Den Gudomliga Sophia via Galaxygirl, 2 januari 2022

Den Gudomliga Sophia
Via Galaxygirl, 2 januari 2022
Jag är Sophia, Gudomlig Moder. Jag är pausen mellan tystnaden. Jag är ljuset i mörkret. Jag är allt, för det var jag som andades ut det. Källan är en aspekt av mig, liksom jag är en aspekt av Källan. Allt kommer genom min skapande livmoder. En del kallar mig den mörka modern som föder ljuset. Andra kallar mig rösten i stillheten som viskar i ert inre. Jag är allt det här. Denna planets enorma komplikationer slutar nu. Den stora upplösningen är nära till hands, så att en ny ledning kan ta plats. Den nya omställningen av ert DNA omfattar världar av koder. Inte bara Gaia och allt som finns på Henne påverkas, utan även Hennes omgivande sfärer och världar, som inte finns inom ert synfält, påverkas. Gaia andas i symbios med mig. Hon finns inom mig och jag finns inom Henne. Hon är en del av min skapelse. Den stora upplösningen slutar när de felaktiga skapelserna demoraliseras och sedan återskapas.
Jag är Sophia, Gudomlig Moder. Ljusets och mörkrets Gudomlighet, för allt är Källans upplevelse av att ständigt främja utveckling. Skapandet expanderar. Livet expanderar. Liv återföds. Våren bryter fram efter en kall mörk vinter. Ni har varit i en energetisk vinter på er planet i eoner. Ni har haft stunder av energetisk vår (Jag ser Kristus och Magdalenerna och många andra mästare). Och dessa mästare skickade spirande blommor av energetiskt ljus, och förankrade fröna för en tid som denna. Ert nu är kulmen på deras energetiska arbete och för ert eget arbete, för många av er har återvänt under denna tid för en planetarisk återvinning, uppgradering som ni säger. Allt är som det skall, mina vänner.
Var lika bekväma med mig i ljuset som i mörkret. För i mörkret i min livmoder finns det stillhet och det finns liv. Där finns alltid liv. Det finns alltid återfödelse, även för dem som missbrukar skapandet och försöker ljuga och bedra andra för sin egen vinning skull. Makt-över-andra slutar här i denna nya planetariska upplysning av enhet. Makt-över kommer nu att bli makt-under för dessa som har varit i maktställning, deras makt kommer att tas bort och de kommer att förflyttas, återfödas, tas bort, återut-andas, för många av dem har förlorat sin ursprungliga andning och de har glömt livet som finns inom dem, men de kommer att bli påminda. Skicka förlåtelse till dem, sänd dem ljus och gå vidare med er egen resa. Dröj inte vid det som har varit. Ni kan inte fortsätta framåt genom att ständigt titta bakåt. Ni är föregångarna av den nya vägen, precis som många andra som har gått före er och som har förankrat ljus med högre energifrekvens. Ni gör detsamma, men det finns mer ljus för er att arbeta med. Frukta inte mörkret, för det översvämmas nu av ljus och hela denna värld är på väg in i min famn.
Jag är Sophia, det feminina Kristusmedvetandet, Gudomlig Moder för alla. Jag älskar er innerligt. Många av er är som den här kanalen, och många ljusarbetare och kanaliserare har varit i tomrummet, så ni har inte känt att ni lika lätt skulle kunna stå i förbindelse med era kärleksfulla uppstigna ljusvarelser. Men det är på grund av omkalibreringen. Ni har befunnit er i utrymmena emellan. Det är ungefär som att försöka ratta in en radiostation mellan stationer som har atmosfäriska störningar, det blir fel. När ni fortsätter att stiga interdimensionellt och i er egen inre vibrationsfrekvens, finns det en anpassning som kommer att göra er kanalisering starkare, er förbindelse blir starkare för ni kommer att bli mer kodade till de högre dimensionella verkligheter som ni redan är nyckelkomponenter av. Ni är alla nyckelkomponenter, nyckeldelar, nyckelkoder. Ni är koderna till kassaskåpet och Nova Gaia finns däri. Det finns inom er. Koderna kommer online och svaren finns inom er. Tänk på ett kassaskåp som är stängt och låst. Finns det ljus där inne? Spelar det någon roll? Kassaskåpets komponenter är säkra, de är säkrade. Så är min kärlek till er säkrad för ni har känt det som om ni har varit i ett tomrum, ungefär som i ett mörkt kassaskåp. Ändå är ni omgivna av mig, av min kärlek, även när det verkar mörkt är det den säkraste av platser. Andas in i mig nu, in i detta mörka utrymme av min livmoder och känn tomheten. Känn friden i denna  gudomliga plats. Låt mig sitta med er, låt mig trösta er, låt mig hålla om er. Vi är ett.
Jag har till fullo återvänt till Jorden. Jag skiner upp nu genom mina nyckelkoder, mina värdefulla ögon och öron som läser och lyssnar på dessa ord. Vi skapar ett annat interdimensionellt kosmiskt nät av glödande ljus, en annan gobeläng av Kristus. Mina älskade. Liksom tvillingflammorna kommer att mötas, så återvänder jag helt och hållet till mina älskade, energetiskt. Det finns många, många exempel på fullt förkroppsligade manliga och kvinnliga Kristusföreningar. Och det kommer att bli många fler, för jag har återvänt. (Jag ser gyllene glödande rosor falla från skyn och landa i människors hjärtan och dra dem till deras tvillingsjälar.) Klockan slår 12. Tiden är nära. Allt är i gudomlig ordning. Allt är perfekt orkestrerat. Kom ihåg detta utrymme av mörker, av säkerhet, av vila. Jag kommer att möta er här, jag kommer att liva upp er så att ni kan möta de kommande dagarna av förändring och omvälvning. Närma er det i vetskap om att ni är ett med mig.
Jag är den Gudomliga Sophia.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...