Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 1 Mars 2019

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 1 Mars 2019

Per Staffan 2 mars, 2019

Mike Quinsey (kanaliserad information)

Om ni någonsin tvivlade på att stora förändringar ligger framför er behöver ni bara titta på de ovanliga vädermönstren. Lägg till detta en tydlig förändring i önskningarna hos de människor som nu vill ha mycket mer att säga till om beträffande Jordens angelägenheter. I alltför lång tid har de blivit utsatta för önskemål från de få som har lett mänskligheten längs en väg till nära förstörelse av hela Jorden. Lyckligtvis, trots att de är få i antal, har tillräckligt många av dem höjt sina vibrationer för att lyfta mänskligheten förbi markören år 2012. Följden är att i stället för jämmer och elände har ni gått in i en period med stort hopp och stor potential som nu är med er. Eftersom det stöder förändringarna till det bättre, minst sagt, är en del obehag och upprördhet oundvikliga, men på lång sikt kommer de att välkomnas. Medan allt detta pågår har vibrationerna fortsatt att lyfta och leder snabbt mänskligheten till högre nivåer som kommer att bringa er närmare Uppstigning. Ni har många framsteg att göra efter att ni har hållits tillbaka så länge, men vi vet att ni kommer att fortsätta att njuta frukterna av ert arbete. Var säker på att det är ett tillfälle som ni inte till något pris skulle vilja missa. Ni som är närvarande kommer att njuta av att ta er plats bland stjärnorna vilket är ert sanna hem och öde.

UTDRAG FRÅN KRYON.        2017.UTVECKLING AV DEN NYA MÄNNISKAN.

När en civilisation passerar markören kan du inte återvända. Du kommer att vara här länge, och du behöver inte återfödas för att känna vad barnen känner. Om du är villig, om du förstår, om du sträcker ut din hand metaforiskt, kan vi ändra din mall och värdighet som du saknat på grund av Akashauppteckningarna från tusentals livstider. Det är en gammal energi som börjar förändras. När självkänslan förändras i en Människa visste du att det var relaterat till det bästa du känner om dig själv och din plats på planeten och i galaxen. Ju rakare du står, desto längre kommer du att leva, för att cellerna i din kropp vet det och talar med ditt medvetande när du säger ”jag förtjänar att vara här, jag har det jag aldrig brukade ha. Andligt säker på min plats här ser jag fram emot Ljuset som nu slår mot den gamla energin, det är en kärleksaffär som jag har med dig, som anden har med dig, århundradets gåva.” Det tog lång tid för livet att börja på planeten.

Den kärlek vi har var bokstavligen manifesterad i skapelsens fysik. Evolutionen kontrollerades så fullständigt och uppsköts till sista stund för att tillåta människor att växa på den enda planeten för valfrihet vid denna tid i Galaxen. Älskade övermåttan med själar samlade överallt ifrån för att starta ett test som var vackert, det är kärlek. Din relation som människa till ande förändras, den börjar utvecklas och förvandlas till något som är komplext och vi har sett det om och om igen, och denna gradvisa förändring och denna komplexitet kommer att föra dig till en sötare plats där du vet vem du är eftersom Gud älskar dig tillräckligt för att börja sätta dessa saker i familjen på ett sätt som du aldrig sett tidigare. Du kommer att känna det här och du kommer att veta att vi är här. Detta är mänsklig utveckling och den gamla själen ligger i framkant på detta. Vi ändrar faktiskt systemet för hur ni arbetar på ett esoteriskt sätt. Akashans djup börjar förändras. Ni är kopplade till saker som ni aldrig skulle vara kopplade till i en överlevnadsenergi. Kära Ni, när ni springer ifrån en Bengalisk Tiger kommer vi inte att berätta Akashans komplexitet, det är meningslöst för er.

Du börjar fråga ”Vem är jag”, vad behöver jag veta, vad kommer härnäst, vad ska jag göra, och svaren kommer att komma eftersom du inte är ensam. Jordens karmiska system var endast till för låg medvetenhet. Detta är en kärlekshistoria om Människans Kreativa Källa. Du kommer att vakna och upptäcka att dina andliga föräldrar alltid har varit med dig i form av den Kreativa Källan. Medkännande handling förändrar planeten, och din relation till sakerna omkring dig kommer inte längre att fruktas. Det finns inget du inte har sett i tusentals liv som ett Mänskligt Väsen, du har fått allt att hända. Det är utvecklingen av den nya Mänskliga Varelsen.

SLUT PÅ UTDRAG.

Jag är säker på att många själar är överraskade över att lära sig att de har haft många inkarnationer under en extremt lång period. Logiskt sett kommer du att inse att du har gått igenom många olika utvecklingsstadier, i många olika former som alla har lagts till din erfarenhetsbank och gjort dig till en starkt utvecklad själ. Förstå att dina vibrationer sänktes för att du skulle bli testad till fullo i din nuvarande cykel, och icke desto mindre så förväntades du övervinna utmaningen att hitta tillbaka till Ljuset. Många själar har gjort en sådan prestation och genom deras exempel hjälper de andra att följa deras väg. Syftet är som alltid att främja din utveckling tills du har en tillräckligt hög vibration för att stiga upp. Det är vägen som ligger framför alla själar, oavsett hur lång tid det tar. I alla faser har du hjälp, oavsett hur många gånger du misslyckas med att klara examen. Så oroa dig inte om du känner att du inte är redo än, eftersom en annan cykel kommer att ge dig möjlighet att göra verkliga framsteg. I själva verket, varje gång du diskuterar din planerade livsplan, finns det alltid högt utvecklade varelser som vägleder dig till den bästa vägen som ger dig resultat.

Kära ni, ni står vid porten till en underbar framtid som är mycket svår att beskriva, eftersom ni inte har haft erfarenheter att falla tillbaka på som har behandlat ämnet på ett sådant sätt att ni helt kan förstå vad det innebär. Skräpet och ständig negativitet som ni har haft att möta har fördunklat era sinnen. Även om ljuset alltid har varit närvarande så har det varit en stor utmaning att förändra er tankegång och omfamna tanken på hur annorlunda livet kan vara i högre vibrationer. Slavgörat och smärtan kommer inte längre att vara en del av era erfarenheter och i stället kommer ni att vara vid god hälsa, ha era fulla förmågor aktiva och kan framkalla allt ni behöver genom era tankar. Ni skulle enkelt kunna lämna er fysiska kropp för uppgifter i kosmos och återvända till den på din fritid. Alternativt kan du naturligtvis använda möjligheten att resa med din fysiska kropp, i en av de många avancerade farkoster som kan lämna solsystemet för den oändliga rymden.

När tiden framskrider får du mycket information om framtiden, så att du är mentalt förberedd för ett nytt liv bland Stjärnorna. Du kommer verkligen att ha blivit ett Kosmiskt Väsen med alla de attribut som är nödvändiga för att resa i Universum.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

 

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...