Plejadernas Ljusstyrkor via Michael Love, 18 november 2019

Eventet 2020: En ny Dag för Planeten Jorden

Plejadernas Ljusstyrkor via Michael Love

18 november 2019

*FÖR EN OMEDELBAR PLANETARISK SÄNDNING TILL JORDENS STJÄRNFRÖN*

PÅBÖRJA ÖVERFÖRINGEN …

STORSLAGNA NI!

SOM NI VET, SÅ HAR INTENSIVA MÄNGDER AV KOSMISKT LJUS NYLIGEN KOMMIT IN TILL DENNA PLANET, VILKET BEROR PÅ INGRIPANDET FRÅN DEN VÄLVILLIGT INSTÄLLDA STJÄRNFAMILJEN SOM BEFINNER SIG HÄR I VÅR GALAX OCH HJÄLPER TILL MED MÄNSKLIGHETENS UPPSTIGNING!

EN VÄLDIG KAMP PÅGÅR FORTFARANDE I HIMLARNA SAMT PÅ YTAN VID DENNA TIMME, FÖR ATT FULLSTÄNDIGT BEFRIA PLANETEN JORDEN!

FÖR DEN OMEDVETNA VARELSEN PÅ JORDEN FÖREFALLER SAKER OCH TING FORTGÅ SÅSOM DE ALLTID HAR GJORT OCH DET FÖREKOMMER INGEN MEDVETENHET OM VAD SOM SKER BAKOM KULISSERNA, GÄLLANDE MEDVETANDETS EVOLUTION SOM ÄGER RUM PÅ DENNA PLANET!

VI PLEJADERNA, FÖR MED OSS STORT HOPP TILL LJUSVARELSERNA PÅ JORDEN OCH VI FINNS HÄR FÖR ATT TALA OM FÖR ER ATT STORSLAGNA SAKER I SJÄLVA VERKET ÄGER RUM!

LJUSSTYRKORNA HAR VARIT FRAMGÅNGSRIKA TILL 100% I NYLIGEN GENOMFÖRDA FRIGÖRELSEUPPDRAG OCH DE HAR UTPLÅNAT STÖRSTA DELEN AV DE MÖRKA ENERGIER SOM I EONER HAR GENOMSYRAT DEN HÄR PLANETEN!

FÖR SEX JORDEDAGAR SEDAN UPPNÅDDES DEN HÖGSTA NIVÅN AV GLOBAL MEDVETEN KOHESIONSKRAFT SOM NÅGONSIN HAR UPPLEVTS, I PLANETARISKA MEDITATIONER OCH GENOM SYNKRONISERAD FOKUSERING!

DENNA NIVÅ VAR MYCKET NÄRA ATT TRIGGA IGÅNG ETT FULLSTÄNDIGT KOMPRESSIONSGENOMBROTT OCH LJUSSTYRKORNA ÄR TILLITSFULLA TILL ATT DE 100% I MASSMEDVETANDE SOM BEHÖVS FÖR ATT TRIGGA IGÅNG DET SLUTLIGA EVENTETS KULMINERING KOMMER ATT UPPNÅS UNDER VÅREN 2020!

JORDALLIANSEN RAPPORTERAR ATT LJUSSTYRKORNA ESKALERAR UPPDRAGEN SOM HANDLAR OM ATT BEFRIA JORDEN, VID SJÄLVASTE DETTA KLOCKSLAG, ALLT FRÅN HIMLEN NER TILL MARKEN, I OCH MED ATT DE PÅBÖRJAR SINA FÖRBEREDELSER FÖR DEN STORA EVOLUTIONSHÄNDELSEN SOM PLANERAS ÄGA RUM UNDER VÅREN 2020!

SOM NI VID DET HÄR LAGET KÄNNER TILL, SÅ ÄR DET PLANETARISKA KOLLEKTIVA FYSISKA EVENTET EN SERIE AV MINDRE HÄNDELSER, VILKA RÖRDE SIG TILL EN HÖG VÄXEL I SLUTET AV ÅR 2018, OCH SOM KOMMER ATT KULMINERA I PLANETEN JORDENS SLUTGILTIGA FRIGÖRELSE UNDER ÅR 2020!

