Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 mars, 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 mars, 2020

Utstråla Ert Ljus & Aktivera Alla ∞ 9D Arcturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Med glädje tar vi kontakt med alla er. 

Vi har varit intresserade av evolutionen av ert medvetande som ett kollektiv eftersom vi är intresserade av evolutionen av vårt medvetande. För oss är processen ganska lätt. Det finns inget som hindrar evolutionen av vårt medvetande. Ingenting och ingen kan hålla oss tillbaka, inte ens vi själva. Vi upplever det bara, och vi gör det från ögonblick till ögonblick.

Ni, å andra sidan, har så mycket att tänka på, så mycket som oroar er, och det finns hinder för evolutionen av ert medvetande på grund av de som drar fördel och nytta av att hålla er rädda, splittrade och små och maktlösa. Så därför är er resa fascinerande för varelser som oss som har det så lätt. Vi drar också nytta av evolutionen av ert medvetande, eftersom vi är anslutna. Vi är alla sammankopplade i detta universum, och vi har en mycket starkt medveten uppmärksamhet om denna sanning.

Vi vill att ni ska kunna uppleva evolutionen av ert medvetande på ett sätt som ligger närmare vårt, eftersom vi njuter av åkturen här i den nionde dimensionen, och för det mesta gör ni inte det. Mycket av den smärta och den kamp som ni upplever det beror på programmeringar som ni har antagit som er tro, och det är något som vi skulle vilja hjälpa er med. En av de tyngre övertygelser som vi ser er alla dra runt är att ni borde göra något just nu som ni inte gör. Ni tenderar att fokusera på det som inte händer i era liv, och har en tendens att döma er själva mycket hårt för vad ni inte åstadkommer.

När ni vet att ni har ett mål för er själva är det ännu värre än när ni bara har en känsla av att ni borde göra något ni inte gör. Det är något som känns värre för er. Det är inte i sig värre. Det är bara så ni upplever det. Vi är här för att hjälpa er. Vi är här för att påminna er alla om att ljusets enda uppgift är att lysa. Det enda som ni behöver fokusera på är att hitta ljuset inom er och lysa det så intensivt och starkt ni kan.

Nu kan vi redan se era tankar arbeta med detta. Ni kommer att säga till oss: “Men jag vet inte vad det är som jag förväntas göra, så hur kan jag lysa det ljuset?” Sanningen är att lysa ert ljus handlar inte om att göra. Det är en känsla. Det är en vibration. Det är något som du ger ut från ditt centrum, från din kärna, och allt du behöver göra för att lysa det ljuset är att fokusera där. Fokusera inom dig på sanningen att du är en Källans Energi Varelse. Och som en uppväckt själ, kan du och alla ni göra det, och du kan känna kärlek och ljus från Källan flyta genom dig. Och när du gör det, kommer andra att känna det. Andra tar upp den sanningen. Du blir då en som aktiverar dem omkring dig och resten av kollektivet, och det räcker.

Du är ljuset, förstå att du är ljuset, och sedan utstråla ditt ljus, det är tillräckligt för att sätta upp din agenda för varje dag och för hela denna livstid. Var så goda och frigör er från dödläget. Låt er komma undan. Det här är vad ni kom för att göra. Allt annat är bara ett uttal för det ljus som ni känner, och det kommer naturligt för er i ögonblicket, så oroa er inte för ett ögonblick om det, vad det är och huruvida ni gör det.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har med stor glädje kontaktat er.”

Översättning: Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-march-11th-2020/

Shine Your Light & Activate Everyone ∞The 9D Arcturian Council

You may also like...