Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 mars 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 mars 2020

Läk Coronavirus Rädslo-Övervakningen ∞ 9D Arcturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Det är vår glädje att kontakta alla er.

Vi har börjat undersöka konsekvenserna av den rädslo-bevakning som har pågått där på er värld på grund av denna coronavirus situation, och vi vet att vissa människor är mottagliga för rädslo-bevakning. De är de som är måltavlorna vid denna tid, och hålla er alla i rädsla har varit ett mycket framgångsrikt sätt att hålla er alla i schack. Men som vi har sagt i en tidigare överföring, den mängd medkänsla som genereras för dem som har blivit sjuka, och för familjer och vänner till den avlidne, vida uppväger den negativa effekten av rädslo-övervakning.

Var och en av er som är vakna kallas just nu att vara en del av den medkännandets täcke av energi som mänskligheten behöver just nu. Människor behöver känna sig trygga om sin hälsa och välbefinnande, och de av er som är där för att vara ljusarbetare vid denna tid är de som konstruerar detta täcke av energi, av helande kärlek och ljus, att kasta den över hela planeten vid denna tid. Se er själva arbetande med de andra ljusarbetarna, de andra healers, de andra medkännande, runt om i världen för att samskapa denna helande, kärleksfulla, medkännande energi, och föreställ er själva hålla detta täcke nu runt hela befolkningen.

Håll ett rum för dem som lever i rädsla för att de kommer att bli sjuka och kanske till och med dö. Detta är en gigantisk rot chakra rengöring för mänskligheten, och när ni rengör, uppstår biverkningar. Ni kommer att uppleva smärta under en rengöring eftersom ni frigör det som är giftigt. Det har varit tillräckligt många nu som har lidit av coronavirus för att ha avslutat rotchakra rengöringen, men rädslan är fortfarande närvarande eftersom vissa av dessa farhågor är farhågor som har genererats under denna livstid och bara flyter runt i människors energifält.

Rensningen av energifälten för varje människa av de farhågor som de håller fast vid är det sista steget här, och det är ni som hjälper till att åstadkomma denna slutliga rensning med en mild vänlighet i era hjärtan för dem som känner rädslan. Ni är de som vid denna tid kallas att vara starka, balanserade, att vara jordade, och att veta att era vibrationer alltid kommer att avgöra hur mycket hälsa och välbefinnande ni håller i era kroppar. Att veta detta, att hålla denna sanning i era medvetanden, är också vad som behövs vid denna tid för kollektivet.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har med glädje haft kontakt med er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-march-12-2020/

You may also like...