Rådet av De Tolv via Okänd kanal, 26 september, 2017

Rådet av De Tolv

via Okänd kanal

26 september, 2017

Vi är Rådet av De Tolv. Vårt meddelande idag är för ljusarbetarna som outtröttligt arbetar för att höja planeten Jordens vibration. Vi känner till era ansträngningar, vi uppskattar ert hårda arbete, vi lägger märke till healingens höjder och dalar. Vi omger er alla med en energi av kärleksljus, för att på nytt ge er energi och harmonisera er inför de kommande veckorna och månaderna.

Människorna på Jorden håller på att vakna upp i en exponentiell takt. Vi anstränger oss för att säkerställa att denna transformation från mörker till ljus blir så smärtfri som möjligt. Idag kommunicerar vi med er för att tacka er för er hängivenhet för mänskligheten och Gaia, samt för att varsamt påminna er om vikten av att värna er egen suveränitet, er hälsa och andliga utveckling. Det har uppmärksammats att mänsklighetens förslavande har lämnat er illa utrustade för att kunna hantera exponering, avslöjanden och sanningar. En liten minoritet är redo att se bortom fängelsemurarna inom den holografiska matris-simuleringen, majoriteten har kvarhållits i energimässiga kedjor av täta frekvenser, vilka förhindrar en organisk evolution. Den majoritet som håller fast vid religiösa dogmer, politisk retorik samt en frekvens av fruktan, behöver visas medmänsklighet och kärlek när de vaknar upp. För det är de vilkas ögon hårt har hållits slutna som behöver mest stöd och vägledning.

Ljusarbetare, misströsta inte. Detta är det sätt på vilket mänskligheten vaknar upp. Ingenting är såsom det har förefallit vara, eller såsom det har matats in i den globala massbefolkningen. Vi försöker uppmuntra de ljusarbetare som kämpar med de empatiska följderna av det pågående traumat och förödelsen på planeten Jorden. Den Nya Jorden står i färd med att födas med ett positivt manifesterande, med hjälp från kosmiska styrkor långt bortom er förståelse. Ha tillit till denna process. Var medvetna om att vägen är gropig och många kommer att snubbla och ramla omkull, men ännu fler kommer att resa sig och fortsätta framåt till upplysning. Censurera all negativitet med strikt egenvård. Ljusarbetare, skydda er egen vibration, förbli i tacksamhet, glädje och kärlek. Ta er ut i naturen och meditera för att på nytt harmonisera anden, sinnet och kroppen.

Slöjorna tunnas ut i snabbare takt än vad mänskligheten kan hantera. Vi förflyttas till en simulering av matrisen. Vi oroar oss vid denna tid över att mänskligheten kommer att vara oförmögen att utstå ett fullständigt avslöjande. Att få se de olika utomjordiska raser, hybrider och kloner som opererar på planeten Jorden, vilket de har gjort i tusentals år. I forna tider stod mänskligheten närmare stjärnorna, närmare Gaias rytm och förmådde konceptuellt förena sig med besökarna från rymden. Idag, efter långa tider av programmering, betingning och karmiskt slaveri, har glipan mellan sinne, kropp och själ samt mellan Gaia och multiversum blivit alltför genomgripande. Det råder en oro för mänsklighetens välfärd. Mänsklighetens fiender använder sig av holografisk teknologi och sinneskontrollerande programmering för att avslöja sin sanna natur. För att kompensera för högre kosmiska frekvenser vilka ger störningar till deras holografiska visuella teknologis funktioner, dras vi gradvis in i ett simulerande. Detta kommer att underlätta er övergång. Det kommer att täcka över deras allt ökande glipor och frigör oss från den fullständiga chocken som avslöjandet om sanningarna bär med sig.

Den Inter-galaktiska Federationen har trätt in för att hantera detta avslöjande. Individer som vibrerar högre och därför förstår mer, kommer att bli sanningssökarna, ljusbärarna. De lyser stegvis upp vägen ut ur mörkret. Detta är varför de är kända som ljuskrigarna. På smärre sätt och större sätt kommer de att avslöja sanningen. För att skydda mänskligheten från nedmonteringen av den matris som reptil-kabalen har designat, har en andra matris konstruerats. Detta har kallats för ett kosmiskt väntrum. Det är detta och mer därtill. Vi är oförmögna att hejda att tiden i alla dess former får påverka en hel planet. Vi använder våra teknologier för att sakta ner mänsklighetens varseblivning gällande den accelererade processen av DNA-uppgraderingar som man är inbegripen i. Det finns inget illvilligt i våra avsikter eller vårt handlande. Vi försöker upplysa, bemäktiga mänskligheten för att den ska bryta sina kedjor av slaveri. Vi fungerar inom lagarna för multiversum, vilket samtliga involverade gör. Vi har ingen önskan om att utföra något ont eller att göra skada. Vi strävar efter att möjliggöra en enklare övergång. Att låta mänskligheten i hela sin vida mångfald vänja sig vid, samt att åter harmonisera sig till de högre-dimensionella existensplanen, där sanning är det gällande språket och inget mörker kan dölja sig. Vi är vägvisarna, sanningens ljusbärare. Detta har vi gjort förut och det kommer vi att göra på nytt igen. Vi är involverade i mänsklighetens evolution alltfrån att det såddes. Vi ser efter er under dessa viktiga tider för Gaias uppstigning och mänsklighetens chans till att undkomma slaveriet.

