Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 3 maj, 2017

7 Caban, 0 Moan, 13 Caban

Dratzo! Den gradvisa och säkra processen fortsätter att gå vidare framåt. Varje steg försäkrar att den mörka kabalens avsked kommer närmare och närmare varje dag. Den gamla USA Bolagsregimen arbetar allvarligt på sätt för att försinka denna framåtrörelse genom att skapa förskräckliga förhållanden för att uppnå ett fullskaligt krig. Denna process kommer att omintetgöras när den nya NESARA Republiken formellt utropas. Till dess görs leveranssystemet färdigt för distribution av speciella fonder.

Flödet av den otroliga mängd av valutor behöver noga kontrolleras av ett säkerhetssystem som hitintills har visat sig framgångsrikt att uppnå dess många målsättningar. Vi observerar därför denna process är helt säkra på att den kan, vid rätt tidpunkt, uppnå alla de distributionsmålsättningar som det från början fick tilldelat. Denna process har varit taktfast med att uppnå sina mål. Kom ihåg att den enorma mängden kontanter som den dagligen måste övervaka och sedan låta gå vidare till nästa tilldelade station. Trots alla potentiella svårigheter så är allt väl.

Medan allt detta pågår så har stora summor av tilldelade valutor förblivit stabila och har gjorts redo att gå vidare framåt vid rätt tidpunkt. Skapandet av denna process var resultatet av otaliga överenskommelser som tillåt lät dessa rörelser att börja gå framåt och uppvisa sin pålitlighet och säkerhet. De som har stöttat allt detta är helt säkra att deras ursprungliga mål till slut kommer att uppnås. Målet är att distribuera fonderna och legalt avsluta det nuvarande världssystemet.

Vid varje stadie finns det ett antal säkerhetscheckar för att se till att var och en av dessa fonder fortfarande är desamma som var utlovade. Vi ber att ni förstår att dessa pengar behöver räknas och omigen räknas som en del av processen. Det finns därför en logisk anledning till noggrannheten och andra säkerhetsåtgärder som behövs vid varje stadie. Vid rätt tid kommer dessa fonder att uppnå deras många underbara mål!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Era enastående visioner fortsätter att hålla och ge en högst välsignat bakgrund för detta underbara mirakel som nu sker över hela världen. Då de som har hand om leveranserna arbetar sig framåt så förbereder vi mänskligheten för en högst förunderlig uppsättning av gudomliga gåvor. Det är inte bara ett stort välstånd utan också en ny verklighet som inkluderar NESARA, ett nytt globalt bank system och en full frigörelse från skuldslaveri. Ni står i sanning vid randen till en högst gudomlig tid i era liv!

Vi Mästare är glada att ni har behållit er glädje, och insett att ert slutmål är er mjuka övergång tillbaka till ert naturliga tillstånd av fullt medvetande. I detta underbara tillstånd kan ni lätt förändra detta nuvarande solsystem till en ny stjärnnation. Dessutom kan ni ta denna nya verklighet och fullborda uppdraget som era förfäder initierade när ni landade på denna välsignade plats för ungefär 900 000 år sedan. Agarterna och ni kommer absolut snart att gottgöra.

Ut ur detta har era många erfarenheter i denna värld kommit. Vi välsignar älskvärt alla som för närvarande har kommit från fjärran för att ära oss genom att utföra detta magnifika välkomstuppdrag. Detta kommer att sätta Himlens agenda för att återföra hela denna värld till dess naturliga ursprungliga skick. Agarterna har skapat många kristallstäder som kommer att innehålla Ljuskristallkamrarna för att välkomna er tillbaka till er Galaktiska Mänsklighet. Därefter kommer en serie av händelser som vi Mästare gudomligt kommer att övervaka. Som det länge har sagts, ”Från de som mycket fått är mycket förväntat”.

Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Låt detta bli en tid då mänskligheten i sanning började känna att dess gudomliga uppdrag accepterades fullt av Ljuset, och vägen godkänd för alla att ta emot deras heliga öde. En ny verklighet står nu på randen till att utvecklas! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...