Den Universella Modern via Mary Carbaugh, 18:e oktober 2017

Den Universella Modern via Mary Carbaugh,

18:e oktober 2017

 

Hälsningar, mina älskade barn, mina söta döttrar, och till de som all denna energi utgår ikväll! Jag är Modern, den Universella Modern, ett med Fadern och ett med Allt Som Är, och jag kommer för att påminna er, så att ni verkligen kan känna min energi och förstå att vi alla är ett och att allt, kära ni, finns inom er och att det inte finns någon separation.

Det är dags för er att förstå, att känna och förstå på alla nivåer, att universum finns inom er. Det är dags för er att vakna, för att verkligen uppleva verkligheten, att bryta ner hindren, bryta ner väggen, se bortom slöjan som har placerats över er, aktivera ert sanna väsen, tända och släppa loss er förmåga och förståelse. Mycket ges till er nu. Större kunskap, visdom och förståelse kommer till er, som ni kommer att kunna ta till er helt och hållet.

För er verkar det som om informationen kommer in långsamt, droppar in lite i taget, och det gör den också. Men när dessa droppar kommer, slipar de ner berget som vatten över tid. Och dropparna eroderar sakta barriärerna, väggarna, slöjorna, eliminerar det som håller er tillbaka och öppnar er till den sanna verkligheten, förståelsen för vilka ni verkligen är och vad ni är kapabla till. Det är dags att göra det här; det är dags att upptäcka, förstå och känna vilka ni verkligen är!

Mycket kommer in i denna process och ni har jobbat för det under alla liv – under denna inkarnation såväl som under många andra livstider – till detta ögonblick, då ni kan förbli i denna form och vakna upp. Alla de saker ni har hört talas om finns tillgängliga för er. Ni har ofta fått höra att ni är mästare, och vi fortsätter att säga det, men det är dags för er att verkligen förstå vad det betyder. Ni är, söta ni, kapabla till allt som de mästare som stöder er kan. Ni kan se bortom era sinnen, arbeta med vibrationer, frekvenser och ljud.

Kära Ni, tvivlar ni på att ni kan gå igenom väggar eller gå på vatten, förändra själva atmosfärens essens? Mästarna har ofta berättat för er om att ni kan göra det. Och jag kommer idag för att säga att dessa saker är möjliga … mer än möjliga, det är er födslorätt, för ni kommer från Källan med dessa förmågor. Och även om ni valde en inkarnation och en kropp där dessa förmågor har blivit blockerade för er, så handlar denna uppstigning om att lära er ta er igenom den, och ta bort hindren. Och, som Moder jag ger er min tillåtelse att göra det.

Ni behöver inte längre hållas tillbaka, ni behöver inte längre tänka på er själva som mindre värda, för all kunskap från universum finns tillgänglig för er. Det första ni behöver göra är dock att tro att det är så. Ni måste tro och veta att ni är mästare. Ni måste inse att dessa förmågor togs från er, och ni gick med på det för att få den upplevelsen, men nu är det dags att ni slår er fria igen. Så jag kommer för att påminna om att ni kan dela min energi med er, så att ni bättre förstår att det absolut inte finns någon separation, och att det inte är någon skillnad mellan er och de som ni ber om råd och vägledning.

Kära Ni, inser ni inte att ni är dessa mästare, att de finns inom er som en del av er, och ni som en del av dem? Det finns absolut ingen separation och det här är något ni måste ta till er. Vi säger detta om och om igen, och ändå känner ni er fortfarande separerade. Ni känner det fortfarande som om ni måste be någon annan om råd, förståelse och vägledning. Men, kära ni, även när ni kanaliserar går ni inom er. Var tror ni den informationen kommer ifrån? Den kommer inte från annat håll, den finns inom er. Den är från er.

Ni tänker på det ibland som ert högre själv, er JAG ÄR Närvaro, och ni separerar er själva som fragment; men detta är illusioner. Det är helt enkelt manifestationer från drömmen, och det är dags att vakna upp. Ni har tillbringat mycket tid med att integrera delar av er själva. Men verkligen, kära ni, även om det är till hjälp, så är det inte nödvändigt, för hur skulle ni kunna separeras från er själva eller något annat?

Ju mer ni vaknar upp till det här, ju mer kommer ni att kunna gå in i er mästarroll, se och känna i själva er varelse, vilka ni är. Det är vad återvändandet hem betyder. Det är inte en plats ni återvänder till, det är en förståelse. Det tillåter illusionen att försvinna. Ni vet att detta är sant. Så, ikväll ger jag er ett suddgummi, som ni kan använda för att radera slöjan, illusionen, drömmen.

Och vi förstår att det kan ta tid, eftersom anpassningen är ganska omfattande, och att ta bort allt på en gång skulle bli förödande för er … så mycket att er fysiska kropp inte skulle kunna hantera det. Det är därför vi tar det steg för steg med de små dropparna, som långsamt tar bort den för att lösa omständigheten, och den förkalkning som håller er i drömmen.

Men ni måste höra det här, och ni måste höra det från mig: ”Det är dags och ni är redo. Förstå att det är ert. Börja känna sanningen av att ni är Allt Som Är. Låt illusionen försvinna bort.”

Vi förstår att det kan verka skrämmande för vissa. Ni har hållits i ett barnliknande tillstånd; manipulerats och kontrollerats. Och vi ber er nu att gå vidare i mästarrollen, och det kan kännas som ett överväldigande ansvar, men ni är mer än kapabla att hantera det själva. Så backa inte.

{{{Energinerladdning}}} Öppna. {{{Energinerladdning}}} Rensa. {{{Energinerladdning}}}

Det är därför nu viktigt att rensa bort eventuella kvarstående kärnproblem, som fortfarande håller er tillbaka. Denna slutliga rensning måste ske. Det är en del i att ta bort de här hindren, att avlägsna begränsningen, och vi applåderar er när ni gör det. Ta bort de kvarstående resterna, och gör er redo!

Jag lämnar er nu, men självklart lämnar jag er aldrig; det skulle vara omöjligt för vi är en. Vet vilka ni är, söta ni! Gå inom er själva och hitta universum där. Allt ni behöver, och allt ni söker efter finns där.

Farväl!

 

»Källa – Kanal: Mary Carbaugh

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...