Gaia har denna gång valt att skaka av sig sina rovdjur och att höja sig till en mer fridfull tillvaro. Hon söker efter att få återhämtning, inte hämnd. Hon reser sig som en stjärnornas gudinna, föra att återta sin rätt till överflöd. Detta är hennes vilja, hennes rätt och hennes väg. Mänsklighetens art som befinner sig ombord hos henne är en del av denna transformation. De högre kosmiska frekvenserna drar ut de negativa, täta, tunga vibrationerna av girighet, hat och ondska. Ljusarbetare, dessa är tider då ni ska vara vaksamma. Att ständigt bära sköldar för skydd. Sköldar av en kärleksvibration. För ingen låg-frekvent-varelse med en avsikt att skada inom sitt hjärta, kan genomtränga de heliga sköldarna av kärleksljusets energi. Vi uppmanar er att använda er av skyddande mantran för att regelbundet kommunicera med ert högre själv, fastän ni ännu inte kan höra deras svar. Vi uppmanar er att vara vaksamma och vägledda av hjärtat. Att vara medvetna om och förkroppsliga kärleken såsom det enda försvaret mot all mörk energi.

Mänskligheten håller på lär sig inte bara om ljus och frekvenser, multiversums språk, mänskligheten håller på lär sig om sig själv. Dessa volontärer som vid denna tid navigerar inom multipla dimensionella verkligheter på jorden, ljusarbetarna, vi kallar på er för att göra en aktivering av ert hjärtchakra. Vi påminner er om att andas in i hjärtchakrat, att hålla kärleken flödande. Detta stabiliserar era frekvenser och bäddar in er ytterligare till er femte-dimensionella existens. Den matris av ljus som vi placerar över kabalens holografiska verklighet kommer att kunna ses och förnimmas av er. Ni kommer att kunna manifestera i alltmer accelererande hastigheter. Ni kommer att ögonblickligen förmå skydda er själva från samtliga lägre frekvenser och vibrationer. Ni kommer att förstå språkets kraft som ett redskap för att påbörja och återställa ögonblickliga verklighetsvibrationer. Denna ökning i spontant manifesterande kommer att bemäktiga positiva tidslinjer från grunden och uppåt. Förbli i kärlek. Använd healingterapier för egenvård för att återställa era energisystem. Att genljuda med dessa ord är att vara aktiverad som en ljusarbetare, det innebär att känna till sitt uppdrag och svara an på det. Det innebär att integrera mantran för beskydd, tacksamhet och manifesterande till varje aspekt av era liv. Att arbeta för att öppna upp tredje ögat. Att kommunicera direkt med ert högre själv. Att lära er färdigheter för att lugna ner era egna frekvenser, snarare än att bli programmerad av källor utifrån. Detta är frihet. Detta är vad mänskligheten behöver få se. Inom sina grannar, vänner, släktingar, medarbetare, behöver de få se att en förändring är möjlig.

Ljusarbetare, vi förstår de begränsningar som många av er befinner er i och vi ser ensamheten hos mångas hjärtan. Vi ber er att helt och hållet omfamna en multi-dimensionell ’klan-kärlek’ och vägledning inom ett skyddande lager av kärleksljus. Dessa är utrymmen som hör till den femte dimensionens överflöd. Sträck er ut mot dem. Bli ett med den universella kärlekens frekvens av kärleksljus, så blir ni trygga från alla hot, all harm, all skada. Vi försäkrar dem som hör oss att skyddet finns där, det befinner sig på plats, att mänskligheten inte står ensam under denna genomgripande transformation. I egenskap av andliga varelser har ni guider och er själsfamilj runtomkring er. Kommunicera med dem för att skapa heliga skyddade platser av högfrekvent ljus.

Ljusarbetare, ni är alkemisterna. Gaias krigare som transmuterar tät karma till en gyllene energi av kärleksljus. Vi tackar er i nåd och ödmjukhet.

Rådet av De Tolv.

 

The Council of Twelve (channel unknown), September 26th, 2017 – Sananda

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...