Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 18 september, 2018

   Selamat Balik! Vi återvänder med upplyftande nyheter! Framstegen fortsätter. Den mörka kabalen har nått den punkt där det enda alternativet är att ge upp. Varje strategi att störa ljuset har helt misslyckats. Vi närmar oss själva randen av händelsen som ska vara det sanna förspelet till er frihet och uppkomsten av nya styrelseformer. Tillsammans med våra jordallierade står vi mitt i genomförandet av en genomtänkt plan som avvecklar befintlig maktstruktur. En svepande serie otestade strategier genomförs framgångsrikt vilket fortsätter att förvirra den mörka kabalen. Vår heliga koalition, som fungerar smidigt tillsammans, är upptagen med att sätta scenen för vår kommande triumf. Det är en ren glädje att titta på så många dynamiska strategiska element som tillsammans, som silkestrådar, snärjer in den förvirrade kabalen i nätet av sitt eget korrupta rättssystem.

Element är redan satta i spel som juridiskt har tvingat mörkret att avstå mycket av sin makt och förhindrat storskaliga internationella krig att bryta ut. Nästa steg är att avsluta fiatpengarnas makt och rycka upp bankirerna från deras hålor. Dessa åtgärder görs i sin tur för att sätta scenen för permanent välstånd som transformerar global fattigdom och hemlöshet. Det är för att ersätta dessa brutala jordbundna tragedier med ett jubileum som frigör hela mänskligheten. Det kommer att ta er långt bortom nuvarande överlevnadsläge och ni kommer att sluta er tillsammans till slut för att kreativt lösa föroreningarna och ett brutalt sedefördärv som hotade att skicka er till ingenting. Vi ska nu interagera med ett folk som är beredda att acceptera dess inneboende andlighet och inre längtan efter att rädda och skydda Gaia. De ska tjäna er bra när ni förbereder er för att återförenas med era kusiner från Inre Jorden.

Ett reviderat schema utarbetas för distribution av RV-medel som kommer att rusta er för era välståndspengar. Det kommer också att leverera ett nytt banksystem, baserat på rapporteringsriktlinjer som godkändes för några år sedan. Dessa regler kommer att omstrukturera bankverksamheten och allvarligt begränsa all form av bankbedrägerier. När allt detta har uppnåtts kan en ny styrelse fritt och juridiskt manifesteras. Den kommer att avskaffa personlig beskattning och tillåta uppkomsten av en helt ny affärsmiljö. Under dessa rättvisare förhållanden kommer nuvarande undertryckta uppfinningar att uppstå. Dessa anordningar kommer att rena er luft, ert vatten och er himmel och möjliggöra ett formellt avslöjande av vårt heliga uppdrag. Med den första kontakten kommer vi att tillåtas att resa till era stränder och börja ett mentorprogram som ska leda er till full medvetenhet. Vid den tiden ska ni åter introduceras till Agartherna.

Dessa händelser gör vår kontakt med er avgörande. När ni börjar nå ut för att återkräva ert andliga väsen, kommer ni också att återansluta till de som ni verkligen är. Ert ursprungliga lemuriska samhälle, byggt på en modell som ni bar med er från stjärnorna, finns fortfarande i praktiken i Agartha. Tillsammans är ni avsedda att utforma en ny galaktisk prototyp, som förkroppsligar alla de otaliga formerna av galaktiskt samhälle som finns i hela den Galaktiska Federationen. Er nya stjärnnation är avsedd att skapa en naturlig energi som till slut skall förena denna galax. Inbäddat i detta storslagna ljus, ska vi göra en hel del för att utveckla Skaparens gudomliga plan. Hyllningar till Ljuset! Framåt till en Ny Värld och till denna uppåtgående Ljusålder!

Namaste! Vi är era uppstigna Mästare! Vi kommer på denna dag, med ett budskap fyllt av Kärlek och Ljus. I våra hjärtan ser vi hur himlen orkestrerar upphörandet av mörkrets övergrepp på er älskade planet, Gaia. De gamla familjerna, som länge har varit ansvariga för en omfattande hemlig förvaring av guld, silver och ädelstenar, arbetar för att få ert välstånd till nästa nivå. De har gått med på att föra ert överflöd till leveransstadiet. I enlighet med deras önskemål gör vi välbehövliga arrangemang som säkert kan överföra detta välstånd till er, världens folk. Vi prisar dem i ett antal regeringar som hjälper oss med de nya mandat som krävs för att hjälpa er att ta emot era välsignelser. På samma sätt förbereder Agartherna, våra inre Jordkompanjoner, en process som gör att det här monumentala skiftet kan ske så enkelt som möjligt. Det är vår ära att förverkliga dessa händelser, eftersom de är förenliga med Himmels gudomliga plan att föra er tillbaka till full medvetenhet.

Den här nya världen är för att inleda en process för att mänskligheten skall återvända till Himlen och till stjärnorna. Den mest sublima glädjen kommer från att hjälpa varandra i kärlek och avslöja för alla barmhärtighetens underverk. Detta är glädjen som var och en av er behöver uppleva. Vi Mästare gläds mest när även de som ogillar varandra lär sig hur mycket bättre det är att älska och förlåta. En stor del av er vaknar för första gången, en del även för andra gången och ser seriöst på vad som verkligen händer runt omkring er. Lyckligtvis stöder nya medvetenhetsnät som kristallbarnen upprättar detta målmedvetna uppdrag. Deras ankomst till er värld har gett oss ett övermått av nya allierade. Er värld konvergerar till den större gemenskapen av Kärlek, Ljus och ömsesidig omsorg. I processen fortsätter ni att växa, både i medvetenhet och elegans.

Många lager av er framtida ”merkabah” eller Ljuskropp, aktiveras just nu. När ni börjar integrera dessa signifikanta förändringar kan ni uppleva en känsla av att ni inte ”är” i denna värld; eller känna en anslutning till en annan, annorlunda verklighet som dyker upp snabbt, bara för en stund, i ditt huvud. Dessa virtuella illusioner är glimt av en värld som ni ännu inte är medvetna om. Dessa stora omvandlingar är ett resultat av den mängd fysiska och mentala förändringar som ni genomgår. Gamla sätt dör och nya föds: det är viktigt av den anledningen att förbli flexibla medan ”er flytande” värld utvecklas. Ta den här tiden, kära Ni, till att växa nu och sola er i detta nya galaktiska Ljus härefter!

Idag fortsatte vi vårt veckovisa meddelande. Som ni kan se är många underbara händelser på väg att manifesteras. Uttryck samvetsgrant och kärleksfullt er glädje, och hjälp varandra. Var redo att förklara de underverk som ska förverkligas. Ni är inte ensamma. Vi kommer att förvandla dig och ditt samhälle. Vet, kära Ni, att det oräkneliga utbudet och oändliga Välståndet i Himlen verkligen är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för att Var En! Och Var i Glädje!)

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...