Sanat Kumara och den Galaktiska Federation av Ljus via Mia Lighthouse, 19 september, 2018

Sanat Kumara och den Galaktiska Federation av Ljus 

(via Mia Lighthouse)

Tiden är här

Kära er alla. Ni längtar efter en tid av ljus och kärlek. Mina kära, denna tid är nu, denna tid finns omkring er, den är bara ett steg bort, ett energimässigt lyft bort och det är nu tid att ta dessa steg.

När du valde att födas till denna planet under denna tid så visste du att detta var en mycket unik tid i mänsklig historia. Du visste att ett stort skifte skulle ske, du visste det för att du hade valt att vara en viktig del av detta unika skifte. Du är mycket viktig och det är nu dags att höja dina vibrationer. Det är avgörande att du höjer dina frekvenser för att komma in i denna nya era.

Kära ljusbärare, att befinna sig mellan dimensioner som ni gör nu, är en stor påfrestning. Men du var säker på att du skulle stå stark, att du skulle stå stabil och nu är det dags att göra det. Det är en process och det är naturligt att falla ibland. Förlåt dig om detta händer, men ta dig upp snabbt igen! Lyft dig upp på din high flying disc! Ge inte in för vrede, förtvivlan, rädsla. Det finns alltid en väg, en gyllene väg, om ni inte ser den utanför er så finns den alltid inom er.

Ha förtroende för dig själv, ha förtroende för att dina bröder och systrar av ljus som vaknar över hela jorden, tillsammans växer era energier starkare och starkare. Visualisera att ni är punkter av ljus över hela jorden som lyser mer och mer och känn att era energifält sammanstrålar allt mer. Ni behöver inte träffas i det fysiska för att ha starka andliga band. Tillsammans skapar ni ett energifält runt om Moder Jord. Ni gör redan detta, men nu är det dags att medvetet nå ut till varandra. Känn din stora familj, den är spridd över hela världen, så nå ut mot varandra, som om ni höll varandras  händer. Det kan vara till hjälp för dig att visualisera det som om ni faktiskt håller händerna varandras händer, i alla riktningar, över hela Jorden. Men viktigast av allt är att känna den här anslutningen.

Klara, färdiga, gå!

Det handlar nu om att göra er själva redo för att ta stegen in i nästa dimension. Detta är en inre process som kommer att ge yttre resultat. När ni helar och renar er, när ni tar de steg som ert hjärta vägleder er att ta. Så gå in i ditt inre hjärta så ofta du kan och scanna dina vibrationer.

Inse att detta är ditt stora uppdrag; du ansvarar för dig och dina energier, att de är “fine tuned” och inställd på den högsta kärlek och att ni står fast i denna stora kärlek allt mer förankrad nu. Allt mer konstant. Du kan göra det, släpp taget om gamla föreställningar och omfamna istället livet med kärlek. När ni omfamnar kärleken så blir livet lätt.

Jag vill dela en erfarenhet som Mia var med om här om dagen. Mia är inte så villig att dela med sig av sig själv, hon har svårt att förstå varför hon ska vara ett exempel, hon tycker inte de här sakerna är speciella och därför inte bör omnämnas. Men det är just därför jag vill ta dessa exempel för de är så allmänmänskliga. Ni kan alla förstå dem, alla har varit i liknande situationer. Efter ett samtal har jag fått hennes godkännande.

För någon vecka sedan fick Mia ett telefonsamtal. Det var ett par som hon en gång hade en nära relation med, men som blivit avlägsen på grund av några sårande händelser som skilt dem åt. De sa att de ville träffa henne en kort stund och hon svarade att de var välkomna. Som många av er har Mia påverkats starkt av de kraftfulla energier som nu strömmar till Jorden och hon kände sig mycket känslig denna dag, överkänslig och lite ur balans. Hon ville att mötet med dessa två som så oväntat hört av sig skulle vara bra och hon kände att hon behövde hjälp att stabilisera sig, hjälp att centrera sig i hjärtat.

De kunde komma vilken minut som helst och hon ville samla sig, hitta kraft, så hon

gick in i ett rum där hon kunde stänga dörren om sig och vara i fred och stillade sig och gick in i hjärtat. Hon kände att hon behövde jordens energi så hon satte sig på golvet och lutade så sin kropp mot golvet, som om hon omfamnade Moder Jord och sa tyst inom sig själv, från sitt hjärta till Moder Jords Hjärta: ”Kära Moder Jord, jag älskar dig, jag ber alltid om fred och kärlek på jorden. Just nu ber jag om din kraft så att all osäkerhet försvinner och jag står trygg och stabil i glädje och kärlek här tillsammans med dig. Jag ber dig vara med mig i detta möte. Tack”. Hon kände svaret som en vag kärleksimpuls som kom tillbaks in i henne och hon tog emot den, kopplade upp sig till den och bara var i detta allt starkare kärleksflöde under några minuter.

Detta var vad hon behövde just då, hon behövde känna stöd, trygghet, balans och denna lilla impulsiva handling gav henne det. Hon gick till mötet stärkt, centrerad och i balans.

Den spontana jordnings-cermonin, eller vad ni vill kalla det, tog bara några minuter och mötet var det bästa på många år. Det var som om de sår som en gång gjorts var borta – de var borta helt enkelt för att Mia äntligen tillåtit dem att läkas! Förstår ni? Det är upp till er att läka era liv! Och det kan göras så enkelt, så enkelt.

