Saul via John Smallman, 5 mars 2017

Saul via John Smallman

5 mars 2017

Mänsklighetens uppvaknande innefattar att ta itu med och släppa alla dess kärnfrågor.

Här i de andliga sfärerna ligger vi alla i hög beredskap då ögonblicket för mänsklighetens kollektiva uppvaknande närmar sig. Som ni mycket väl vet finns det bara det eviga nu-ögonblicket, även om ni upplever pågående och, som det verkar ändlös linjär tid – tid utan ände i sikte – men till och med för er i er mänskliga form kommer det att bli ett slut på tiden då ni går in i full medvetenhet om Verkligheten i det alltid-närvarande nu-ögonblicket.

Ni är mycket mer än era fysiska kroppar, men för att uppleva separation så fullt som möjligt stängde ni av er från storheten i ert varande, från er eviga och obrytbara Enhet med Källan. Intellektuellt kan ni acceptera denna sanning, men på grund av den genomträngande känslan av mänsklig fysikalitet som era kroppar ger er, kvarstår ert vetande om detta oåtkomligt eftersom att veta det skulle föra er in i den fulla kraften av Kärlek, och era kroppar blev bara byggda för att acceptera och arbeta med allvarligt begränsade energiflöden. Därför skulle era kroppar brinna upp, sönderdelas eller upplösas omedelbart om era fulla energifält försökte komma in i dem.

Mänsklighetens uppvaknande innefattar att ta itu med och släppa alla dess kärnfrågor – bitterhet, förbittring, hat, avund, misstänksamhet – vilka alla är synliga aspekter av den RÄDSLA som omedelbart uppstod och genast begravdes eller förnekades när ni klev in i illusionen. Att vara separerad från Källan är absolut fasansfullt! Separation är, som ni ofta har försäkrats, omöjlig, men hela orsaken till att konstruera och leva i illusionen var att uppleva det omöjliga, och därför måste fruktan uppstå. Likt själva illusionen är den overklig, men era kroppar byggdes för att tillåta det overkliga upplevas så de förefaller mycket verkliga, precis som den smärta och det lidande de undergår, tills ni släpper dessa kärnfrågor och rör er bort från rädsla. Och det kan ni göra!

Utan rädsla finns inget lidande. Ja, fysisk smärta kan fortfarande förekomma men det är en indikation på att ni behöver beakta era kroppars behov i detta nu-ögonblick – ta bort handen från elden, klä er kropp som skydd från kyla eller hetta, låta den vila när den är trött. Ingenting i illusionen är verkligt eller håller för evigt, men saker – fysiska saker ni gör eller tillverkar – kan få sina liv förlängda om de behandlas på ett rätt och kärleksfullt sätt, och detsamma gäller för era kroppar. Era kroppar kommer att tjäna er så länge som ni behöver dem eller så länge ni väljer att uppleva mänskligt liv, om ni kärleksfullt vårdar deras behov utan dömande.

Ni har alla valt de kroppar ni innehar för lektioner ni valt att lära. Det faktum att ni glömt detta förändrar inte det valet även om det allvarligt begränsar er uppfattning om syftet med det. Det är som det är, genom ert val innan inkarnationen, och när ni väl accepterat detta kommer livet att bli mycket enklare och fridfullare för er då belåtenhet ersätter negativ självkritik.

Som vi hela tiden påminner er alla, så är ni, var och en av er, ett mycket älskat barn av Gud. Det finns ingen entitet, varelse, själ, människa eller annan livsform som inte är evigt älskade av Gud. Gud är kärlek och det finns inget som är skilt från Gud, därför är allt liv evigt och för evigt älskat av Gud. Dömande är av illusionen, och det förefaller verkligen som det finns mycket däri att döma, men också den tron är, förstås, illusorisk.

Som vi också hela tiden säger er, och precis sagt här ovan, är ni mycket mer än era fysiska kroppar därför att när Gud skapade er gav Han er Allt som Han är och Allt som Han har. Gud är oändlig Kärlek, och Kärlek är ovillkorlig – kärlek som ställer villkor är inte Kärlek! För att vakna upp, för att återvända Hem, måste ni släppa allt som inte är helt i linje med Kärlek, och RÄDSLA är helt ur linje med Kärlek. RÄDSLA dömer, fördömer, försvarar, attackerar, döljer och förnekar. Dessa är de kärnfrågor som måste ses, bekräftas och släppas därför att, när ni omfamnar dem, föder dem och uppmuntrar dem som er omistliga rätt, är de handlingar där ni stänger era hjärtan för Kärlek, avvisar den och vägrar att erkänna dess eviga Närvaro.

Kärlek omger er alltid för den är Allt, ni kan aldrig vara där den inte finns, men ni kan, och gör, blockera den, antingen genom dömande av andra – som alla är Guds älskade barn – eller av er själva, som ovärdiga, skyldiga och skamliga. Den uppfattningen är endemisk genom hela mänskligheten och är den motivering som leder till och uppmuntrar konflikt. Men den uppfattningen är totalt ogiltig.

Den verkar vara giltig inom illusionen där ni alla spelar dessa spel av separation, men när ni tittar upp från spelet för ett ögonblick, och går inom till er heliga inre fristad, kan ni se ogiltigheten i denna uppfattning och öppna era hjärtan för den Kärlek som tålmodigt väntar på er acceptans av den. När ni gör så kan ni, och gör verkligen, känna den Kärlek som är er sanna natur och som är er obrytbara förbindelse med er heliga och gudomliga Källa. Den Källa som Älskar er i varje stund, oavsett vilka spel ni kan ha valt att spela när ni gömmer er i illusionen, och som inte ser och förblir omedveten om dessa spel därför att de är overkliga. Det finns INGET dömande, det finns bara Kärlek.

Och eftersom det bara finns Kärlek är allt ni behöver göra att acceptera den istället för att föreställa er overkliga fel, otillräckligheter eller synder inom era rena och vackra själv som är så älskade av Gud, er eviga och alltid älskande Fader. Det finns inget ni någonsin kan göra på något sätt för att ändra eller förminska Guds Kärlek till er. Hans Kärlek till er är oändlig, permanent och för alltid oföränderlig.

När ni accepterar denna varma gudomliga omfamning låter ni Kärlek fylla upp er och flöda genom er och förstorar era energifält som kontinuerligt växelverkar med dem hos hela mänskligheten, puffande på också dem mot att öppna sig till det gudomliga fältet av Kärlek som är också deras sanna natur. Det finns ingen separation, Allt är Ett, alla påverkar alla andra, och Kärlek är den kraft som livar upp och vidmakthåller hela skapelsen. Slappna av i det gudomliga energifältet och dra med er andra in i det för det är ert syfte då ni följer era individuella vägar som alla leder Hem till Verkligheten, ert sanna och eviga Hem från vilket ni aldrig varit separerade.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

You may also like...