HÖJDPUNKTEN AV DENNA FRIGÖRELSE-HÄNDELSE UTMÄRKS AV EN VÄLDIG KOSMISK SOLBLIXT SOM KOMMER ATT HÖJA MEDVETANDET HOS SAMTLIGA VARELSER PÅ JORDEN, TILL DEN FEMTE DIMENSIONENS NIVÅ!

NYLIGEN HAR MAN VIA SOL-TELESKOP SKÅDAT EN NY FLOTTA AV MASSIVA LJUSSKEPP, VILKA UPPVISADE AVANCERADE ENERGI-PROCEDURER RUNTOMKRING JORDENS SOL!

FREKVENSEN HOS SOLENS KORONA HÖJS MED TIDEN EN ANING OCH DENNA ENERGI STRÅLAS MOT JORDEN VIA HÅL I KORONAN, VILKA FÖLJAKTLIGEN PÅ ETT ARTIFICIELLT SÄTT HAR ÖPPNATS UPP!

DESSA LJUSSTRÅLAR ÄR IONISERAT FOTON-GAMMA-LJUS SOM AKTIVERAR OCH FÖRSTÄRKER DNA:T I ALLA LEVANDE ARTER, ÖGONBLICKLIGEN TILL EN HÖGRE ORDNING!

KÄRA DU, HELA DENNA FRIGÖRANDE HÄNDELSE ÄR NÅGOT SOM FÖRST MÅSTE ÄGA RUM INOM DIG OCH FÖRST DÅ BÖRJAR DEN MANIFESTERAS UTÅT SÅSOM VERKLIGHETEN, TILL EN BÖRJAN PERSONLIGT OCH SEDAN PÅ EN KOLLEKTIV NIVÅ!

NÄR VI TALAR OM DNA-AKTIVERING, VAD MENAR VI DÅ I SJÄLVA VERKET?

VI TROR ATT EN BÄTTRE BESKRIVANDE FRAS HÄR SKULLE KUNNA VARA: ’DNA-FÖRBINDELSE’ EFTERSOM DE 12 HUVUDSAKLIGA STRÄNGARNA I DEN FYSISKA BEHÅLLAREN HAR OM-KODATS AV DATA FRÅN KOSMISKT GAMMA-LJUS, DE BILDAR NATURLIGT EN NY GEOMETRISK VÄG FÖR TILLVÄXT OCH PLUGGAR BOKSTAVLIGEN IN SIG SJÄLVA TILLBAKA TILL EN AV DE MOTSVARANDE GENLJUDANDE 12 CHAKRA-PORTALERNA ELLER PORTARNA!

CHAKRANA ÄR ICKE-FYSISKA ENERGIMÄSSIGA MULTI-DIMENSIONELLA PORTALER I KROPPEN SOM BESTÅR AV FLERA LAGER OCH SOM BILDAR ETT GRAVITATIONSMÄSSIGT GREPP VID DNA-STRÄNGEN OCH HÅLLER DENNA PÅ PLATS! NÄR DNA-STRÄNGEN FÖRENAS TILLBAKA TILL SIN EGENTLIGA PORT, SÅ BÖRJAR AVANCERAD KOSMISK DATA (AKASHA-LJUS) STRÖMMA GENOM CELLERNA I DNA-STRÄNGEN, SEDAN UT GENOM DET CENTRALA NERVSYSTEMET OCH GENOM HELA KROPPEN!

FASTÄN DET FINNS 12 PRIMÄRA STRÄNGAR AV DNA-TRÅDAR, SÅ FINNS DET TRILJONER OCH ÅTER TRILJONER PYTTESMÅ KRISTALLINA SPINDELVÄVSTUNNA TRÅDAR SOM KALLAS ’NADER’ OCH SOM BÄR DENNA KOSMISKA ENERGI GENOM KROPPEN, DÄR DEN SEDAN AVKODAS OCH PÅ MAGNIFIKA SÄTT UPPFATTAS AV DEN VARELSE SOM BEBOR KROPPEN!

