Sanat Kumara via Natalie Glasson, 14 april 2023

 

Sanat Kumara via Natalie Glasson

14 april 2023

Hälsningar, älskade bröder och systrar av ljuset. Jag är Sanat Kumara. Det är en glädje att ansluta till er själ, att föra fram Skaparens Ljus och att stå till tjänst. Jag vill dela en insikt som kan stötta er i att skapa balans i er verklighet, och inom er varelse. Balans är ett av era många syften på Jorden, att skapa balans inom er varelse, att skapa balans mellan de inre planen och Moder Jord eller den jordliga verkligheten, att skapa balans mellan er själva och någon annan i relationer. Det finns många former av balans som kan skapas. Den viktigaste balansen är den inom er varelse. När vi börjar tala om inre balans, erkänner vi också närvaron av frid, belåtenhet, uppfyllnad och anslutning, då dessa kvaliteter också kan skapa vibrationen av balans.

Varför Behövs Balans?

Balans får er att vara öppna, expansiva och accepterande, eller mottagliga för allt som är Skaparen, medan ni är i ett jordat tillstånd i förbindelse med det gudomliga. Balans ger er frihet att existera som ert andliga själv i den fysiska verkligheten. Den stöttar er i att ladda ned rent medvetande i ert sinne, för att tjäna era tankar och inspirera er förståelse. När balans är närvarande i er fysiska kropp börjar motstånd och blockeringar att slappna av och lösas upp, och ni tillåter er själva, känslor, sinne och själ att existera i harmoni med er fysiska kropp och vice versa. Detta får er att uppleva en existens som gudomliga i en fysisk kropp. När ni är på en balanserad plats respekterar ni inte bara er själva utan allting och alla omkring er. Denna respekt ger enhet och förening. Ett utbyte av allt som är Skaparen. Då vi erkänner närvaron av balans och hur den behövs i vår verklighet, så börjar vi tänka på hur man skapar balans. Det finns många sätt att skapa balans, ett exempel är att ansluta till närvaron av balans i er varelse, utstråla balans in i er kropp, aurafält och omgivningar, och föreställa er balans som en ljusfrekvens eller vibration.

Det sätt på vilket jag vill föra fram balans är att uppmuntra er att erkänna balans med användning av ert sinne. Ert sinne är en sådan kraftfull källa till skapande. Er verklighet speglar tillståndet i ert sinne. Om ni börjar söka balans med era tankar, eller erkänna att balans kan erhållas på vissa områden, då kommer ni att automatiskt låsa upp Skaparens kvaliteter av balans, som alltid finns där. Till och med i de mest kaotiska upplevelser finns Skaparens balans alltid med, den behöver bara erkännas, så ni kan skapa balans genom att erkänna balansen med ert sinne.

Ni kan låta ert sinne tänka på vad balans är, och börja erkänna den i er verklighet. Ni kan känna igen att en person känns mycket balanserad, ni kan känna detta när ni går ute i naturen, det finns en känsla av balans. Ni kan inse detta också i ert eget varande, det finns en känsla av balans.

Balans kan manifestera på många sätt. Ni kan känna igen balans genom att känna att det i en situation finns frid men också kaos. Det finns lugn men också aktivitet. Då ni börjar fundera på vad balans är och försöker finna balans i verkligheten omkring er och i ert varande, kommer ni att bli mer medvetna om balans. Ni kommer att aktivera balans på många sätt, och därför kommer ni att skapa balans.

Det kraftfullaste sättet att skapa balans är, som jag sagt, genom era medvetna tankeformer, så ni kan vilja upprepa affirmationer om balans. Till exempel, om ni befinner er i en kaotisk situation, kan ni säga till er själva, ”Även om detta känns kaotiskt, så erkänner jag närvaron av balans”.

”Även om jag känner mig helt ur balans idag, så erkänner jag att det finns en balanserad plats i min varelse, och jag låter den komma fram.”

”Även om det är svårt att hitta balans just nu, så vet jag att balans finns närvarande.”

Ni kan vilja affirmera positivt, ”Jag är närvaron av balans, alla mina upplevelser, och utstrålar vibrationen av balans.”

När ni börjar tänka med ert sinne skapande balans, kommer ni att automatiskt komma i linje med balans och alla era omständigheter och upplevelser. När ni söker, utforskar och kontemplerar balans i er dagliga verklighet, förstår ni i er varelse inte bara vad balans är, ni börjar också känna igen den och uppleva den till fullo i er verklighet. Jag, Sanat Kumara, inbjuder er att aktivera ert sinne för att leta efter balans och att utforska den, liksom att skapa den. Notera under en vecka hur detta påverkar ert varande och er verklighet, och hur saker börjar skifta och transformeras därför att ni skapar ett momentum av balans, och detta kommer att gradvis byggas upp för att påverka ert varande och er verklighet.

Jag inbjuder er att leka, utforska, ha trevligt.

Jag är Sanat Kumara. Jag tackar er.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *