Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 september 2019

Det Arkturiska Rådet, 18 september 2019

Via Daniel Scranton

Era Största Lärare

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är inte experter på mänskligheten och livet på Jorden, men det är ni. Ni är de som lever i den densiteten och den dimensionen och har alla dessa unika upplevelser och känner alla de känslor som kommer från de erfarenheter ni gör. Vi gör vårt bästa föra att relatera till dem, och ibland kommer vi att göra det genom att titta på någon av er som upplever några mycket intensiva känslor. Och då kommer vi att observera hur ni hanterar bearbetningen av dessa känslor, och naturligtvis gör ni det på olika sätt. Ni har alla unika förhållningssätt till de intensiva känslomässiga upplevelser ni har, och vi respekterar alla de val ni gör för att göra upplevelsen av dessa känslor lättare för er.

Men å andra sidan har vi också märkt att det som fungerar för de flesta av er är omedelbar uppmärksamhet. När ni är barn, innan ni är övertygade om att era känslor är olämpliga, kan ni komma över dem mycket snabbt och återvända till ert naturlig tillstånd av glädje. Ni är i grunden glädjefulla varelser, och när något stör det naturliga tillståndet måste det åtgärdas av er, och ju förr dess bättre. Ju mindre skamsna ni är över era känslor, desto snabbare skakar ni av er dem. Ju mindre ni dömer era känslor, desto villigare är ni att vara öppen om vad ni känner och uttrycka dem för de som är viktiga i ert liv.

De flesta av de problem som ni har på Jorden är ett resultat av människor som inte tillåter sig själva att fullt ut känna sina känslor, utan förtränger dem. Eller så får de en mycket dödlig sjukdom därför att de inte har tillåtit sig att känna sina känslor och uttrycka dem. Vi vill att ni ska uppmärksamma, som vi har gjort, vad era typiska strategier är för att hantera era negativa känslor, och sedan uppmuntrar vi er att fråga er själva om ert tillvägagångssätt fungerar för er. Om ni har en taktik som ni använder för att stänga av negativa känslor, då föreslår vi att ni åtminstone bokar tid med er själva för att snarast ta itu med det, och återigen, ju förr desto bättre.

Ju mer ni iakttar barnen i er värld och följer deras exempel, desto gladare kommer ni att vara i era liv. De är kreativa. De gör vad de känner sig passionerade över, och de tillåter sig själva att känna och uttrycka sina känslor. De är ärliga och de är hoppfulla. De tror på magi, och vi hoppas att ni alla kan lära av dem och vara mer som barnen i era liv. De är era största lärare. När allt kommer omkring, de lever ju också sitt liv på Jorden. De är som ni, de erfar samma upplevelser som ni och de är mycket känsliga för högre frekvenser. Detta är ert uppdrag, iaktta barnen och var som dem och ni kommer att finna att ett naturligt tillstånd av glädje finns under alla dessa förstenade känslor, som ni klamrar er fast vid.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...