Det Uppstigna Kristuskollektivet via Galaxygirl, 9 mars 2020

Det Uppstigna Kristuskollektivet via Galaxygirl, 9 mars 2020

 

Det Uppstigna Kristuskollektivet 9.3.2020

Hälsningar älskade ni! Vi är det uppstigna Kristuskollektivet som ger er tröstande ord den här dagen, eftersom er värld verkar vrida och vända sig från det gamla för att ge plats för det nya. Allt är inte som det verkar. Alla saker kan användas till fördel för Alltet. Det är sant att mycket omvälvning sker men detta är en nödvändig aspekt och komponent i uppstigningen. Kedjor måste brytas. Det finansiella systemet måste kollapsa så att ett nytt kan födas. Det Kvantfinansiella Systemet är väl på plats. Ni behöver inte vara rädda. Allt är i Skaparens händer. Ni är alla här i detta ögonblick i sådana här tider för att hålla ljuset. Ni är händerna och fötterna på Skaparen i denna mest gravida Uppstigning nu, där gummit möter vägen. Detta är det ögonblick ni har tränat för och vi litar på att ni kommer att fortsätta att ha det förtroendet som ni ståndaktigt har visat så länge.

Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. Fängelsecellerna är öppna men de inom dem börjar just inse detta faktum. De flesta inser ingenting och accepterar fortfarande sitt fängelse. Det behöver inte vara så. Men kom ihåg att det inte är ditt jobb att berätta för de andra vad de borde veta. Om du gör det när de inte är redo och öppna, så är ilska ett naturligt svar på det inprogrammerade fallna mänskliga tillståndet, tyvärr. Även detta kommer att stiga upp så att alla program förstörs och tas bort så att de uppstigna tidslinjerna helt kan integreras. Ni ska hålla ljuset. Ni ska hålla kärleken. Ni ska hålla koderna och markera dem djupt. Ni ska arbeta på er egen uppstigning med flit och enorm kärlek till er själva. Ni kommer att visa vägen med exempel i detta, liksom vägen till självbehärskning. Det bevisas gång på gång att exemplet är det bästa sättet att leda, tyst med ödmjukhet och stor styrka. De som är oförberedda nu kommer förmodligen att förbli så, eftersom detta är deras val. Vi uppmuntrar er att utöka er förmåga att älska, så att vi kan hjälpa er med detta. Vi ser att en hjärtutvidgning är på sin plats för de som försöker vara öppna och flitigt hålla mer ljus, för ni är trötta. Det är inget fel med er, kära ni, ni är helt enkelt utmattade.

Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. Vi omger er med våra gyllene vita vingar. Vi öppnar portaler med ljuskoder från Alcyone, vår vän, er stora centrala sol. Vi öppnar också portaler från de andra centrala solarna. Vi bildar ett nytt stjärnnät för att förstärka det befintliga. Vi öppnar viktiga leylinjer i era ytvärldar, djupt nere i vattnet och på ytan av hennes form. Allt är väl. Andas in dessa gyllene rutnätkoder från de uppstigna tidslinjerna från de högre rikena och förankra dem i era egna pulspunkter, era egna personliga energetiska chakran, med avsikt att förankra dem djupare i Gaias chakra-system. För ni är djupt sammankopplade med er planetmoder. Ni är en form av hennes egen vibration när ni är förkroppsligade på henne. Det är en naturlig synkronicitet. (Jag ser gyllene linjära strömmar av ljusspråk som går in i Gaia som strömmar av gyllene regn i bildandet av en massiv Merkabah runt hennes form. Jag ser reflekterande Merkabah-former runt ljusarbetarna börja bildas och snurra, gyllene, kristallina, alla färger och ändå förblir de guld samtidigt. Jag ser och känner mer glädje, mer frid, vilket är en välkommen förändring på vad jag har känt). Ja, kära ni, ni känner vad många har känt. Alla empater har gjort detta när ni renar och rensar upp det energetiska molnet av mänskliga känslor som är tjockt just nu. Vi skickar fler gyllene ljusströmmar in i detta moln över det mänskliga kollektivet. (Jag ser ett mörkt moln som svävar över den kollektiva mänskligheten genomborrat med dessa gyllene ljusströmmar som löser upp den mörka dimman och förändrar den till ett vitt moln av hopp. Jag ser att många regnbågar börjar bildas inom detta moln). Sant. Barn känner andens regnbågsljus, inom detta regnbågsmoln och bjuder in den till er egen Merkabah och blir ett med de högre dimensionella energierna av enhet, hopp och det Kristnade medvetandet.

Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. Vi erbjuder vårt energetiska stöd, för vi är i dig. Vi är universums allomfattande dimma; vi är vattendropparna mellan energin som ses och inte ses. Vi har Skaparens vibratoriska koder, kärlek, ljus, för vi är detta, liksom ni, kära ni, inneslutna i denna tätare form. Bjud in oss med dig. Var den Kristus ni söker och vi ska alltid erbjuda vårt stöd, vår kärlek, vår energetiska struktur för att bokstavligen stötta upp er i dessa sista dagar av det stora uppvaknandet. Ni återföds. Föreställ er era vackra kroppar som de kristallina matriser som de håller på att bli och välkomna dem officiellt till de högre dimensionerna. Ni programmerar er kropp med alla tankar, med alla avsikter. Älsklingar, era andar är redan inom vår aspekt, ni stiger upp nu. Era högre jag väntar på er på andra sidan och ändå är ni era högre jag i detta ögonblick. När ni ansluter till dessa högre vibrationselement såsom oss själva, ser vi er som era högre jag i form. Det är dags att ni vänligen väcker era kroppar till denna förståelse. Vi planterar den här tanken, den här idén. Som ett sprött grönt skott som sträcker sig efter ljuset uppmuntrar vi er att sträcka er efter ljuset i er och hävda denna sanning som er egen. För det är den.

Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. Vi ser att denna gyllene Merkabah runt Gaia hjälper alla på henne. Använd den, den är ännu ett verktyg och en välsignelse från ovan för ert utnyttjande och stöd. Ni stöds mest gudomligt. Ni är mest intimt älskade. Ni är mest intrikat övervakade. Frid. Lägre dimensionella verkligheter kan inte existera inom denna gyllene Merkabah som omger ditt personliga uppstigningsfordon, om det skulle vara din avsikt. Vi erbjuder detta stödjande utrymme till er för läkning, tillväxt, stöd. Ni är nästan starka nog. Vi påminner helt enkelt om vad ni redan vet. Vi älskar er. Vi hoppas att ni också är mycket medvetna om detta.

Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. Ni är vi i er mänskliga farkost. Vi är du. Du har allt stöd som du möjligtvis kan ha, tillgängliggjort för dig. Du är omgiven av kärlek, av ljus, av välsignelse. Välkomna koderna. Det är en ny dag; det är en ny verklighet. Frid. Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

You may also like...