Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 14 juni

nidle071112

10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik

Dratzo! Ett antal händelser förändrar hur världen opererar. För närvarande så möjliggör ett antal nya händelser införandet av Ljusets nya finansiella- och valuta-system. Denna serie av händelser tvingar mörkrets undersåtar att föra sig ut ur sitt mörker och visa sig själva för Ljuset. De sista resterna av förseningar har på så sätt förhindrats. De mörka har nu förlorat sin förmåga att gömma sig och skapa förseningar. Det nya systemet tvingar de mörka till ansvarighet för deras handlingar, och har i själva verket dragit ned dem från deras piedestaler. Olika finansieringar kommer nu tidsenligt för att göra sina formella starter. Under tiden kan de som sköter om de många massarresteringarna och införandet av Amerikas NESARA republik se ett fönster som öppnar sig för början av deras egna starter. Det har krävts ett antal ”skjut och missa” operationer för att till sist kunna känna att deras framgång är inom räckhåll. De mörkas synbara allsmäktighet får nu ett katastrofalt slut. Vi är stolta över våra Jordiska allierade och de nuvarande framstegen för deras underbara program. De sedan länge behövliga resultaten står nu mycket nära till att manifestera!

När som allt detta går framåt så kan de mörka se hur deras undergång börjar skymta. Deras otaliga undersåtar är oförmögna att stoppa vad Ljuset gör. Således är många program nära sina första utbetalningar och de av er som blir mottagare kan känna i era hjärtan hur närstående detta verkligen är. Kabalen vet också att deras många ”köpta” regeringar står nära kollaps. Dessa förhållanden har fört denna verklighet till tröskeln av en stor förskjutning från mörkret till Ljuset. Ett antal intressanta utvecklingar börjar visa sig. Den nuvarande de facto regering lägger märke till att dess största stöd, den Amerikanska Centralbanken, har börjat försvinna då det nya Finansdepartementet (Treasury) absorberar dess många funktioner. Inkomster som tidigare kunde uppnås internationellt med våld är inte längre tillgängliga. Militären som är för republiken börjar också återförena sig med styrkor som formellt är hängivna till den gamla de facto regimen. Dessa utfall är starten på en process som ger en mycket efterlängtad ny verklighet! Vi väntar medan dessa nya regeringsskick faller på plats. Då kan ett antal händelser ske!

Det är vår avsikt att be Agarterna att visa sig inför er efter att en stor mängd av nya regeringsskick formellt är vid makten. Deras introduktion kan leda till en position för Uppstigna Mästarna att ge er en högst kritisk uppsättning av sanningar. Dessa sanningar kommer att ge er den nödvändiga bakgrunden till vad vi kommer att ge er när väl dessa miljoner av handledare är på plats på denna glob. Var och en av er behöver inledningsvis förstå Anunnakis hemska intentioner. När detta väl är förstått kan vi gå vidare till hur denna värld sattes upp utav Anunnaki. Sedan behöver vi gå över er historia och visa hur era grundläggande uppfattningar installerades i er under årtusenden. Ni kan då upptäcka hur dessa undersåtar har använt dessa falska uppfattningar för att vidmakthålla sin kontroll över er. Dessa medel kommer att förstöras och ni kommer att lära er det mirakulösa undret och potentialen av er sanna fria vilja. När ni använder detta tillsammans med era handledare kommer ni att uppnå ett partiellt återtagande av er kraft. Det är dock enbart en inledning till vad ni är kapabla till.

