Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 8 mars

4 Ben, 6 Ceh, 12 Manik

Dratzo! Flera indikatorer visar oss att de inledande humanitära fonderna har distribuerats till sina ämnade konton i Europa och Nordamerika. Dessa fonder är de första indikatorerna som presenteras till oss. De visar att förmågan att skicka stora summor över dessa mallar existerar. Vi har full förväntan att dessa fonder kommer att övervinna de mörkas utmaning. Nästa steg som skall ske är den slutliga distributionen till ett antal individuella konton. Detta blir signalen till våra allierade att inleda den komplexa processen att fullborda finansieringen av välståndsfonderna. Dessa kommer att initiera att NESARA uppstår, först i USA, och till slut ett globalt införande av GESARA. I Asien, Afrika kommer sedan ett antal kritiska infrastrukturprojekt att finansieras och påbörjas. Detta kommer att markera början på ett stort antal globala projekt för att göra slut på oron om rent vatten och lämplig sanitära anläggningar i många lantliga områden. Er värld behöver dessutom sätta upp medlen för att övervaka dessa stora finansiella projekt. Ett nätverk av mindre lokalt uppväxta operatörer kommer helt och fullt att användas.

Denna inställning ”litet är fint” är en som har visat sig effektiv under det sista halva årtiondet i Afrika, Asien och i Sydamerika. Denna operation kommer att utökas när det nya finansiella systemet är fullt operationellt. Våra jordliga allierade har utvecklat medlen för att lätt distribuera dessa kritiska projekt alltigenom den så kallade tredje världen. Det är dessa områden, innefattande majoriteten av mänskligheten, som kräver mest uppmärksamhet. Dilemmat var därför hur man framgångsrikt skulle kunna börja transformera en högst förbisedd del av er glob. Dessa regioner har dessutom varit där majoriteten av missbruk mot Gaia har ägt rum. När vi väl är fria att resa i ert luftrum så ämnar vi korrigera detta missbruk av naturresurser med vår teknologi. Denna kombinerade region är de huvudsakliga områdena där naturkatastrofer äger rum dagligen runt om er vackra levande värld. När detta väl har korrigerats så kan den nuvarande utrotningscykeln formellt bli korrigerad. Vid denna tidpunkt blir de avtagande energierna i ert elektrogravitetsfält omdirigerade.

Då ni börjar komma ut från bokstavligen årtusenden av skuldslaveri så kan Gaia också komma ut från ett tusenårigt utnyttjande. Gaia har under en lång tid haft en global splittring mellan hennes inre och yttre jag. Gaia önskar att accelerera processen för en storslagen återförening mellan dessa två halvor. Saint Germain och Quan Yin har försett medlen för tillväxt av medvetande med Himlens hjälp. Denna inre tillväxt har kombinerats med en serie av modifikationer av era chakra och av era nervsystem. Detta har kombinerats med en serie av ändringar av er verklighet. Dessa många förändringar speglas i sin tur av vad Gaia nu gör med denna ytvärld. I själva verket expanderar det inre riket av Agarta bortom denna ytvärld. Vad som krävs är en stor uppgradering av frekvenser i er värld. Så att då ni växer i medvetande så ökar Gaia samtidigt vibrationstakten av er verklighet. Detta har låtit er att växa och att acceptera ting som tidigare var helt borträknade av denna befolkning på ytan. Det har också låtit er acceptera att vi existerar och att de Uppstigna Mästarna absolut är verkliga.

