Detta är ytterligare ett tecken på att vad som brukade vara normalt inte längre gäller. Ni har också en bättre förståelse av barmhärtighet. Himlen ”slickar i sig” era böner om en ny värld. Dessa förändringar i er är ytterst välkomna. Förvänta er mer av detta då ert medvetande växer. Var och en av er ett experiment i en process som Himlen i sanning startade vid tidigt 1970 tal.

Vid den tiden fick nästan de mörka er Sol att bli en nova, och ni skulle vara borta på ett ögonblick. Våra Galaktiska vänner och våra Himmelska överordnade stoppade denna händelse och lät er gå vidare. Detta sågs också som ett stort förebud av ett annat fenomen som svepte igenom denna galas. Det betydde att de stora förändringarna ni behöver skulle starta så snabbt som möjligt. Det har tagit nästan fyra årtionden att fastlägga denna värld och låta oss se precis hur nära vi är till en mer formell intervention. Vi Mästare blev tillsagda att tills att de mörkas undersåtar blev besegrade skulle vi behöva ta på oss en mer skyddande inställning. Vi har därför blivit mer synliga under de senaste åren. Vi står mycket nära till att öppet kunna ge instruktioner angående en serie av kritiska frågor. Dessa kommer att bli en hjälp till vad ni inledningsvis kommer att lära er från den nya NESARA regeringen. Halleluja! Halleluja!

Idag har vi som normalt rapporterat till er angående vad som händer i er värld. Utvecklingar signalerar nu att ni står vid randen till att få ta emot ett antal speciella fonder. De blir förelöpare till ett stort välstånd som kommer att ändra er verklighet! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...