Det är vår intention att föra er till själva randen av er återstående potential. Denna nya kraft kommer att göra er redo för själva processen som kommer att äga rum under era tre dagar i era Ljuskristallkamrar. Agarterna kommer att hjälpa er. Det är denna nya förening som kommer att göra denna stjärnnation så unik och assistera er i denna kritiska procedur. Denna händelse kommer att ändra alla människor med begränsat medvetande som nu bebor denna verklighet. Anunnaki splittrade grymt nog denna verklighet mellan de som har och de som inte har. Vi kommer nu att återföra var och en till deras tidigare jag. Detta kommer att bilda en grupp med upplysta varelser som, med era Uppstigna Mästare, kommer att vårda landmassan på de fyra vattenvärldarna. Denna nya stjärnnation kommer att återförena både er och val- och delfinnation. Tillsammans skall ni hjälpa den tidigare Ankara alliansens världar i den storslagna uppgiften att upptäcka och manifestera deras Ljuskroppar. Ni kommer att få hjälp från den Galaktiska Federationen av Ljus, som är kusiner till dessa forna mörka. Denna händelse kommer bli inledningen till en underbar ålder av fred för alla Varelser på denna planet!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld är för närvarande mitt i ett storslaget skifte. För länge sedan satte Anunnaki upp en värld vars öde skulle vara att göra er till mänskliga automatomer. Manifesteringen av många Uppstigna Mästare stoppade temporärt denna process. Efter årtusenden utvecklade de mörka en ny plan för att drastiskt ändra denna verklighet. Denna hemska plan stoppades igen 1995 av det plötsliga uttalandet av Ankara Kontinuumet. Dessa meddelanden skulle skapa fred och fick ytterligare hjälp från AEONs Proklamationer och de från Ärkeängel Michael. Detta plötsliga slut på de galaktiska krigen gjorde det omöjligt för Anunnakis plan att gå framåt. En period av tystnad följde. Under denna tid lyckades vi sätta ihop en plan som snabbt godtogs av Himlen. Det efterföljande årtiondet har nu fört oss till uppståndelsen av Ljuset och en ny värld för alla. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vi står vid början till en värld av Ljus för mänskligheten på ytan, vi gläds åt det sätt på vilket Himlen tryggade denna storslagna seger! Vi ser på då ni använder er nya tillväxt av medvetande för att förbereda detta vackra klot för en tid när mänskligheten verkligen kan ta sig an sin största roll som Gaias landväktare. Som ett led i detta sätter ni ihop projekt för att rena Gaias oceaner, kontinenter och luft. Den mörka kabalen har arbetat hårt för att förgifta dem och göra den större delen av mänskligheten sjuka. Ni har kommit samman och möjliggjort denna stora triumf. Vi är tacksamma för ert agerande och har använt våra kollektiva färdigheter för att spä på vad vi tillsammans så innerligt önskar. Det är era högst innerliga önskningar som visar denna verklighet vad ni i sanning vill, inte bara för detta klot, utan för hela galaxen. Håll er på denna högst positiva väg, mina Kära! Det bästa manifesterar nu runt omkring er.

Himlen ber oss dagligen att vi skall säga till er att ett stort skifte är på gång och att det inte kan stoppas. Den mörka kabalen inser detta, och vet precis hur nära vi står till en seger som kommer att återställa alla till fullt medvetande. Skaparens energier flödar in i denna sektor av fysisk Skapelse. Dessa energier sätter upp en ny värld med ett underbart välstånd, fantastisk frihet och spirituell kraft. Denna verklighet håller på att skifta, vilket de som är involverade med att studera den yttre rymden förstår helt och hållet. Det är bara de som är i sin sista återstående tid av begränsat medvetande som har frustrerat er. Släpp dessa frustreringar. Var Ett i Ljuset och se hur en serie av storslagna skiften visar sig inför er. Se dessa som de underbara budbärare de verkligen är. Var beredda att förklara detta för alla ni känner. Ge inte efter igen, kära barn, inför mer manipulationer och uppenbar oärlighet. Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Vi har nu kommit nära till målsnöret och ett antal mycket viktiga projekt. Var tålmodiga. Var fokuserade. Många stora gåvor står nära att bli infriade. Ge inte upp vid denna utsökta tid just innan segern uttalas. Vet bara att vi älskar er innerligt! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

You may also like...