Den Universella Modern via Galaxygirl den 12:e mars 2018

Den Universella Modern via Galaxygirl den 12:e mars 2018

Den Universella Modern 18/03/12

 

Vi är Mödrarna och vi önskar tala i kväll. Jag är Modern, den Universella Modern för allt ni minns och för allt som glömts. Bortom sandens timglas och före stjärnornas stoft, Finns Jag, Fanns Jag och kommer att finnas. Ni fanns där med mig. Det är därför era hjärtan klappar med hopp och spänning från mina ord, för vi var där tillsammans, innan gryningen av tiden, när Skaparens Källa var den enda, det allt som inom det virvlande intet, omgav det Hela, Allt.

Kommer ni ihåg? Allt som var täckt av plasmaljus, kärleken som strålar ut hopp, det eviga löftet om glädje och de oändliga möjligheterna, som leder till sannolikheter. Men här är ni nu, instängda av tiden i en bräcklig begränsad kropp och ni tvivlar, ni undrar. Men varför skulle era hjärtan då klappa, om inte detta vore en fantastisk sanning? Ni vaknar upp barn, till er eviga natur, till er Gudsgnista, till er själva. Ni är inte obetydliga, men att vara Människa har varit tufft under längre tid än många av er kan minnas, och jag säger att detta måste upphöra. Detta slutar nu. För ert uppvaknande är nära.

Jag är Modern, den Universella Modern för allt. Jag ser er. Jag känner er väl, för vi var tillsammans i begynnelsen som en del av mig själv, som senare valde att ha en individuell upplevelse i en kropp. Och nu kommer ni hem. Ni är i processen av resan. Det är dags att leda de andra till sina egna processer, från fiktionen i er värld, som verkligen till det yttersta har bestått av illusion och desinformation. Jorden har alltför länge varit en värld av glömska, och tidvis varit alltför intensiv.

Det är dags att minnas vilka ni är. Ni är krigare av ljus, på ett uppdrag för att förankra mitt ljus, ert ljus, vårt ljus, till en plats som nedtonats alltför länge. Det är dags att lysa med era klaraste ljus, kära ni. Och vet att det inte förekommer några fel, bara expansioner av upplevelser, som kanske drivit er djupare in i er själva, när ni healade era sår. Släpp in ljuset, heala era sår nu och bli fria. Bli hela. Förenas med mig för vi är ett. Ni återför era minnen till er själva, och det är en vacker sak. Jag finns alltid här för er. Jag är Modern, den Universella Modern för allt, och jag älskar er för evigt.

Kärleken kan aldrig upphöra. Kärleken är. Ljuset är. Ni – vi – är eviga varelser, som alltid söker efter djupare förståelse av oss själva, av Källans ljus, av Källan. Det är resans allt. Att komma hem. Vi/Jag, välkomnar er hem kära ni. För resan har varit svår och är fortfarande mödosam – ni stretar på. Det är inte som det verkar. Illusionen skalas nu bort, och ljuset skiner in genom springorna. Det är som att skala av gamla tapeter som ber om att tas bort, så att renoveringen kan börja. Och den Nya Jorden ber om att bli renoverad med er glöd, era idéer, er kreativitet och er kärlek.

Älska totalt. Älska djupt. Det är meningen. Kärlek är allt som finns. Expandera era minnen i ljuset; i de nebulosor som vi tillsammans andats till former. I föreningen av fullkomlig lycka, glädje och av fullständig tillhörighet, insvepta i ovillkorlig kärlek. En kontrast var nödvändig, önskades, skapades, och därmed började det stora experimentet. Minns mig, för genom att minnas mig, minns ni också er själva. Låt er tröstas och var lugna. Tills dess vi möts igen, Jag Är den Universella Modern. Jag finns runt om er. Andas in mig och var lugna.

~ Galaxygirl

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...