Disa via Ann Dahlberg, 18 september, 2018

Disa

Tisdag 18 september 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Disa, jag har varit med er sedan begynnelsen. Jag är det vatten som omger er, den källa som ni dricker ur. Det regn som faller ner över er och orsaken till ebb och flod. Jag är vattnets gudinna, en energi som är nödvändig för allt levande på Jorden. Alla väsen som finns i vattnet hjälper mig med denna uppgift. Det gör mig ont att se att många av dessa varelser i sjöar och hav har utnyttjats enbart för vinnings skull. Det har lett till en obalans i vattnets struktur och det rena och klara vattnet som har funnits här sedan begynnelsens början är inte längre så rent och klart. De kämpar hårt mina vattenvarelser men de har ett svårt jobb. De behöver hjälp av er kära Jordbor att rensa upp bland allt skräp som ni har skyfflat ner i sjöar och hav.

Tacksamt nog så ser jag människor som kämpar för olika arters överlevnad och människor som hjälper sjöar och hav att må litet bättre. Det behövs dock en massiv ansträngning från mänskligheten för att få allt rent och klart som det en gång har varit. Ett förenande broder- och systerskap skulle vara till stor hjälp för vår planet som det ser ut nu. Har ni möjlighet att lägga ned alla stridigheter och kämpa lite för er planet, tror ni? Vattnet behöver er hjälp! Luften behöver er hjälp! Jorden behöver er hjälp! Så snälla kära mänsklighet, var snäll och vakna upp nu och ta ett tag för er Jord som har tagit hand om er så länge.

Vi är många som finns här och står redo för att hjälpa, så ni är inte ensamma men initiativet behöver komma från er. Jag finns med alla dem som på något sätt försöker hjälpa havets djur och växter att överleva vare sig de skyddar djur, växter eller städar upp i haven. Allt som plockas upp och städas undan hur litet det än är, är en stor gest mot Moder Jord och alla hennes väsen som hjälper henne. Alla kan vi göra något om det så bara är att ta hand om sitt eget skräp. Er tankes omtänksamhet om djur och natur är värt mycket mer än ni tror. Ni sprider denna omtänksamhet runt er och Naturen och Jorden känner er kärlek. All positiv energi är stark energi som ger hopp och sprider kärleksringar i luft, vatten och jord.

En gång för flera tusen år sedan levde jag på Jorden som drottning Disa. Jag var en drottning för mitt folk och jag lärde dem hur de skulle förhålla sig till djur och natur. Jag läste tecknen i naturen och nyttjade dess krafter. Allt för det goda för mitt folk och den natur jag vistades i. Jag var ärad och älskad och folk kom långväga ifrån för att ta del av min kunskap. Denna kunskap finns fortfarande på sina ställen men den är undangömd och det är ej tillåtet att använda den. Endast i goda syften och för mänsklighetens bästa kan den tas fram igen. Det gäller förstås allt som växer på vår kära Moder Jord inklusive luft och vatten som ni inte kan vara utan någon längre tid. Ni består ju själva av en stor procent vatten tillika med luft. Så tänk er för nu kära Jordbor och sätt igång att ta de steg som behövs för att rena er jord igen. Ni får all hjälp ni behöver för detta ädla syfte. Jag går med er, jag vakar över er, detta är så viktigt för mig, för vår Jord och för er nu.

Detta är de yttersta av tider och er vilja är vår lag. Vi kan inte bryta er vilja men vi kan påverka er att göra det som är sant och rätt, för ljuset är starkare nu, kära vänner. Vår kära Moder Jord har vänt sig till ljuset och ni påverkas dagligen av det klara ljuset som nu lyser på er Jord. Låt det skina på er och låt det öppna upp era hjärtan så att ni ser och förstår vad som är det viktigaste i ert liv. Jo, det är förstås en ren vacker jord med friskt klart vatten. Det är då ni får helade och friska kroppar och kan följa ert hjärtas önskningar i kärlek och skönhet.

Jag låter fina daggdroppar rena era sinnen, så att ni ser och förstår vilka ni är och vart ni är på väg.

Jag är Livets Moder, jag är Vattnets Gudinna, jag är Disa.

 

Jag sänder Er min stora kärlek.

Du gillar kanske också...