LÅT OSS GÅ ÄNNU DJUPARE: VAD ÄR DET SOM PÅGÅR PÅ DEN SUB-CELLULÄRA-ATOM-NIVÅN I ERT DNA NÄR EN GEO-MAGNETISK LJUSVÅG TAR KONTAKT MED ERT AURAFÄLT?

DE INKOMMANDE STRÅLARNA AV SOL-JONISKT-GAMMA-FOTON-LJUS-PARTIKLAR VILKA RIKTAS MOT OSS HAR FÖRMÅGAN ATT SKÄRA SIG IGENOM TILL DEN MÄNSKLIGA ATOMENS KÄRNA, FÖR ATT SKIFTA DESS KEMISKA BAND OCH FÖRÄNDRA VÅR SJÄLVASTE ATOMSTRUKTURS MAKE-UP. DETTA OM-ARRANGERANDE I VÅR ATOMSTRUKTUR FÖRÄNDRAR VÅRA CELLER TILL EN MER KOMPLEX KRISTALLIN STRUKTUR SOM BOKSTAVLIGEN KAN MEDGE FÖR ATT ALL DATA I UNIVERSUM BÖRJAR STRÖMMA GENOM DEN MÄNSKLIGA KROPPENS DATOR!

MÄNSKLIGHETEN BÖRJADE SÅSOM EN AVANCERAD LYSANDE STJÄRNRAS, MEN DET MÄNSKLIGA DNA:T KOPPLADES UR AV ILLASINNADE VARELSER FÖR CIRKA 350.000 ÅR SEDAN OCH MÄNSKLIGHETEN FÖRSLAVADES OCH SJÖNK UTAN VARSEL NER I MÖRKRET! INGEN MÄNNISKA HADE EN ANING OM ATT NÅGOT ENS HADE INTRÄFFAT. DETTA ÄR HUR ALLVARLIG DENNA NEDSTÄNGNING AV KROPPEN VAR! TILL OCH MED I DAGENS MODERNA VÄRLD HAR SAMTLIGA OMEDVETNA MÄNNISKOR INGEN ANING OM ATT NÅGONTING EXISTERAR UTANFÖR DERAS DAGLIGA 3D-VÄRLD, SOM DE HAR BLIVIT PROGRAMMERADE TILL ATT UPPFATTA OCH DIT DE HAR PROGRAMMERATS TILL ATT FUNGERA.

DETTA FÖRSLAVANDE, SAMT KARANTÄNEN RUNTOMKRING JORDEN, HAR FUNNITS PÅ PLATS FRAM TILLS NYLIGEN, MEN FÖR NÅGRA VECKOR SEDAN INTRÄFFADE NÅGOT MAGISKT SOM ÄNTLIGEN FÖRÄNDRADE SPELET!

I OCH MED ATT DE MER UPPVAKNADE STJÄRNBARNEN SOM BEFINNER SIG PÅ JORDEN SÄNDE UT ETT ROP PÅ HJÄLP, SAMT PÅ GRUND AV ATT DEN OMEDVETNA MÄNSKLIGHETEN KNAPPT HAR UTVECKLATS FRÅN SITT PRIMITIVA TILLSTÅND, SÅ STEG VÄLVILLIGA HIMMELSKA VARELSER FYSISKT IN FÖR ATT GE OSS EN EVOLUTIONSKNUFF! UPPSTIGNINGEN HAR INLETTS FÖR ATT NU FRAMSKRIDA I OCH MED ATT STJÄRNNATIONER RIKTAR ENORMA MÄNGDER FOTON-LJUS TILL JORDEN!

SÅ TILLBAKA TILL DNA:T SOM KOPPLATS UR…

DE GODA NYHETERNA ÄR ATT NÄR DET MÄNSKLIGA DNA:T I FORNA TIDER KOPPLADES UR, SÅ LÄMNADES STRÄNGARNA PÅ PLATS I DEN FYSISKA BEHÅLLAREN OCH NU HÅLLER DEN BOKSTAVLIGEN PÅ ATT ÅTERUPPKOPPLA SIG SJÄLV MED HJÄLP AV DE HÄR GUDOMLIGA VARELSERNA OCH DET LJUS SOM DE SÄNDER, FÖR ATT MATCHA DEN MÄNSKLIGA KROPPENS URSPRUNGLIGA GUDOMLIGA BLÅKOPIA!