Alla dessa delar är kärnan av verklighetsförändringen som kommer att ändra på er värld genom ert överflöd och nya finansiella och statliga allianser. Dessa utvecklingar kommer att bilda den nya verkligheten, vilken kommer att skapa ett nytt ”Ni” och kommer att positionera er inom denna nya verklighet. Representanter från er familj i Agarta och våra förbindelsegrupper arbetar hårt för att se till att allt sker så snabbt som möjligt. Denna gemensamma operation kommer nu till sin spets när som de urgamla familjerna och engagerade kungliga familjer arbetar nära med sina rådgivare från de Uppstigna Mästarna. Denna heliga koalition var tvungen att kämpa mot en mörk oligarki som inte kan visualisera en värld utan makt, rikedomar eller prestige. Deras dilemma har bara saktat ned det oundvikliga. Det förekom således en serie av inledande förseningar, vilket orsakade oro bland de urgamla familjerna då nya procedurer användes för att se till att de stora finansieringarna utfördes framgångsrikt. I vilket fall som helst så sätts nu dessa element av er nya verklighet på plats.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Många av er ser inte värst långt bortom åldrandet och döden. Vi Mästare har levt bortom dessa faktorer under årtusenden. Vår primära uppgift är helt enkelt att övervaka mänskligheten genom användandet av nåd och barmhärtighet. Denna gudomliga uppsättning av uppgifter gör att vi konstant ger er råd om hur ni lever ert liv på bästa sätt. För närvarande håller Himlen och era många skyddsänglar på att alterera er. Detta gör er redo för er levande uppstigning till att igen bli fysiska Änglar. Vårt uppdrag är därför att också övervaka dessa förändringar. Ni klarar det bra, men dessa utvecklingar kan ge er några svåra ögonblick. Vi lindrar detta genom att ingripa då det är nödvändigt, med användandet av gudomlig barmhärtighet. Var och en av er har ett antal sätt genom vilka era liv bäst kan fungera. Vi tar dessa föreskrivna alternativ och väver dem in i hjärtat av detta liv. Genom att göra detta för ni er med minimala svårigheter till randen av er utlovade återgång till att vara fysiska änglar.

Som ni vet vid det här laget så gjorde varje Uppstigen Mästare sin övergång genom användandet en speciell ceremoni som Himlen övervakade. Ni för er i själva verket mot detsamma. Men i detta fall kommer det att bli en speciell Ljuskristallkammare. Detta kommer att reversera vad Atlanterna gjorde med er för nästan 13 tusen år sedan, då ni kastades ut från laboratorierna som då gav er säkerhet. Denna abrupta handling gjorde er öppna för kraftiga manipulationer utav Anunnaki. Allt detta vansinne håller nu sakta på att reverseras. Vi Uppstigna Mästare övervakar dessa förändringar och ser till att det riktiga slutresultatet, då det är en del av ert livskontrakt, framgångsrikt kan nås. Ni kommer att få lära er många fakta och uppnå mirakel då ni närmar er den heliga tidpunkten för denna storslagna transformation. Våra rymdfamiljer är redo att acceptera er fulla återgång till Ljuset och har nya uppgifter för er att uppnå!

Dessa heliga uppgifter som dessa rymdfamiljer och Himlen har satt upp kommer först att ta er igenom upprivandet av er paradigm baserad på pengar och förmögenheter och sedan se hur ni återgår till en fullt uppnådd vårdnad av land. Denna gudomliga process kommer att ske i ett flertal stadier då det är långt från vad ni vet. Ändamålet av detta och andra kommande stadier är att ändra era inre kärnuppfattningar. Vad Himlen gör är att föra er bort från begränsat medvetande och förbereda er för att gladeligen ta emot ett antal nya mantlar. Hitintills så är denna operation framgångsrik och ni börjar ta åt er ett nytt medvetet ansvar. Då ni växer in i detta så accepterar ni en omgjord värld. Detta är del av er övergångsceremoni. Varje år för er närmare till dessa händelser som är ödesbelagda att tillåta er att bokstavligen bära nya och magnifika mantlar. Ni gör underbara framsteg! Mycket Kärlek och ett stort Hallelujah till er alla!

Idag kan mycket berättas och glädjas över. Som ett folk för ni er mot er stora uppstigning med stil. De ting som skapat förseningar i sista minuten är nu bort och försvunna. Våra allierade i den Inre Jorden, rymden och Himlen är alla med oss. Detta är starten på en högst underbar tid för hela mänskligheten! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...