Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 6 december

9 Akbal, 6 Yaxk’in, 13 Caban

Selamat Balik! Processen för att besegra kabalen är inte lätt. De använde detta sista val för att på ett listigt sätt återinföra deras dominans. De goda nyheterna är att deras stora förskjutning mot den nuvarande valda administrationen har gjort det lättare för att förbereda det faktiska arresteringsscenariot. Under tiden fortsätter strategin framåt för att distribuera de enorma fonderna. Idag är ert nya banksystem satt på plats. De gamla bankerna har avslöjat hur de tänkte bygga upp sina skattkistor igen för ett sista försök att återgå till en position av dominans. Denna högst lömska strategi misslyckas. De Äldre och deras och Kungliga motparter är nu fullt upptagna med att arrestera de som så gärna ville bedra oss. Det har låtit våra partners ta över ett antal banker med huvudkontor i USA och deras motparter i Europa. Vi förväntar oss att den inledande distributionen är redo att gå framåt och den första delen de stora rikedomarna kan ges till många som har väntat så länge på att ta emot deras utlovade inkomster. Resten av denna komplicerade process för sig likaså framåt mot dess spännande avslut. Framtiden är ljus för Ljuset och dess många associerade. Var tålmodiga! Det bästa har inte kommit än!

Det är viktigt för er att verkligen inse att den nuvarande situationen som ni nu bevittnar bara är ett knep. NESARA republiken kommer inom kort att uttalas, och enorma summor has satts åt sidan för alla inväxlingar och de utlovade välståndsfonderna. Använd denna heliga tid för att gudomligt göra ert sinne redo för vad som håller på att hända. Ert öde är att få ta emot fonder som är menade att låta er temporärt vänja er vid makten och terrorn som pengar symboliserar i denna värld. Det tilltagande medvetandet inom er kommer att se bortom dessa uppfattningar och inom kort kommer olika enheter såsom våra trans-materia processorer designade att göra pengar föråldrat. I vilket fall som helst så behöver folk gå igenom en period då de kan rensa sina sinnen från de stora och löjliga uppfattningarna om pengar och rikedomar. Pengar uppfanns av Anunnaki för länge sedan för att betona skillnaden mellan er och deras undersåtar. Denna övning kommer att frigöra er från de lögner och missuppfattningar som ni länge har hållit då det gäller rikedomar. Gör vad ni verkligen vill och så kommer ni att lära er en del fundamentala sanningar om just dettas spörsmål.

Er värld har länge lidit från den falska uppdelningen som rikedomar och makt har skapat. Det har skapat en klass distinktion och utvecklad det vansinniga konceptet av privilegium. Det nuvarande utövandet av omfördelning av rikedomar är ett typexempel. Just nu är ni starkt upptagna med att höja ert medvetande som ett förspel till ett antal Uppstigningsprotokoll. Dessa himmelska procedurer behövs för preliminära förändringar för att ändra om er vid rätt tid för de större transformationerna som skall ske i Ljuskristallkamrarna. Detta projekt har många stadier. Först behöver ni kollektivt uppleva ett allmänt välstånd för att förstå hur dessa fonder snabbt kan transformera denna värld. För det andra behöver ni uppleva en allmän salighet som skapas av denna process. Till slut behöver ni inse precis hur mäktiga och magnifika ni är som en sammanbunden grupp. Denna process är för att öppna er att få nya uppfattningar om er själva, vilket låter denna värld fungerar på ett helt nytt sätt. Ni ger kraft åt er värld att bli ett sant globalt åtagande. Detta är denna nya uppfattning som frigör er att lätta acceptera varandra!

Det är vid denna punkt som er frihet, välstånd och nya regeringsskick kommer samman och låter oss mjukt delta. Våra handledare kommer sedan att se hur väl var och en av er har klarat av det. Denna nya nivå är för att använda er nya själv-kunskap för att börja utveckla en inre dokumentation för er själva. Era erfarenheter behöver utvärderas från ert eget perspektiv, och i ljuset av er nu kända historia från Atlantis till nuet. Tillsammans så kommer du och din handledare besluta hur denna samling av data passar ihop. Denna process är för att skapa en profil som gör det möjligt för er att till slut se den stora bilden av hur ni passar in. Det vill säga hur er inre uppfattning går hand i hand med denna nyligen reformerade värld. Detta är en process som kräver djup utforskning och en uppriktig utvärdering, vilket är anledning till att ni så noga undersöks varje natt av våra medicinska team. Detta är de fysiska data som behöver kombineras med de spirituella data som ni och er handledare sätter ihop. Denna process kräver en del gemensamt inre arbete, följt av en grundläggande överblick av hur det passar in med kollektivet. Hurra! Hurra! Hurra!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Världen som omger er förändras snabbt. Himlen för stora mängder av helig eld till Gaias plan. Denna energi transformerar livsfälten som omger er. I sin tur påverkar dessa energier hur ert inre aura fält opererar. Dessa gudomliga blixtar av energi förbereder er för att medvetet ändra era uppfattningar om hur detta globala samhälle fungerar. Denna process kommer inom kort att låta er se validiteten av att transmutera den gamla de facto regeringen till en ny laglig NESARA regering. Denna förändring är planerad att ske inom kort och kan låta denna nya regering formellt uttala verkligheten av den inre Jordens värld av Agarta, likväl som det formella avslöjandet av er galaktiska familj. Dessa serier av handlingar kommer också att lansera det formella etablerandet av det nya globala banksystemet och de nya (amerikanska) ”treasury” sedlarna. Dessa välsignade handlingar är ett resultat av den storslagna visionen ni har hållit. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Vad era drömmar och visioner har uppnått reflekteras positivt tillbaka till er i en serie av himmelska handlingar. De som idogt arbetat med manifestera detta började med de stora summorna av pengar som skapades av våra Mästare. Detta följs snabbt av de lysande frukterna som NESARA utlovar. Himlen önskar att frigöra er från de ondskefulla som arrogant styr denna nuvarande illegala amerikanska regeringen och dess många allierade. Denna överdrivna korruption kommer att stoppas av det formella införandet av NESARA Republiken och ett nytt mer rättvist banksystem. Välsignat så har våra heliga associerade förskaffat sig ett sätt för att låta en sådan monumental förändring materialisera. Använd denna frihet och välstånd för att möjliggöra era drömmar och ert sökande efter inre lycka. Kasta av er all rädsla och oro som på något sätt fortfarande omger er. Låt denna nya tid definiera vilken ni är.

I denna nya värld kommer ni till sist att bryta er fria från de uppfattade begränsningarna som ni först pådyvlades av Annunaki och sedan av deras undersåtar. Dessa lakejer kommer att arresteras och isoleras från er. Låt ert hjärtas kraft och vägen som Spirit ger vara det guidande er själ behöver. Kom samman och forma en hel ny verklighet baserad på inre samarbete. Samarbete som skapar en värld som transformerar hat och uppdelning till spirituell enhet och leder er tillbaka till det fantastiska Spirit och Kärlek som finns i hjärtat av hela mänskligheten. Det är detta heliga samhälle som vi Mästare sakta har konstruerat sedan våra Brödraskap och Systerskaps ordnar först krävdes av AEON. Vi är uppmuntrade av en del av händelserna vid denna tid. Det är ett ögonblick då en hel ny värld kan byggas som sätter scenen för er uppgång från planetära människor till galaktiska och Spirituella Människor! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter. En del av er tror att vad vi säger är hypotetiskt. Istället så beskriver våra ord ett land som nu föds på utvalda platser över denna stora glob. Det är för detta löfte som vi med glädje ägnar våra rapporter. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...