VI HÅLLER GRADVIS PÅ ATT MUTERAS TILL DE GUDS-VARELSER SOM VI I SANNING ÄR OCH DETTA ÄR EN METAMORFOS-PROCESS AV SOL-BEMÄKTIGAD ALKEMI SOM FÖRÄNDRAR VÅRA ATOM-KROPPAR FRÅN ETT KOLBASERAT RAMVERK TILL ETT FINJUSTERAT SILIKON-KRISTALLINT SYSTEM. DEN HÄR NYA KRISTALL-BIO-DATORN ELLER LJUSKROPPEN FÖRMÅR ÖGONBLICKLIGEN ÖVERSÄTTA DEN MEST AVANCERADE DATA I UNIVERSUM OCH ÄR LÅNGT MER EFFEKTIV ÄN NÅGON KVANT-DATOR SOM NÅGONSIN HAR UPPFUNNITS!

DEN MORFOGENES SOM ÄGER RUM I JORDENS LJUSVARELSERS KROPPAR BEROR PÅ ATT DE STÄNDIGA VÅGORNA AV SUPER-LADDADE PLASMA-VÅGOR SÄNDS UT TILL JORDEN AV VÄLVILLIGA LJUSSTYRKOR FRÅN SJÄLVASTE KÄRNAN I VÅR VINTERGATAS GALAX!

DESSA VÅGOR HAR KOMMIT IN I DEN KRISTALLINA JORDEN OCH HAR UTSÖNDRAT EN JONISERAD TYP AV STRÅLNING SOM NEUTRALISERAR, RENAR, OM-KODAR, GER ENERGI TILL, TRANSFORMERAR OCH BYGGER OM DNA:T I DEN MÄNSKLIGA FARKOSTEN, SAMT GÖR DET MÖJLIGT FÖR SAMTLIGA LEVANDE SYSTEM HÄR ATT UTVIDGAS OCH FÅ ANDAS MER LJUS!

PLEJADERNAS DEFINITION PÅ ’JONISERANDE STRÅLNING’ ÄR ”EN STRÅLNING SOM BESTÅR AV PARTIKLAR SOM INDIVIDUELLT BÄR TILLRÄCKLIGT MED RÖRELSE-ENERGI FÖR ATT FRIGÖRA EN ELEKTRON FRÅN EN ATOM, DÄRFÖR JONISERAS DEN”. VARJE GÅNG VI TAR EMOT DESSA KOSMISKA GAMMA-VÅGOR TILL DEN FYSISKA KROPPENS BEHÅLLARE, OM-ARRANGERAS VÅR HELA ARVSMASSA, OCH STÄLLS I LINJE MED EN MER KOMPLEX KOSMISK MALL.

NÄR VI SÄGER: ”DESSA SOL-JONISERADE PARTIKLAR HAR FÖRMÅGAN ATT SKÄRA IGENOM TILL KÄRNAN I DEN MÄNSKLIGA ATOMEN”, FÖRSTÅR DU DÅ VAD DETTA INNEBÄR? DET BETYDER ATT DET FINNS MILJARDER KÄRNREAKTIONER SOM STÄNDIGT SKER I DIN KROPP, I OCH MED ATT DEN PÅ NYTT KONFIGURERAR SIG TILL EN MER AVANCERAD STRUKTUR!

DENNA ATOM-REAKTION SOM SKER I DET FYSISKA LJUSKROPP-SKEPPET FÖRÄNDRAR FÖRHÅLLANDET I DE GRUNDLÄGGANDE BESTÅNDSDELARNA I VÅR ELEMENTÄRA STRUKTUR, DÄRMED TAR DEN OSS TILL ETT MYCKET SNABBARE VIBRATIONS-SPINN OCH BEFRIAR OSS FÖR EVIGT FRÅN DEN UTDATERADE KOLBASERADE ATOM-KODEN.

