Federationen av Ljus via Blossom Goodchild, 27 januari 2024

 

 

Federationen av Ljus via Blossom Goodchild, 27 januari 2024

 

Detta är till att spara.

BLOSSOM/ Hej kompisar. Hur är läget? Vad är vårt ämne för idag?

FEDERATIONEN/ Välkommen, Blossom, Välkommen, Alla. Vi skulle kunna säga att världen är vårt ämne, men så är inte fallet, för det finns många ämnen här som vi av olika anledningar inte vill tala om.

Vi går inte in på politiska åsikter eller gissningar. Vi anser inte att detta är till nytta, även om vi ser på allt som pågår inom det politiska systemet som en del av Planen … det tjänar inte till för oss att framföra våra åsikter, som det är för var och en att följa sitt hjärta i dessa frågor.

B/ Jag kan inte förstå politik. Jag kunde inte hålla en debatt om det om mitt liv stod på spel. Det klickar bara inte för mig, så det kan vara en annan anledning till att ni inte pratar om det.

F/ Nej, Blossom, det är det inte. Det är helt enkelt vårt val att vara tysta i sådana frågor. Vi känner bara för att att tala om sådana saker som innehåller den vibration som vi vill sända, och ändå är det en uppenbar observation, när man läser mellan raderna ibland, att makthavarna är väldigt sammanvävda med mycket som vi diskuterar.

Du förstår, Blossom, oavsett vad som ska äga rum så handlar det faktiskt inte om ”vem” som ligger bakom det hela … det handlar om att DU … VAR OCH EN … anpassar sig till nya situationer som uppstår.

När man tar hänsyn till de senaste åren, rådde det stora meningsskiljaktigheter om vad som var bra för en att göra och vad som inte var det.

Det ska vara likadant med det som kommer. Beroende på eventuella ”nyheter” som ges, kommer varje själ att härleda från dem, det som gör dem lugna eller oroliga.

Det som kommer att utvecklas kommer att bli en mycket större kontrovers än vad som varit innan. Därför kommer åsiktskonflikten mellan själar att skilja sig mycket.

Vad DU kommer att dra nytta av är din tilltro i KÄRLEK.

Upprepa mantrat om och om igen. Det förankrar dig i Styrka. Det stödjer dig.

JAG ÄR LJUSET.

JAG ÄR KÄRLEKEN.

JAG ÄR SANNINGEN.

JAG ÄR.

DET KOMMER IGEN,  EN STOR SEPARATION.

Det  finns de som tror att de måste göra som de blir tillsagda…

De som absolut inte håller med om vad de får höra … och …

De som inte har någon aning på något sätt.

Allt man kan göra … är att VARA inom det.

DU ÄR … DU … i varje ögonblick av din dag.

När du vaknar till varje ny soluppgång, ÄR DU … DU.

DU manövrerar hela dagen, andas och vidtar åtgärder för varje nytt andetag.

Ett telefonsamtal kan förändra ditt liv och du ”gör vad du måste göra” beroende på samtalets karaktär. Du kan inte göra någonting, för livet går vidare inom vart och ett av de andetag du tar.

Det som komma ska ’hanteras’ på samma sätt.

VAD SOM ÄN SKA HÄNDA … KOMMER DU IGENOM DET.

B/ Jag vet att du inte kan tala om för oss vad det är … men de flesta av oss vill bara fortsätta med det så att vi kan gå igenom det och komma ut på andra sidan.

F/ Och du kommer att göra det …

B/ Jag känner att vi pratar om fas två?

Nåväl, snarare än att pladdra på om samma sak, ska vi bara vänta. Inget annat vi kan göra … och när något börjar kan vi titta närmare på det då. Det verkar som att du har sagt vad du kan om det, och det är det. Så, gå vidare. Jag har sett en video där kvartskristaller växer fram genom asfalten … kan vi prata om det?

F/ Det skulle vara trevligt att göra det.

Vi skulle säga att det är ett tecken i tiden. I en mening är det betydelsefullt i det metaforiska tillståndet ”Allt kommer till ytan”. Allt som ligger under MÅSTE tas upp. Det måste komma in i Ljuset.

Se inte på dessa Kristaller … eller faktiskt några andra, som icke-tänkande, icke-aktiva delar av unik skönhet.

B/ Woah … jag vet att kristaller har mycket kunskap, men ändå … icke-tänkande? Fick vi igenom det på rätt sätt?

F/ Det fick vi.

B/ Kan kristaller tänka?? Säkerligen inte!

F/ Kristaller är av högsta intelligens. De har universums hemligheter. De är anpassade till det som är av den Högsta Kunskapen.

De har KRAFT inom sig, som när de förstås och aktiveras kan lyfta din egen personliga vibration långt bortom det du trodde var möjligt.

Kristaller är dina vänner. Många av er har er egen och ni laddar deras energi med er kärlek. Du känner att de laddar din. Det är en dubbelriktad vänskap. Det finns mycket som majoriteten känner till som allmän kunskap om dessa ljushållare. De blir ett personligt verktyg och tjänar er bra.

Men … att tala om Kristaller som ännu inte har dykt upp, är en helt annan sak.

