Magdalenorna via Galaxygirl, 29 december 2019

Magdalenorna via Galaxygirl

29 december 2019

Välkomna barn av ljuset, av vägen. Vi är Magdalenorna, följare av vägen, av den inre Kristnade elden som inte kan dämpas. Jag, Mormoder Anna, talar. Vi har känt er alla väldigt länge. Vi har tjänat skuldra vid skuldra i otaliga funktioner över eonerna. Många av er var barnmorskor som arbetade vid min sida, välkomnande de nya modiga själarna till denna plats av lärande och upplevelser. Många av er studerade den hemliga alkemin av form, av ljus, av förändring av materia. Det är dags att göra alla dessa saker igen, barn. För nuet är det mest gravida nu av alkemin i det nya. För Gaia återföder sig själv, och jag vet att ni har hört detta gång på gång, men det är en lång graviditet, en lång tid av glädjefylld förväntan och till sist har hennes tid kommit. Många sammandragningar(jag ser jordbävningar) och stor förlust av liv har skett då de som inte längre vill vara på den här sidan av slöjan har gått över till den andra, antingen för att expandera sitt eget lärande eller för att observera och hjälpa till från den andra sidan av saker. Det finns inget dömande från oss, det borde heller inte finnas något från er. Många av er kommer att ha familjemedlemmar som väljer att inte fullfölja skiftet och ni oroar er för att bli lämnade ensamma. Ni är aldrig ensamma. (Jag ser hennes snälla bruna ögon smeka en hårslinga bakom mitt öra). Ni är aldrig ensamma, barn av vägen. För universum är för stort och vitt och mystiskt för en sådan föreställning. Många av er har varit präster och prästinnor av vägen, av de dolda konsterna. Ni har tillgång till all den kunskapen djupt inom ert DNA som nu lyckligt hummar online i detta mest gravida av nuet. Det skänker oss stor upprymdhet. Jesus och Maria är intimt inblandade i denna process av att tända de Kristnade koderna, men det här är mycket större än bara två själar, barn. Ni spelar också en viktig roll som inte ska förminskas. Vi ska alla tjäna där vi är, i den funktion som vi har. Och på det sättet blir allting gjort. Många händer gör ljusarbete. (Jag ser Magdalena-damer i ett modernt kök skrattande av glädje åt alla rör då de diskar och blåser bubblor i tvålen). Ja, galaxygirl! Sådana moderna bekvämligheter! Och mer sådant kommer. Vi var en så stor familj och det fanns så mycket glädje i vår gemenskaps led. För vår sammanhållning var djup. Vår gemensamma meditation var meningsfull, tystnaden var lika stark som skrattet. Det fanns mycket smärta i den livsströmmen men det fanns mycket glädje. Och vi ser många likheter med prövningarna och vedermödorna, metamorfosen av både inre och yttre liv som många av er tar del i. Det är en resa för själen att finna sin väg. Ni har funnit er. Förstår ni? Ni går på säker fot på de högsta bergsryggar och utsikten är vacker.

Vi är Magdalenorna. Jag, Mormoder Anna, talar. Jag vill göra ett litet arbete, en liten välsignelse av uppgradering av ert hjärtchakra. Får jag? (Jag ser henne gnida ihop sina händer och skapa gyllene ljus mellan dem. Hon sätter sina händer mot mitt hjärta). Jag sänder er mitt ljus och min kärlek, barn. Jag hjälper er att väcka era inre minnen av de prövningar och segrar som ni fått, av de mysterieskole-sittningar och lektioner ni samlat på er av upplevelsen. Ni kan uppleva tillbakablickar. Vi Magdalenor omger er nu med kärlek, med ljus, utsträckande våra händer fyllda med Kristus gyllene ljus och med vita och röda rosor från Magdalene-ordern. (De kastar mjukt rosorna omkring mig i en cirkel). Se er själva, barn, omgivna av rosens skönhet. Lager på lager fortsätter öppna sig ännu djupare in i rosens heliga hjärta. Det gör vi för er nu. Plocka upp en ros som passar er och stoppa den djupt in i ert hjärta och håll era minnen av äventyr nära och kära i er minnesbank. För där finns vi. Ni förstår, ni är aldrig verkligen ensamma. Era liv är på väg att förändras. Många kommer inte att vara redo. Vi i Magdalena-ordern stöttar, lyfter upp, vägleder, beskyddar. Vi tänder de heliga koderna av Modern, av de Kristnade. Vi andas vårt kärleksljus på er nu, barn. Jag är er Mormoder Anna. Jag känner er och bryr mig djupt om er. Ni är enormt älskade. Vi är Magdalenorna.

Jag är Andreas. Jag representerar Magdalena-männen. Jag vill säga att det inte var oss förnär att diska. Men jag sysslade mycket med djuren, trädgårdsarbete och snideri. (Han skrattar). Män, det är dags också för er att få en uppgradering. För det gudomliga maskulina har varit i behov av healing ett tag nu. Vi måste höja upp våra energier en bit för att hålla oss i kapp med dessa starka kvinnliga energier eller så kommer vi att bli hopplöst underlägsna. (Skratt överallt). Det är inte svaghet att erkänna att er styrka skulle kunna vara större. Det är styrka att erkänna att tillväxt krävs. Nu är det tid för tillväxt av det gudomliga maskulina. (Jag ser männen hålla i trästavar). Ja. Alldeles för länge har det sårade maskulina varit som den här staven, skild från trädet, polerad och fast och skapad att se ut på ett visst sätt, för en speciell funktion. Nedkapad från trädet förlorade den en del av sin livskraft, fastheten kvarstod men inte så mycket skönhet. (Jag ser soldater i krig). Vi tvingades marschera i många raka led, som den här staven som är så rak. Det fanns inte mycket utrymme för hjärtat. Och nu, män som läser detta, titta och se er själva hålla en torr, gammal men stabil stav i er hand. Den har tjänat er väl, men det är dags nu att beröras av det gudomligt feminina. Se den bli omvandlad. Se den bli levande igen. (Jag ser löv och små grenar komma ut från stavens topp och den övre mittre delen där hjärtat skulle vara. Jag ser träet få bark som ett träd. Det är återfött). Det är dags, män, att låta det gudomligt feminina välsigna oss med sin närvaro. Vi behöver inte längre axla allt och vara torra och vissnade som den här staven var. Men nu är det tid för jämlikhet, för resandet av båda könen, starka och unga och förnyade och väldigt mycket levande. Lägg också löven från denna stav av förnyelse djupt in i ert hjärtas utrymme, män av vägen, och var stärkta, healade, förnyade. Jag är Andreas.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...