Den Gudomliga Modern via Jennifer Crokaert, 6 december, 2018

Den Gudomliga Modern

via Jennifer Crokaert

6 december, 2018

”Hur man utövar Upplyst Själv-Omsorg”

Mina kära barn!

Jag sträcker mig nu ut till er för att omfamna er och för att omge er med den frid som endast kan komma från Moderns kärleksfulla omfamning för sina barn. Jag ser er trötthet och utmattning, jag ser hur käraste Gaias förvärrade energier, i hennes sista stunder av förlossningen, är utmattande och ofta förvirrar er.

Jag förstår, med den ömhet som bara en Moder kan ha, den tyngd av utmattning som serveras i massmedias stridande kamp.

Var och en av mina dyrbara barn är som en regnbågsskimrande pärla, ett själsfragment av Allt Som Är, och får uppleva dualitet samt all den smärta som kommer med den – för närvarande – och som transformerar den till medkänsla för andra, fred i världen, tillit inom familjer, delande inom samhällen. Varje stund som ni sträcker ut er med en av Den Gudomliga Andens dygder, blir ni alltmer bländande, ni lyser allt klarare med ert kärleksljus och ni lyser upp alla omkring er som berörs av er ande, er själ, er gudomliga essens.

Återigen påminner jag er, mycket varsamt, om att ni ska ta hand om er själva under denna period av djup, djup transformation. Ni kan inte hjälpa någon förrän ni inombords är uppfyllda och starka, annars klingar den hjälp som strömmar från er av, på grund av era behov, snarare än att ni helt och hållet reflekterar över dessa. Det finns inget behov för er att övertänka hjälpen, varken för er själv eller någon annan, för den blir helt och hållet gudomligt initierad. Ni älskar att ’övertänka’!

Min utmaning för er är att ni ska ha tillit till er magkänsla! Ha tillit till er intuition, för det är er själ som viskar till er, ert Högre Själv banar ut vägen för den största tillväxten och ytterst, för det minsta motståndet. Alldeles för många av mina dyrbara barn belastas fortfarande med känslor av besvikelse, otillräcklighet och brist på värde, en känsla av misslyckande och frustration är mycket kännbar på planeten just nu och det är en energi som mörkret kan ta näring av.

När ni älskar er själv så är det en kärlekshandling. När ni älskar er själv så är det en upprorshandling mot det nuvarande systemet. När ni älskar er själv så är det en handling av gudomligt skapande. Men först av allt, så måste jag backa en aning. Steget före kärlek är acceptans. Ni kan inte älska det som ni inte kan acceptera. Och ni kan inte acceptera det som ni kämpar emot.

Älska er själv så som ni är: i detta andetag, när ni läser dessa ord. Acceptera ilskan, frustrationen, sveken, ursinnet, otillräckligheten … Acceptera det som finns här. Ni behöver inte leva ut det, ni behöver bara uppmärksamma det. Lägg märke till det. Utan dömande, om ni kan. Det finns här och ert uppmärksammande av det är ett jättestort steg framåt.

Genom att ni accepterar det som finns, så löser ni upp den psykiska mur som ni skapar mellan er själv och er inre värld, mellan er och ert gudomliga själv. Vi finns här för er, vi alla, från den Gudomliga Fadern till Änglarnas Skara, men vi respekterar er fria vilja. Vi kommer inte att göra överträdelser där ni lägger ut en skylt där det står: ’Tillträde förbjudet’. Vi kommer att vänta, i evighet, om det är vad som behövs för er att acceptera er själva. För acceptansen av er själva innebär att ni accepterar ert Heliga Själv, även ert Högre Själv.

När ni samlar ihop dygderna, så tar ni kontakt med ert Heliga Själv, ert Högre Själv, och ni bjuder in denna del av er till ert liv. Hur mycket enklare att älska när ert Högre Själv aktivt får ta del i kärleken tillsammans med er!

Vad ni har uppmärksammat och accepterat, det kan ni lämna över. Lämna över era ogrundade rädslor om er själva. Lämna över er harm gentemot andra. Överlämna den smärta som dagligen känns. Överlämna längtan efter någonting annat, någonting bättre, något mer uppfyllande. Överlämna ilskan, frustrationen, sveken och ursinnet, för dessa hör alla till den gamla ordningen. Lämna över era rädslor gällande otillräcklighet. Överlämna allting till mig. Be mig ta hand om det. Eller föreställ er att det löses upp. Eller smälter bort. Eller till och med brinner upp spontant!

Det finns inget behov av att hålla fast vid det som inte längre tjänar er.

Därför, mina dyrbara barn, återvänd till att fokusera på grunderna under denna tid av seismiska fluktueringar. Detta kommer att hålla er jordade och det säkerställer att ert utövande är tillgängligt och praktiskt. Fokusera på kärlek, för allt annat är en illusion. Varhelst och närhelst ni kan, se igenom den kaotiska energin till den nya verklighet som föds fram inför er åsyn, för dem av er som har ögon att kunna se den med. Kärleken är den nyckel som låser upp utsikten.

Vi alla finns tillsammans med er.

I denna sekund.

I detta andetag av nuet.

 

 

https://jennifercrokaert.blogspot.com/2018/12/divine-mother-how-to-practice.html

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...