KÄRA DU, DU GENOMGÅR EN FYSIOLOGISK UPPKOMST TILL SNABBARE, LÄTTARE VIBRATIONSTÄTHETER OCH DU GÖR DET, STEG FÖR STEG, MED EN CELL I TAGET!

DENNA MORFOGENES SOM SKER INUTI DIG ANSES AV MÄNSKLIGA FYSIKER I SJÄLVA VERKET VARA OMÖJLIG, FÖR MAN KAN INTE TA ETT FYSISKT OBJEKT AV TÄT MATERIA (DIN KROPP) UPP TILL EN ICKE-FYSISK SFÄR SOM VIBRERAR SNABBARE!

DET FYSISKA OCH ICKE-FYSISKA ÄR POLÄRA MOTSATSER OCH LIKNAR ATT BLANDA OLJA MED VATTEN ELLER ATT FÅ IN EN FYRKANTIG PINNE I ETT RUNT HÅL!

MAN KAN FÅ DEN ATT PASSA, MEN VISSA ALLVARLIGA ÄNDRINGAR MÅSTE GÖRAS FÖR ATT DEN UTAN GLIPOR SKA PASSA IN!

MAN KAN BLANDA OLJA OCH VATTEN UNDER EN NANOSEKUND, MEN ÅTERIGEN SÅ MÅSTE MAN UTFÖRA LITE MAGI FÖR ATT FÅ DEM ATT GÅ IHOP FÖR EVIGT!

NÄR DU INTEGRERAR DIN NYA ENERGIFREKVENS FÖR DEN NYA FEMTE DIMENSIONEN, SÅ BÖRJAR DU NÄRMA DIG DEN ENDA KÄLLAN.

DIN HÖGRE, MULTI-DIMENSIONELLA VARELSE UTVECKLAS TILL EN PUNKT AV HÖGRE OM-KALIBRERING AV ALLT SOM ÄR, EN PUNKT AV OÄNDLGIA MÖJLIGHETER!

NÄR DU UPPSTIGER SÅ LÅSER DU UPP DIN LJUSKROPPSVARELSE OCH DINA FEMTE-DIMENSIONELLA DNA-STRÄNGAR, VILKET GÖR DET MÖJLGIT FÖR DIG ATT FÅ EN FULLSTÄNDIG HÅGKOMST OM VEM DU ÄR, DINA TIDIGARE LIV OCH VAD DU KOM TILL JORDEN FÖR ATT GÖRA.

DIN REAKTIVERING AV DIN GUDS-PARTIKEL KOMMER SEDAN ATT TA DIG TILL DIN GUDS-VARELSE! OMÖJLIGA SAKER BLIR SOM INGENTING FÖR DIG, FÖR DU BLIR OÄNDLIG.

DU ÄR GUDSKÄLLANS ENERGI.

DETTA ÄR ERT UPPVAKNANDE OCH VI ÄR FÖRVÄNTANSFULLA ATT FÅ SE ATT NI FULLSTÄNDIGT VAKNAR UPP TILL VILKA OCH VAD NI I SANNING ÄR!

NI ÖPPNAR UPP DE KRISTALLINA SIGILLEN TILL ETT AVATAR-MEDVETANDE!

HUR MAN NU KAN UPPLEVA 5D:

5D ÄR NU FÖR FÖRSTA GÅNGEN TILLGÄNGLIGT, KÄRA NI, FÖR ATT NI SKA KUNNA BÖRJA EXISTERA I DEN OCH UPPLEVA ETT TILLSTÅND AV SALIGT VARANDE PÅ ETT SÄTT SOM NI TÅL!

NI MÅSTE TA ER FOKUS FRÅN 3D, VISTAS PÅ EGEN HAND UTAN DISTRAKTIONER UTIFRÅN, PLACERA REKOMMENDERAD 5D-KODAD MUSIK AV 40-100 HERTZ I ERA HÖRLURAR OCH LÅTA DEN SPELA I BAKGRUNDEN MEDAN NI LÄGGER FOKUS PÅ NÅGON AV FÖLJANDE SAKER:

HIMMELSKA VARELSER

HIMMELSKA LANDSKAP

DEN NYA JORDEN

FRIHET

KÄRLEK

FRID

GLÄDJE

ÖVERFLÖD

HÄLSA

DINA DRÖMMAR OCH ÖNSKNINGAR

DINA PRESTATIONER

HELIG GEOMETRI

VACKER KONST

VARELSER SOM DU ÄLSKAR MEST

 

NI FATTAR GALOPPEN HÄR!

