Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 9 februari

2 Chicchan, 18 Yax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Vi har fått goda nyheter! Leveransprocessen fortsätter att gå framåt. Som alltid så blir denna process mer komplicerad av det faktum att den mörka kabalen helt och hållet inser vad som nu händer runt om i denna värld. Ljusets krafter använder sig av de fördelar de har uppnått tack vare agerandet från deras allierade och associerade för att avsätta kabalen från makten. För länge sedan då Anunnaki var överherrar på denna ytvärld, så var den sortens aktiviteter som vi för närvarande utför helt omöjliga att genomföra. De mörka oligarkerna hade inte räknat med vad ett antal allvarliga misstag skulle medföra. De står på randen till ett stort nederlag, vilket kommer att ge er en ny tid fylld med frihet, välstånd, och ett tilltagande ansvar för att sköta detta lysande system. Denna operation har tagit längre tid än vi först förväntade oss. Detta beror delvis på den återstående förmågan hos dessa lömska odjur. Deras kommande undergång utgör slutet på ett mörkande som har hållit oss från att interagera på en skala som vi från början hade önskat oss. De använde detta mörkande för att skapa en hemlig regering, som nästan besegrade Himlens intentioner.

Denna makt var inledningsvis något som vi i hemlighet behövde överkomma för att utföra Himlens heliga dekret. Det var en mycket svår uppgift då vi inte kunde använda ett antal strategier som vi hade kunna använda vid många andra utom-världsliga scenarion mot de mörka. Denna gång var det så att de flesta av er inte helt och hållet förstod varför vi var här och varför vi hade anlänt i ett så stort antal. Vi behövde därför adoptera ett antal processer genom våra förbindelser för att vinna över de av Ljuset som under en lång tid hade motsatt sig de mörkas taktik. Dessa många hemliga organisationer övervakades av era Uppstigna Mästare som mestadels befann sig in den inre Jordens värld Agarta. Agarterna använde rättfram sitt breda inflytande för att låta oss få ett antal förtroenden. Dessa var kritiska för att sätta oss i den position som vi idag befinner oss i. Vi tackar de av Ljuset som gjorde det möjligt för oss att komma hit och sätta upp våra program som för närvarande leder till er stora seger. Vi ämnar introducera oss själva för er inom kort och sedan förklara hur ni skall uppnå fullt medvetande.

En process äger nu rum för att transformera hur denna verklighet fungerar. För länge sedan ägdes denna ålder av en mycket arrogant grupp av undersåtar som glatt motsatte sig deras tidigare överherrars önskningar. Denna jordliga grupp lyckades inledningsvis med att stöpa om deras överherrars plan innan denna plan sattes stopp för, bara ett årtionde sedan. För närvarande bevittnar ni hur de globala planerna av denna vansinniga oligarki besegras. Under denna tid så höll Ljusets krafter uppe skenet av att denna värld inte var i en period av transformation. Detta kamouflage var nödvändigt. Det beslutades att avsluta övergången så att det kunde låta många att inte vara alltför chockerade utav vad som händer. Detta kan få många att gradvis bli informerade om det radikala skiftet som för närvarande sveper över denna värld. Denna nya värld kommer att bli helt annorlunda från den ni tidigare har upplevt. På så sätt kommer ert växande medvetande att bilda denna nya verklighet och låta er leva i en ålder fri från kabalens förtryck och lögner.

När det nya regeringsskicket tar över, kommer de tidigare sätten att upphöra. Oligarkerna säkerställde att deras sanna mästare, de stora bankerna och de stora globala företagen alltid främjades över folket. De vidmakthöll lagar som för varje år lät deras kompanjoner skörda större och större vinster och attackerade de som önskade att frigöra sig själva från detta högst olagliga styre. De hittade konstant på nya historier om varför detta regeringsskick befann sig i ett dödläge och höga skulder och falska utgifter. Det nya regeringsskicket kommer att upphäva detta vansinniga spel och frigöra er från dessa marionettspelare. Det kommer också att straffa dessa bedrägliga oligarker och arrestera alla som ljög, fuskade och manipulerade er. Denna nya tid är också en tid för att införa ett nytt finansiellt system, avslöja en hel del hemlighållna uppfinningar och till slut avsluta det över årtionden utsträckta mörkandet av UFO. Ni kommer sedan att i sanning bli fria, välmående och på god väg på er härliga väg mot fullt medvetande. Detta kommer att låta oss landa och börja handleda er.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra associerade är nu i de slutliga stegen av en mycket komplex leveransoperation. Det stora antalet speciella institutioner som samarbetar med denna process har komplicerat denna process. Vi är medvetna om hur ivrigt de sista resterna av de mörka försöker att sabotera denna förflyttning av fonder över hav och kontinenter. Trots dessa och många andra svårigheter så har denna operation hitintills kunnat fullborda dessa tilldelade uppgifter. Under de kommande veckorna förväntar vi oss att kunna slutföra allt detta och att lyckas med att sätta på plats ett nytt regeringsskick. Välsignat tackar vi Himlen och hennes många medhjälpare som älskvärt har stött dessa åtaganden. Vi tackar också var och en av er. Hi har behållit en allmänt positiv attityd, vilket kraftigt hjälper de gudomliga ansträngningarna. Vi inför ett nytt upplyst sätt att göra saker, vilket kommer att bli ramen för er nya verklighet!

Dessa era positiva ansträngningar skall applåderas. Mörkret och dess oligarkiska undersåtar har lagt ned ett hav av fysisk undergång utöver hela denna glob. Trots detta så har denna ocean av negativitet inte allvarligt skadat er vision eller energier. Denna magnifika operation är ett välsignat tecken på vilka ni verkligen är. Ert växande medvetandenivå begränsar snabbt de mörka och ger bevis på varför denna nya era kommer att manifesteras inom en kort tid. Var och en av er visar på hur detta växande medvetande förseglar de mörkas öde och deras undersåtars. För några årtionden sedan ansågs detta gudomliga åtagande att vara omöjligt. Nu är det uppenbart och blir den underliggande kraften som leder Ljuset mot en högst underbar triumf! Allt detta är i sanning remarkabla händelser.

Er framtid blir en i vilken ni kommer att uppnå underbara mål och återföra detta solsystem och galax till Ljuset. Tiden närmar sig för några högst mirakulösa händelser! Dessa kommer att till slut låta oss visa oss fritt bland er. Då kommer ni att få se att alla dessa storslagna händelser inte bara kommer att ge er frihet utan också en återupptäckt av ert sanna förgångna och era rötter i de många världar som utgör vår rymdfamilj. I denna nya kunskap kommer ni att kunna se varför ni är här och fortsätta med era gudomliga uppgifter. Tillsammans kommer vi att bilda en högst underbar ny stjärnnation och gladeligen acceptera en hel mängd nytt ansvar. I detta ligger er stora transformation och en stor glädje över hela Himlen! Ni är absolut välsignade och förbereds för en högst helig uppsättning av uppgifter.

Idag fortsatte vi att förklara hur denna nuvarande verklighet transformeras och görs redo för en ny värld. Våra många himmelska och rymdfamiljer närmar sig sin triumferande stora final. Detta kommer att storslaget ändra denna verklighet. Förbli positiva och fullt redo för den stora glädje som nu är mycket nära att manifesteras. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...