En Mästare från Kristallriket via Carina, 10 dec 2018.

En Mästare från Kristallriket via Carina, 10 dec 2018.

 

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden!

Det drar in enorma vågor av ljus över jorden och genom era kroppar och sinnen.

De av er som fortfarande kämpar med att inte tappa kontrollen i denna omställning har det mycket jobbigt och jag uppmanar er med kärlek att släppa taget då ni kommer att få så mycket gott ut av detta skifte när ni slutar kämpa och överlåter er till er själ som vet exakt vad som pågår.

I era sinnen har ni som kapitulerat nu börjat notera stora förändringar. Ni känner att ni går från osäkerhet till säkerhet inom många områden i ert liv. Det som varit ett stort dilemma för er är det faktum att ni haft svårt att acceptera er enorma kraft. Ni har haft svårt att acceptera att ni är enorma varelser av ljus som valt att inkarnera i den här livstiden för att ställa saker och ting tillrätta och ni har haft svårt att acceptera att tiden nu är inne. Men med de nya ljusvågorna finner ni kraften att ta kommandot över er egen kraft och därmed era egna liv.

I den gamla tiden har det varit mycket svårt för er att se ljuset i er själva. De flesta av er har varit mycket bra på att se ljuset i andra. Kanske har ni till och med sett mer ljus i andra än vad de själva lyckats leva upp till i det här livet. Flera av er har upplevt olycklig kärlek och olyckliga relationer där ni gått in med stor förhoppning och glädje om ett gemensamt liv i kärlek men där relationen slutat i kraftfulla aggressioner och stor sorg då ert medmänskliga hjärta överskattad den andra personens förmågor att vara kärleksfull i det här livet.

Det har varit mycket besvärligt för många av er Ljusarbetare att se den sanna förmågan hos människor i den här inkarnationen. Ni har gjort enorma uppoffringar för andra då ni i ert hjärta känt det som ert uppdrag att ge andra det som de förtjänar för att leva i sitt eget ljus. Då många av er inte varit tillräckligt jordade för att kunna skapa ett eget liv på jorden utifrån de förutsättningar som varit, har många av er kämpat med att hjälpa andra som inte alls haft i sin själsliga plan att vara kärleksfulla medmänniskor i den här inkarnationen, istället för att hjälpa er själva att skapa er ett kärleksfullt liv.

När ni nu gått in i skiftet till den Nya Tiden har ni jordat er och därmed har ni nu förmågan att ta tillbaka er kraft och se sanningen på jorden. Ni kan äntligen börja skapa ett liv åt er själva och det kommer att göra er mycket lyckliga. Att hjälpa andra kommer att vara en del av ert fortsatta liv men den hjälp ni kommer att ge från och med nu kommer att se annorlunda ut. Ni kommer att göra det som är för ert eget högsta bästa. Ni kommer att skapa ert liv utifrån ER GLÄDJE. Det kommer i sin tur att resultera i att ni hjälper andra att börja ta ansvar för sig själv och öppna upp de gåvor som de har med sig hit för att utveckla. Ni kommer att minnas att alla människor är här på jorden för att finna sin egen väg tillbaka till sitt eget ljus och ni kommer att minnas att alla människor har med sig sin egen verktygslåda för att lyckas.

Ni är så vackra varelser och ni har kämpat så hårt. Jag ber er nu att kapitulera alla gamla uppfattningar om er själva och släppa taget om alla de gamla föreställningsramar som varit skapade av illusionen i den gamla tiden. Ge er själva uppskattning för det ni lyckats skapa och uppleva i den gamla tiden.

Anslut er till er själ när ni mediterar och be den visa er vad som varit dess syfte med ert inkarnerade liv i den gamla tiden. Ni kommer då att se och förstå hur fint allt varit ordnat av er själ och alla andra delar av er själva. Ni har uppnått exakt det som er själ föresatt sig och ni har följt er plan perfekt. När ni får klart för er hur väl ni skapat ert gamla liv och hur ni tillsammans med alla era delpersonligheter lyckats uppleva exakt det som er själ föresatt sig kommer ni känna en starkt TILLIT till er själva och ert framtida liv. Ni kommer att kunna slappna av och överlåta er på ett helt nytt sätt till er själ i den Nya Tiden.

Jag ser genom mitt kristallina filter att ni är mycket trötta. Energihöjningarna tar mycket kraft från er även om ni överlämnat er till er själ och accepterar det som händer. Ni behöver vila mycket och ni har ett stort behov av att få tid för er själva, tid att reflektera över er existens och varelse.

De kraftfulla energierna som drar in i början av nästa år kommer att ställa saker och ting tillrätta. Det är som att en osynlig kraft kommer att möblera om vissa delar av ert liv utan att ni har något att säga till om där ni befinner er på ert medvetna plan. Ni kommer först att känna er förvirrade men kommer sen att förstå det större sammanhanget en bit in på nästkommande år.

För att vara viss om att allt går rätt till har vi i de högre rikena fullständig uppsyn över det som sker på er jord. Vi stöttar upp med vårt ljus där vi behövs som mest och ingen av er lämnas utan tillsyn.

Kraften inom er kommer att förändras i snabb takt. Ni kommer att få tillgång till mer energi och under nästkommande år kommer flera av er börja läka från de fysiska och mentala smärtor ni upplevt under flera års tid.

Jag ser mycket fram emot att följa er utveckling i skiftet in i Den Nya Tiden. Jag finns här för er alla om ni önskar hjälp från det Kristallina riket. Sträck ut er hand mot oss i de högre svärerna, mot era änglar och guider. Vi finns alla här för att hjälpa er att förverkliga er själva och ta tillbaka er kraft och fulla potential.

Med stora kärleksfulla energikramar skickar jag er all min kristallina kä

Du gillar kanske också...