Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 27 februari, 2018

Judas Iskariot

Tisdag 27 februari 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag har kommit idag för att tala om att ni inte har så lång tid kvar att gå längre, kära Jordbor. Den politiska situationen har blivit ljusare och den ekonomiska situationen håller på att förändras. Ni kan se fram emot en ljus framtid. En framtid där rättvisa och sanning bor och där medmänsklighet hör till vardagen.

Många människor arbetar nu med sig själva, de förändrar sina mönster och sitt sätt att leva. De har fått upp ögonen för vad som är viktigt här i livet. Deras egen sanna identitet har börjat träda fram och de har förstått att de är en levande varelse med specfika behov och talanger. De har förstått att vi alla hör ihop och är en del av Jorden, vår kära moder som under årtusenden har försett oss med allt vad vi behöver. Skövlingen av Jorden har nu nått sitt slutstadium och det är i stället återställandet av vår Jord som är på gång. Det finns underbara tekniker för att åstadkomma detta och en del av dessa har nu kommit fram och börjat att tas i bruk.

Vi befinner oss i förändringens tid kära barn på Jorden och vi förs nu fram av den nya tidens våg. Den spolar rent och sköljer bort allt som inte hör ihop med kärleken. Kärleken som bor i ert hjärta. Det gäller nu att bryta gamla mönster och bygga upp nya som bättre stämmer in i den tid som nu har startat på Jorden. Var försiktiga med vad ni tänker nu kära Jordbor, ju högre er vibration är desto lättare kan det manifestera sig. Du vill ju ha det som är bra för dig själv och världen så fyll dina tankar med positiva vibrationer. Att vara närvarande i nuet är den väg som leder dig bäst framåt. I det närvarande ögonblicket har du bäst kontakt med ditt hjärta och din intuition. Du känner vilken väg du ska gå och det är bara i nuet som du kan förändra saker och ting. Det är här och nu som du förändrar din framtid. Det gör du genom att agera och det får de konsekvenser som följde med agerandet eller ditt sätt att hantera situationen. För att bryta ett negativt mönster så behöver vi stilla oss för att dels uppfatta mönstret till att vidare ha en förmåga att välja en annan väg. En väg som känns mer positiv, ger mer energi och gör dig gladare.

Ja, det är ett arbete kära barn på Jorden. All utveckling är ett arbete. Det behöver dock inte vara så svårt. I stillheten i hjärtat har vi oftast svaret men träningen ligger i att lyssna inåt och stilla alla sina tankar som har en förmåga att poppa upp titt som tätt. Ta ett par stunder om dagen med att bara koncentrera dig på ditt hjärta och din andning så ska du se att tankarna blir färre och färre. Övning ger färdighet som ni alla känner till, det som är svårt är att sitta still och inte göra något utan att bara vara med sig själv. Det är svårt för många människor idag, man kan inte bara sitta, man måste göra något, hör man många människor säga. De kan inte heller vara med sig själva utan de måste lyssna på något vare sig de sitter eller går. Det är som att de är rädda för tomheten inom sig själva, de har inte förstått att de har ett rikt liv inombords. Det är detta rika inre liv som de har separerat sig från och behöver finna på nytt. Ta ett steg i taget som vi brukar säga och möt dig själv bit för bit. Ta det i din egen takt men börjar helst idag. Jorden lyser snart som en sol och det kan du också göra för du har din egen sol i ditt hjärta. Ett ljus som kan skina klart och varmt och värma upp allt som befinner sig inom och runt dig.

Med dessa ord lämnar jag er nu och jag hoppas att jag snart få se många solar som lyser på Jorden.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...