I OCH MED ATT NI GÖR DETTA UNDER 10-20 MINUTER SÅ KOMMER NI ATT BÖRJA KÄNNA OCH UPPLEVA 5D-FREKVENSEN (I HIMLEN OCH DEN NYA JORDEN). EFTER ATT HA GJORT DETTA UPPREPADE GÅNGER, SÅ MÅNGA GÅNGER SOM NI ÖNSKAR UNDER NÅGRA DAGAR, SÅ KOMMER DET ATT BLI FULLSTÄNDIGT AUTOMATISKT OCH BLIR TILL ER STÄNDIGA TILLVARO, TILL OCH MED NÄR NI TAR ER FOKUS TILLBAKA TILL 3D.

VAD NI GÖR HÄR, NÄR NI BÖRJAR FÖRSTÅ DETTA, ÄR ATT NI UPPFATTAR 3D-VERKLIGHETEN OMKRING ER UTIFRÅN 5D-ÖGONEN OCH DETTA ÄR HUR DEN NYA JORDEN BÖRJAR MANIFESTERA SIG OCH BLIR KVAR FÖR EVIGT!

DETTA 5D-GAMMA-TILLSTÅND ÄR ETT TILLSTÅND AV SALIGHETSMEDVETANDE DÄR VÄNSTRA HJÄRNHALVAN (3D-ALFA) OCH HÖGRA HJÄRNHALVAN (5D-GAMMA) SAMTIDIGT BÖRJAR SAMARBETA, VARFÖR MAN FÖR MULTI-DIMENSIONELL VARSEBLIVNING OCH FUNKTIONALITET ENDAST TILL EN BÖRJAN BEHÖVER HA DENNA AVSIKTLIGA FOKUSERING PÅ 5D FÖR ATT FÅ IGÅNG SIN VARELSE TILL ATT FÖRBLI FOKUSERAD PÅ 5D-NIVÅN, FASTÄN MAN FYSISKT VISTAS I 3D!

EFTER EN DEL AV DENNA VANEMÄSSIGA FOKUSERING KOMMER PROCESSEN ATT BLI AUTOMATISK OCH UPPRÄTTHÅLLAS, I OCH MED ATT ER DNA-KOD FÖRÄNDRAS TILL ATT LÅSAS IN I DENNA PROCESS!

HÄR ÄR EN ENKEL LÄRA SOM HJÄLPER ER ATT BÖRJA UPPLEVA DENNA UNDERBARA NYA VERKLIGHET:

5D ÄR HELT ENKELT EN VERSON AV SNABBARE VIBRATION I HÄR OCH NU OCH ALLT NI MÅSTE GÖRA ÄR ATT HÖJA ER INRE VIBRATION FÖR ATT MATCHA DEN!

LOGIKEN SÄGER ATT OM 5D ÄR HÄR, SÅ BÖRJA HELT ENKELT ATT VARA I DEN!

BÖRJA VARA DEN 5D-VARELSE SOM DU REDAN ÄR!

NÄR DU GÖR DETTA, SÅ BÖRJAR HIMLENS RIKE VISA SIG ÖVERALLT RUNTOMKRING DIG!

VI FÖRESLÅR ATT DU ÖVAR PÅ DITT INRE ANDLIGA ARBETE OCH DINA DISCIPLINER FÖR ATT PÅ ETT BÄTTRE SÄTT UPPNÅ DETTA UNDERBARA TILLSTÅND AV VARANDE!

SUND SJÄLVKÄRLEK, MEDITATION, ATT ENBART TA IN NATURLIGA ENERGI-FÖDOÄMNEN OCH ATT VISTAS I NATUREN KOMMER ATT GE DIG DE SNABBASTE RESULTATEN I ATT UPPNÅ 5D!

VI FÖRESLÅR OCKSÅ ATT DU ANVÄNDER DE UPPSTIGNINGSVERKTYG SOM VI LÄMNADE FÖR DIG FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT HÖJA DIN INRE VIBRATION!

KRISTALLER ÄR DE MEST KRAFTFULLA UPPSTIGNINGSVERKTYGEN I UNIVERSUM FÖR ATT FÖRSTÄRKA DIN INRE FREKVENS, I SYNNERHET ANDARA-KRISTALLERNA SOM HAR SITT URSPRUNG I URTIDA LEMURIEN OCH ANTLANTIS!

HÅLL DESSA UNDERBARA KRISTALLER NÄRA DITT AURA-FÄLT SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT OCH DU KOMMER ATT BÖRJA UPPLEVA DE HÖGRE SFÄRERNA SOM VI TALAR OM!

DE MEST AVANCERADE CIVILISATIONERNA SOM NÅGONSIN EXISTERADE PÅ JORDEN KÄNDE TILL 5D-KRISTALLERNAS MAGISKA KRAFT OCH ANVÄNDE DEM TILL ATT FULLSTÄNDIGT UTVECKLAS TILL GALAKTISKA CIVILISATIONER!

KÄRA NI! ALLA DE STORSLAGNA VARELSERNA I DETTA UNIVERSUM HAR NYLIGEN ANLÄNT TILL DENNA GALAX FÖR ATT INTA EN PLATS PÅ FÖRSTA PARKETT FÖR DENNA STORSLAGNA ”MORFOGENES” SOM NI GENOMGÅR OCH DE VILL SE HUR NI GJORDE DET! MÅNGA AV DEM HAR TILL OCH MED SLAGIT VAD OM ATT DET INTE KUNDE GENOMFÖRAS!

VI SLÅR VAD OM ATT NI REDAN HAR FÖRVÅNAT DEM MED ERA MAGNIFIKA PRESTATIONER HITTILLS!

SAMTLIGA BLICKAR ÄR NU PÅ ER OCH VI UNDRAR VAD NI SKA GÖRA HÄRNÄST?

HÖJ BLICKEN OCH SE VAD SOM LIGGER PRECIS OVANFÖR HORISONTEN!

VI VET ATT SAKER OCH TING INTE ÄNNU ÄR HELT PERFEKTA, MEN KÄNN ER FÖRSÄKRADE OM ATT EN NY DAG RANDAS OCH SNART KOMMER SAMTLIGA VARELSER PÅ DENNA PLANET ATT LEVA I FRED, KÄRLEK OCH ÖVERFLÖD, FÖR ALL FRAMTID!

DETTA ÄR ERT LIVSÖDE!

HÅLL HOPPET UPPE, KÄRA DU, OCH HA NU LITE TILLIT TILL ATT DET SOM DU HAR DRÖMT OM OCH ARBETAT FÖR, INOM KORT KOMMER ATT BLI DIN GUDOMLIGA VERKLIGHET!

DETTA ÄR VARFÖR DU FINNS HÄR OCH OBEROENDE AV HUR SAKER OCH TING SER UT, SÅ SKA DU GÖRA DET TILL DINA DRÖMMAR OCH DU KOMMER ABSOLUT ATT VINNA I SLUTÄNDEN!

SAKER SOM VERKADE VARA ALLTFÖR BRA FÖR ATT VARA SANNA KOMMER ATT BLI MER VERKLIGA ÄN NÅGON VERKLIGHET SOM DU HAR KÄNT TILL!

LJUSET LYSER UPP I MÖRKRET OCH DU ÄR ETT GUDOMLIGT LJUS FÖR DENNA VÄRLD!

FÖRBLI STARK, STORSLAGNA VARELSE, OCH LÅT OSS NU AVSLUTA VÅRT STORA UPPDRAG PÅ PLANETEN JORDEN, TILLSAMMANS!

TACK FÖR ATT NI STÄLLDE UPP PÅ ATT KOMMA TILL JORDEN PÅ HELA MÄNSKLIGHETENS VÄGNAR!

LYCKA OCH VÄLGÅNG!

 

MICHAEL OCH PLEJADERNA

https://5dearthproject.com/

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...