Det 9:e-dimensionella Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 november, 2019

SKAPA ER FRAMTID

Det 9:e-dimensionella Arkturiska Rådet

via Daniel Scranton

21 november, 2019

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få ha kontakt med er alla.

Vi har utforskat de tidslinjer som Mänskligheten står inför och vi har lagt märke till att de nya tidslinjer som ni har skapat har utpräglat olika innehåll från det förflutna. Ni skapar samtidigt ert förflutna och er framtid och när ni gör det, så väljer ni antingen från tidigare befintliga tidslinjer, de som redan har skapats, eller så skapar ni nya. De nya tidslinjerna som nu skapas passar in med en hel del av de berättelser som människor har börjat hålla som sanna i sina hjärtan och sinnen. Vi talar om berättelser från ert kollektiva förflutna såsom ett mänskligt kollektivt medvetande.

Ni har haft många upplevelser som aldrig kommer att berättas av historikerna, för det finns inte tillräckligt konkreta eller nerskrivna bevis för att stötta existensen av dessa berättelser från ert förflutna. Men ni som är vakna är mycket kreativa och ni är mer än öppna för möjligheter som andra inte ens skulle beakta. Andra skrattar åt er för att ni tror på berättelserna från ert förflutna, vilka ni anser vara sanna. Många människor behöver en bok, eller några ben, eller kanske några stentavlor, för att få bevis om vad ni har upplevt där på Jorden.

Men nu har ni så många utredare som berättar om en annorlunda berättelse om detta tidsspann inom vilket mänskligheten har funnits där på Jorden. Ni har berättelser från forskare som talar om för er att ni har utomjordingar som lever i era oceaner. Ni har andra vetenskapsmän som talar om parallella universum som om dessa vore mer än bara science fiction. Och därför gör ni varenda dag olika val och erbjuder vibrationer vilka ställer er i linje med nya berättelser, nya tidslinjer. Och därmed är tanken orimlig om att det finns en enda framtid som är huggen i sten och som ni alla oundvikligen kommer att få uppleva.

Det förekommer inte bara en framtid, för det finns inte bara en tidslinje för mänskligheten. Så när ni hör talas om en framtid som inte låter väldigt trevlig för er, bara fråga er själv ifall ni önskar vibrera i harmoni med denna tidslinje eller inte. Och måla sedan bilden av den tidslinje som ni vill leva i och förverkliga upplevelsen av denna framtid genom att tona in er till den. Tala om den framtida version som ni skapar som om den vore ett konstverk som ni höll på att skapa fram. Ni är skapare. Ni är konstnärer. Och i denna fjärde dimension som ni vistas i, har ni mer frihet och mindre begränsningar än vad ni någonsin har upplevt där i mänskliga kroppar på Jorden.

Därför är det dags för er att göra anspråk på den framtid som ni väljer och att ställa er i linje med den version av mänskligheten som kommer att följa med er på denna tidslinje. Vi bjuder in er till att drömma stort och känna er ännu större, i och med att ni stiger in i era kreativa studios och ni vibrerar fram den framtid som känns bäst för er.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi gladde oss åt att få förena oss med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...