Den Kristallina Medvetenheten via Natalie Glasson, 17:e november 2017

Den Kristallina Medvetenheten via Natalie Glasson, 17:e november 2017

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 17:e november 2017

Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Vi i Kristallriket vill berätta för er om vårt Skapelsetempel som är av Kristallina Dimensioner. Syftet är att bjuda in er till att besöka och uppleva vårt Skapelsetempel i de inre planen, för att förbättra er energivibration, stärka ert förverkligande av Skapelsens energi och utveckla er förmåga att samverka med skapelsens energi, för att kunna minnas Skaparen i er själva och andra.

 

Ni är Skapande Varelser

Varje del av er varelse är utformad av Skaparens skapande energi; det betyder att ni i varje cell av er kropp har skapelsens energi. Skapelsens energi är er ursprungliga essens. När ni ansluter er till skapelsens energi, kommer ni ihåg er unikhet, ert ursprung och ert sanna själv; energin och intentionerna som stödde er manifestation. Denna förståelse släpper alla jordiska illusioner och för fram klarhet och uppvaknande. Skapelsens energi är essensen i er födelse, en spirituell existens i de inre planen och en fysisk existens på Jorden. Den ger näring till hela ert varande för er eviga existens, och ett bränsle som hjälper er att manifestera Skaparen i harmoni med Skaparens Universum.

När ni tar emot så får ni åtkomst till skaparenergin, när ni söker inom er själva så utforskar ni skapelsens energi, och när ni ger, så uttrycker och erfar ni skapelsens energi. Varje del av er existens involverar skapelsens energi; Skaparens kärna.

 

Skapelsens Tempel

I de inre planen av Kristallriket, har vi ett tempel som är tillägnad den Kristallina Medvetenhetens uttryck och vibrationer av skapelse. Varje aspekt av Skaparen, som till exempel ni själva, uttrycker samma skapelseenergi på ett unikt sätt, som framförs av en annan vibration och ljusfrekvens. Skaparens Universum blir sålunda ett helt och komplett uttryck för Skaparen och skapelsens energi, likt ett färdigt pussel.

Den Kristallina Medvetna skapelsen är av en hög frekvens; den inrymmer kraft, balans mellan de inre planen, den jordiska verkligheten och klarheten när man observerar Skaparen. Dess syfte är att skapa hög vibrationell medvetenhet, förståelse och Skaparens skönhet. När man arbetar med skapelsens kristallina medvetenhetsenergi, ökar Skaparens närvaro inom er och alla andra, samt för fram en vibration för rening. Att arbeta med den Kristallina Medvetenhetens skapelse blir därför en sådan magnifik upplevelse, eftersom när ni tillsammans skapar det ni vill manifestera, så renar ni också er själva, skapar skönhet från Skaparen och ökar Skaparens heliga vibration inom er själva och alla andra.

Skapelsens Tempel i de Kristallina Dimensionerna, är ett vidsträckt omfattande utrymme, av många kamrar som sammanvävs runt en central kammare. Vi kallar den här centrala kammaren, Skapelsens Kärna; I denna kammare där allt börjar, kan alla varelser interagera med skapelsens energi, uppleva, ladda ner, ta in och uttrycka energin. De många kamrarna runt den centrala kammaren, används för att experimentera med skapelsens energi. Varelserna lär sig och upplever hur man kan skapa tillsammans med skapelsens energi på många sätt, och observerar de energetiska manifestationerna de skapar, och förmågorna de aktiverar. Varje kammare kommer att vägleda er för att utforska nya och spännande sätt, för att samverka med skapelsens energi. Det finns mästare och ljusvarelser som arbetar i de många kamrarna, och deras uppgift är att välkomna er och förklara hur ni använder kamrarna, och dess syfte med att hjälpa. Skapelsens Tempel är ett säkert utrymme, och tar verkligen fram förståelsen för era energier och förmågor beträffande skapelsen inom er varelse.

 

Hur man Besöker Kärnan i Skapelsekammaren

 ”Kristallinsk Medvetenhet, jag bjuder in er energi och ert ljus för att förankras i mig, så att jag kan uppleva det Kristallina Ljuset flöda genom hela min kropp och mitt aurafält, då jag absorberar och aktiverar de Kristallina Vibrationerna inom min varelse. När vår energi sammansmälter, vänligen transportera mig till Kärnan i Skapelsekammaren av Skapelsens Tempel. Hjälp mina energier att förankras i kammaren, så att jag kan uppleva och utforska skapelsens Kristallina energi. Med djup tacksamhet.”