Exemplet är menat att få er att inse hur ni kan påverka er vardag och mötet med människor i era liv. Det behöver inte vara ett möte med någon som triggar er, som väcker ett sår eller en ilska inom er, utan detta kan användas i alla möten. Ibland kan man behöva stabilitet och trygghet och då är det bra att kontakta Moder Jord och jorda sig, men oftast behöver ni bara kontakta ert hjärta. Ert hjärta är portalen till all kärlek, portalen till det gudomliga, portalen till Guds alla manifestationer och så klart er direkta kontakt till Gud/Källan/Allt som Är. Så inför varje möte där du känner att du behöver lite extra kraft, lite större fokus eller vad det än är;  slut dina ögon, koppla upp dig till ditt hjärta och be om det gudomligas välsignelse för att detta möte ska vara ett möte i kärlek och glädje,  öppna upp dig för dessa energier, låt dem fylla dig – och stanna i denna frekvens! Det är allt ni behöver göra.

Jag ville dela detta exempel eftersom det var så enkelt, så spontant. Det visar att när man är uppkopplad till hjärtat så visar hjärtat vägen. Många tror att man måste göra saker enligt vissa regler.

När man jordar sig, lärs det ofta ut att man ska stå med fötterna på ett visst avstånd och kroppen i en viss position, till exempel. Dessa läror är ofta mycket bra, men det finns inga egentliga regler förutom de du hittar i ditt hjärta. Kärlek är det enda som betyder något, och följer du kärleken, hittar du alltid vägen.

Jobba med er själva och era liv, gör det bästa av det ni har. Se det högsta i det som är omkring er och förlåt er om inte allt är så som ni önskar. Inse att det är en gåva i sig, för om allt vore så som ni önskade, ja då vore ju inget en utmaning, eller hur? Tänk istället vilken gåva det är att upptäcka Kärleken i ditt hjärta. Vilken gåva det är att se den manifesteras allt mer i ditt liv. Vilken gåva det är att upptäcka det högsta i dig själv, att allt mer väckas inför sitt egna strålande ljus!

Allt börjar med er själva. Det handlar om att hela och rena er själva och att le mot livet, ta livet som det kommer utifrån ett allt högre perspektiv.

Höj era frekvenser. Gör er redo. För nu höjs frekvenserna och det är ni mina kära som sagt att ni kan stå stadigt, starka och centrerade i er själva och i kärleken. Nu är tiden att göra det och denna tid är här för att ni är redo, annars skulle aldrig denna tid ha kommit. Ni är redo att ta de sista stegen i arbetet med er själva – så släpp alla tvivel! Släpp taget om det som tynger dig och lyft dig, lyft dig, lyft dig!

Det gäller nu mina kära änglar på jorden att vara fast förankrade i kärleken. Om ni ibland faller in i ilska, sorg eller annan negativitet, så grubbla inte över detta utan förlåt er och gå vidare. Se vad det var som triggade er och släpp taget om det. Det är nu tid att släppa taget om det som tynger, som gör ont. Ofta är det minnet av det som varit eller oro för framtiden – vad det än är så släpp taget om det.

Ni vet hur ni gör, ni har fått många guidningar om det; koppla upp er till allt som är, till era änglar, guider eller den högsta Källan, allt som är, det ni ofta kallar Gud och säg från hjärtat ”jag är nu redo att släppa taget om det som inte längre gör mig gott”. Andas djupt och när ni andas ut så släpp taget, låt det förlösas med ert andetag ut. Släpp taget! Let it go!

Ge det till Ljuset för att bli transformerat till Ljus.

Andas in ljus, låt ljuset hjälpa er att känna obalanser, låt ljuset hjälpa er att känna vad som behöver frigöras och upprepa processen så länge som det behövs. Detta kan göras med fokus hemma i din egna säng, det kan också göras väldigt enkelt vid behov i vardagliga situationer. Improvisera, hitta dina egna sätt.

Så enkelt är det mina kära. När ni är kopplade till kärleken går allt så lätt och enkelt, så var alltid kopplade till kärleken mina kära och förlåt er om ni snubblar ibland. Ta er snabbt upp i glädjen, snabbt in i det strålande hjärtat som ni har tillgång till mycket starkare nu än någonsin tidigare i den nuvarande mänsklighetens historia. Och det är lång tid, det är eoner av tid!

Ni har nu kommit dit ni så länge drömt om att komma, nu handlar det bara om att vara kärlek, att vara glädje. Ni kan göra det. Ni vet att ni kan göra det. Det är därför ni är här; för ni vet att ni kan, för att ni har valt det, för ni visste att ni var starka nog att välja kärleken i varje stund av era liv när det verkligen gällde. Nu är den tiden här så låt kärleken flöda i era liv.

The Galactic federation of Light önskar att komma in och hjälpa till i processen, jag tackar därför för mig.

Er broder i Ljus,

Sanat Kumara

Paus.

Meditation.

Galactic Federation of Light:

Kära er alla.

Som Sanat Kumara inledde detta meddelande, så handlar det nu om att göra er redo.

Han ger er mycket tydliga och enkla tekniker som ni lätt kan använda er av, så använd dem.

Märk hans ord; det är lätt, det är enkelt. Det handlar om ett energi-skifte.

Känn efter inom dig, kan du höja dina frekvenser nu, i denna stund?

Slut dina ögon och känn efter.

Kan du få dina celler att lysa bara genom att skicka en impuls åt dem att lysa?

Ni kan det, ni kan alla det. Ni kanske inte tror att ni kan det men ni har den förmågan, det handlar bara om att sätta den i verket.

Ni är ljusvarelser och det är nu meningen att ni ska vara dessa ljusvarelser.

Så älskade systrar och bröder, tveka inte längre, utan lys ert ljus, väck det till liv.

Detta bör ha högsta prioritet för er.

I ljuset finns allt ni önskar så skynda dig att ta dig dit! VET att DU är viktig, VET att detta är ditt uppdrag.

Så gör det, gör det, gör det.

Tveka inte längre.

Lyft dig nu!

Med Ljus och Kärlek

You may also like...