Vi har talat i tidigare dagar om förbindelsen inom var och en. Hur, när tiden kommer, ska de kommunicera med varandra och skapa en Energi som kommer att gnista och aktivera, inte bara dem själva, ännu, Mäktiga Monoliter… Matriser som är osynliga …

NÄR ‘ALLA PUNKTER MÖTS’ … KOMMER KRAFTEN ATT KOMMA IGÅNG MED EN STRÖM AV ENERGI SOM KOMMER ATT STARTA ETT NYTT KRAFTNÄT… EN NY KRAFT AV GUD/GUDLIGHET SOM DIN JORD KOMMER ATT VARA REDO FÖR … NÄR DET ÄR TID.

B/ Jag kan visualisera det i mitt sinne som en film. Underjordiska laserljus som löper genom matrisen, installera varje Kristall den berör i rörelsen … när jag säger ’den berör’, vad är ’den’?

F/ KÄLLKRAFT BLOSSOM.

Många gånger har vi talat om ”Detta experiment”. Det här spelet som du är med i.

Du har maskiner för underhållning som när tillräckligt många knappar har tryckts in och ett nummer har uppnåtts, lampor blinkar snabbt, klockor ringer … Allt är i full beredskap. På sätt och vis är det så här. En viss punkt måste nås inom detta spel, för att allt som väntar på att aktiveras … ska ”gå av” …

DET ÄR VÄNDPUNKTEN!

NÄR DET ÄR HÄR FINNS DET INGEN ÅTERVÄG.

LÅT OSS BEKRÄFTA…

DETTA ÄR EN BRA SAK!

B/ Du talade om det en gång tidigare och än idag känns det bra och väldigt spännande … och ändå … så långt borta.

F/ Det är verkligen i dina framtida dagar, Blossom. Ändå är det viktigt att komma ihåg att det är dit er värld är på väg … och för varje andetag, som vi säger … kommer ni närmare och närmare en sådan transformation.

Det måste vara en vibrationsfrekvens som nås för att detta ska hända och när det händer … kommer det att ändra den frekvensen, genom all aktivering, till en MYCKET STÖRRE.

Föreställ dig som om anslutningen av allt som är ”programmerat” … när det är dags … kommer att lyfta slöjan till ett Gyllene Land.

B/ Kommer detta att vara efter fas fem? Du sa att det fanns fem faser. Käre Herre, i den takt det här håller på att utspelas, kommer även de som föds nu att ha avlidit.

F/ Det är inte så, Blossom. Vi har sagt och säger mer än gärna igen, att en gång i fas två … kommer planen att spelas ut i en takt som kommer att lämna fas ett i ett spår av damm bakom sig.

B/ Tja, det är uppmuntrande… tror jag! … och de andra faserna?

F/ Vi kan inte ge exakthet. För följande faser … kommer att äga rum/kan bara äga rum … när ”resultatet” av fas två har avgjorts och din värld kan gå vidare därifrån.

B/ Du har sagt att fas två kommer att avslöja många sanningar, vilket kommer att orsaka mycket kaos. Kommer det inte att ta väldigt lång tid innan det löser sig och folk är redo att gå vidare?

F/ Ja. Ändå kommer de förändringar som kommer att inträffa på grund av dessa avslöjanden också att åstadkomma mycket rörelse inom var och en, och inom den vågen, uppmanas själar att hitta sin inre styrka. Att fatta beslut som de normalt inte skulle ha haft ”energin” att bry sig om.

Dessa Sanningar kommer att åstadkomma ett sådant uppvaknande för så många, Blossom … din värld skulle omöjligt kunna bli sig lik igen.

B/ Det konstiga är … även om allt detta talats om så länge … så verkar det fortfarande så overkligt. Jag vet att jag fortsätter att säga det … men så mycket av det verkar vara ”hörsägen”. Jag antar att en dag … kommer det inte att vara det och vi kommer att vara ”i det” … djupt till knäna.

F/ Ja, det ska ni. Ännu en gång upprepar vi…

DET SOM KOMMER ÄR INTE DÅLIGT.

Det kommer att tyckas att det är … när allt börjar och ändå, väldigt snabbt, kommer man att inse att det finns en ’förnuftig anledning’ bakom det … och när man går längre in i det … takten med vilken saker och ting börjar öka kommer …

B/ Blåsa av hatten och upp min blus samtidigt? Åh, kom ut med det. Kom an. Kom an! Min oro är att … och jag vill inte vara en negativ Nellie … att jag fortfarande kommer att fråga detta, samma tid nästa år!

F/ Så mycket utvecklas i snabbare takt. Så mycket som du inte är medveten om … för det ackumuleras och kategoriseras i en mycket detaljerad ordning. Det finns mycket som ska presenteras och det måste göras i en ordning som kan förstås … så att man kan få en mening ur det.

Man kan inte kastas till lejonen så att säga i den här frågan. Med detta menar vi … att få veta ”slumpmässigt” allt som måste berättas.

DENNA AVSLÖJNING ÄR NOGA PLANERAD FÖR ATT DET HÖGSTA RESULTATET SKA TJÄNNA HELHETEN.

DEN HÖGSTA INTELLIGENSEN ÄR INGÅNG FRÅN BÅDE PÅ OCH FRÅN PLANETEN …

TA TRÖST I DET FAKTUM ATT DE VET VAD DE GÖR …

LITA PÅ DET.

DET KOMMER VERKA VETTIGT NÄR DET SKER.

B/ Åh, jag är säker på att det kommer att göra det. Hur pigga vi alla är egentligen, att tänka/anta/ vi vet bättre. Det kommer att vara … när det kommer att vara … och inte förr … vad ”det” än är … och … vi ska vara redo, som vi är nu … att uppfylla vårt löfte. Tack, vänner! I tacksamhet. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *