Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 februari 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 februari 2020

FÖRÄNDRA DITT LIV TILL DET BÄTTRE OCH FÖR EVIGT ∞

9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

 

”Hälsningar. Vi är Arcturian Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har förmågan att känna när ni gör framsteg som ett kollektiv, eftersom vi läser era vibrationer. Vi läser era vibrationer som kollektiv och som de individer som ni är. Vi märker fluktuationer i era vibrationer när ni fokuserar på något. Massor av olika erfarenheter är tillgängliga för er i varje ögonblick av varje dag, och den erfarenhet som pockar er i ögonblicket är den att följa, eftersom i slutändan vill ni vara i den högre vibrationen.

Nu, om ni inte kan göra vad ni vill göra av någon anledning, kan ni fortfarande försätta er i en högre vibration genom att planera att göra det, genom att utforska olika aspekter av det, genom att fråga andra människor om det – de som redan har gjort det. Ert jobb som människor är att veta vad som fungerar för er vibrationellt och vad som inte gör det, och då är allt ni behöver göra att välja.

Nu, när ni är yngre personer, är ni påverkade av många vuxna, inklusive föräldrar, lärare, och eventuellt präster som ni kommer i kontakt med, även grannar och era vänners föräldrar, och säkert kändisar som ni ser på internet, tv, eller på bio. De kan alla påverka er när det gäller vad ni sedan kommer att tro är bra, moraliskt eller coolt. Säkerligen kommer de att försöka påverka er att gå mot det som kommer att ge er framgång ekonomiskt. Mycket få av dessa vuxna uppmuntrar er att bara observera hur ni vibrerar när ni deltar i detta här kontra detta där, och sedan göra det val som är i harmoni med hur ni vill vibrera och känna i er fysiska kropp.

Och så, när ni växer och blir vuxna, börjar ni märka att vad de berättade för er om vad som var rätt, eller lämpligt, eller skulle vinna er mest vänner eller pengar, är egentligen inte så tilltalande för er. Och då kommer ni till en brytningspunkt med känslor av att vara desillusionerade av livet och av vad ni har lärt er om livet. Så någon gång måste ni bestämma er för att ni kommer att följa de goda vibbarna, oavsett vad, oavsett hur dumma ni ser ut när ni gör det, och oavsett om det anses vara en bra karriärväg eller ej. Det finns en mängd andra skäl till varför ni kanske inte känner för att följa er lycka, er glädje, vad som känns bäst för er, varför det är på något sätt inte okej.

Så då kommer varelser som vi själva och berättar att era vibrationer är allt. Det är betydligt mer betydelsefullt än era bankkonton. Det betyder mer än vad andra tycker. Och när ni testar teorin att era vibrationer är allt, vet vi att ni kommer att få de resultat ni vill ha. 

Men ni kanske inte får reda på att vara läkare, eller en advokat, eller en arkitekt är rätt för er förrän efter att ni har tillbringat år av att studera dessa särskilda yrken och har möjligen samlat en enorm skuld för att upptäcka att själva yrket har mycket lite gllädje för er personligen.

Men det spelar egentligen ingen roll när ni får meddelandet, så länge ni får det, så länge ni inser någon gång i ert liv, att ni måste välja vad som gör att ni vibrerar på den högsta frekvensen som ni kan finna. Det kommer att förändra ert liv till det bättre och för evigt.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har känt glädje i kontakten med er.”

Översättning: Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-february-11th-2020/

Du gillar kanske också...