Repetera helt enkelt det ovanstående, slut sedan era ögon och börja följa andningen, gå in i ett djupare tillstånd av avslappning och fridfullhet.

Låt den Kristallina Medvetenheten omge er, och låt vårt ljus röra sig genom er varelse. När ljuset byggs upp omkring er, kommer ni att transporteras till kärnan av Skapelsens Kammare. Det kommer att finnas en varelse närvarande, som hälsar på er och visar er var ni kan sitta. Varelsen kommer att göra er medvetna om skapelsens Kristallina energi, och anpassar er på ett enkelt sätt till denna energi. En störtskur av ljus kommer att strömma in i er och till er medvetenhet. Sitt med och observera energin, när den rör sig genom er varelse och anknyter med er själ.

Säg högt några gånger: ”Jag känner och upplever den Kristallina Medvetenhetens energi av skapelsen.”

Rikta energin djupare in i er varelse, tills ni kommer i kontakt med den Kristallina Medvetenhetens skapande energi, när den aktiveras och formas inom er varelse.

Ni kanske vill besöka Kärnan i Skapelsens Kammare många gånger, så att ni verkligen kan erkänna närvaron av energin inom er. När ni känner att det är lämpligt, kan ni börja utforska de många andra kamrarna i Skapelsens Tempel.

 

Hur man Besöker de Experimentella Kamrarna i Skapelsens Tempel

Efter att ha upplevt Kärnan i Skapelsens Kammare, kan ni börja utforska de experimentella kamrarna, som erbjuder er en upplevelse av att kunna skapa med den kristallina energin av skapelsen. Det är viktigt att er avsikt med det ni vill manifestera, är ren och sann genom själens vägledning. Var försäkrad om att allt ni fokuserar på ger er glädje vid mottagandet, och att ni kan erkänna det i er fysiska verklighet.

”Kristallmedvetenhet, vänligen transportera mig till den lämpligaste kammaren för att kunna uppleva och experimentera med skapelsens energi inom Skapelsens Tempel. Låt mig gå in i en kammare som tjänar mig bra i detta skede av min uppstigning, vägled mig i hur jag använder skapelsens energi och den Kristallina Medvetenheten, så jag kan manifestera det jag vill uppleva på Jorden och i min spirituella verklighet. Mitt syfte med att vara i kammaren är att kunna utforska, experimentera och uppleva hela skapelsens energi, inom mig och runt mig. Jag känner tacksamhet för den vägledning jag får.”

Ni kommer att transporteras till den lämpligaste kammaren för er. Det finns hundratals kamrar inom Skapelsens Tempel. När ni går in i en ny kammare är det klokt att be om kammarens namn eller ta reda på vad dess syfte är, så kan ni kan återvända till kammaren när ni vill. Kamrarna kommer att ha olika syften, känslor och upplevelser, även om alla stöder er med att uppleva skapelsens energi. De stöder er för att kunna samskapa med energin, för att manifestera er avsikt eller ert fokus, och kunna erkänna kraften och närvaron av skapelsen inom er. Även om ni inte får tillgång till kunskap, insikt eller vägledning från kamrarna, var vänlig och förstå att ni alltid kommer att få den energi, aktivering och omvandling ni behöver.

 

Att Besöka Skapelsens Tempel Under Sömnen

Ni kan be att få besöka och arbeta inom alla Kamrar i Skapelsens Kärna, eller någon av de andra kamrarna i Skapelsens Tempel under sömnen. När ni framställer detta önskemål, är det viktigt att först ange om ni vill besöka Kärnan i Skapelsens Kammare, eller någon annan. Ange sedan ert syfte med besöket, vad ni vill förstå eller skapa till er själva, mänskligheten eller Jorden, då ni befinner er i Skapelsens Tempel. Så snart ni gjort er förfrågan, kan ni helt enkelt slappna av och somna som vanligt.

Det finns rikedomar i överflöd, kunskaper och anpassningar inom det Kristallina Riket, som ni kan utforska för att hjälpa er under er uppstigning. Vänligen bara kalla på oss, prata med oss och vi kommer att anpassa er till lämpliga vibrationer.

Med Kristallina välsignelser,

Den Kristallina Medvetenheten

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...