Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 juni, 2019

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton

Er Uppmärksamhet är Värdefull

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi fortsätter hela tiden att iaktta förändringarna som vi ser i det mänskliga kollektivet, och på senare tid har vi märkt att ni har tagit er mer tid att se till ert inre, och det är en förändring till det bättre. Vi noterar att de senaste energierna, som har varit så intensiva för er, har börjat lugna ner sig, och ni har känt er lugnare och reflekterat mer över vad som pågår inom er.

Vi har också noterat att ni har blivit trötta på det konstanta bombardemanget av information som alltid finns där, och att ni oftare väljer att gå inom er själva för information. Det är en tid när människor och företag, TV-stationer och alla typer av annonsörer försöker få er uppmärksamhet.

Er uppmärksamhet är värdefull. Det faktum att människor vill har er uppmärksamhet borde ge er en ledtråd till att er uppmärksamhet är värdefull. Den är en tillgång. Det är något för er att värdesätta. Ge inte någon er uppmärksamhet bara för att han/hon är högljudd, eller för att ni tror att någon/något behöver er uppmärksamhet. Hur ofta gör ni någonting bara därför att ni har kommit till en punkt där ni känner behovet av att komma bort från vad det än är som kräver er uppmärksamhet? Det är därför det är så viktigt för er att vara centrerade inom er själva.

Var ärliga mot er själva om vad ni vill göra, vad det är ni vill lägga tid på och vem det är ni helst inte vill tillbringa tid med. Ni måste vara vaksamma om ni ska vara sanna mot er själva, eftersom det finns så många sätt som ni kan ge er uppmärksamhet på till någon som helt enkelt är mycket skicklig på att få uppmärksamhet, för att sedan manipulerar er att tro att ni behöver den här personen, eller saken, eller gruppen.

Vi är mycket uppmuntrade av det vi har observerat, och vi vill bara ge er en knuff i en riktning som vi redan ser att ni är på väg mot. Vi är här för att uppmuntra er att fortsätta ert äventyr på den inre resan. Det är vägen till sanningen om vilka ni är, en Varelse av Källans Energi, en Evig Varelse av Oändligt Ljus och Kärlek. Det är så vi alltid ser er, och när vi ser att ni ser er själva på det här sättet, blir vi mycket glada och vill berätta för er om det.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...