Jesus/Sananda via Ann Dahlberg, 20 mars, 2020

Jesus/Sananda via Ann Dahlberg, 20 mars 2020

 

Jag är Jesus och jag har kommit idag för att välsigna er och världen. Den står inför en stor omvälvning och det är er medvetenhet som gör detta möjligt. Solen skiner på hög och låg och det virus som far fram på Jorden har heller inget mål i sig. Den drabbar alla som kommer i närheten av den. En del får stora symtom medans andra får inga symtom alls. Det är osäkerheten och bristen på kontroll som skapar panik idag. Det är när man inte står kvar i sin sanning som paniken bildas. Döljer man sanningen så kommer mörkret fram och just nu finns det ett mörkt moln som skymmer sanningens ljus. Det är när man står kvar i sanningen som de mörka molnen kan skingras.

Detsamma gäller för alla er mina kära barn på Jorden. Det är när ni står kvar i er egen sanning som mörkret och era problem försvinner. ”Allt som görs i snö kommer upp i tö” är kloka ord som borde beaktas mer av var och en som har för vana att gömma sådant som de tycker är obehagligt. En lögn föder ofta en ny lögn och en ny lögn etc. tills man inte kan nysta upp lögnen längre. Man lever i en osanning där väggarna är bräckliga och där man hela tiden måste skydda sig för intrång. Det bästa är att ta tjuren vid hornen och säga sanningen precis som den är. Att våga blotta sig kan ge oanade effekter av förståelse och hjälpsamhet. Vi har alla något som vi har gömt, så det kan vara en lättnad för en del, som då själva kan börja lätta på sin börda. En del kan det dock skrämma och de retirerar genast sin väg. De har inte mod att se sig själva än utan behöver bida sin tid. Efterhand när fler och fler står i sin sanning kommer de också att våga sig fram. Det vackra vänliga ljuset är lockande och längtan efter befrielse är stort.

Ni är många systrar och bröder på Jorden idag. Det finns många olika behov och ni hjälper varandra på olika sätt. Det viktigaste är att se sig själv, stå i sin egen sanning av kärlek och ljus. Det är främst då som man kan hjälpa många att se och förstå, vilken väg det är som de egentligen längtar efter att gå. Det som händer är att det blir en rörelse av sanning och kärlek som genomströmmar hela Jorden. Det är det uppvaknandet handlar om. Det är ett uppvaknande av er sjäva, era själars triumf över mörkret och att de nu åter träder in i ljuset av kärlek.

Hör ni inte trumpeterna, hur de spelar sin glädjesång:

Jorden är på väg, jorden är på väg.

Våra älskade själar är på väg hem.

Vi är så tacksamma, vi är så tacksamma.

Lov och pris till Herren vår himmelske fader. Lov och pris till Herren vår himmelske fader.

Hör ni denna sång i era hjärtan, så vet ni att ni är på väg, på väg hem till en underbar frid, glädje och kärlek. När ni känner detta inom er så kommer ni att skynda på era steg. Det fnns inget nu som ni hellre vill än att få vara i detta rike av ljus och kärlek. Ni lägger med glädje era händer i er Faders och låter honom leda er hem. Känn kärleken och friden omsluta er och gå sedan uti världen med ert fridfulla sinne. Er Fader kommer att leda er till att vara ett vittne för många andra, som genom er kan finna sin väg hem. Det har hänt och det händer och det kommer att hända igen.

Jag låter nu ljus och kärlek lysa över Jorden, så att alla de som är på vandring kan fånga upp ljuset i sina hjärtan. Jag hjälper er att blåsa på elden så att den håller sig levande och växer sig större.

Jag går med er till ljusets port medans jag blåser på era hjärtans ljus, så att de brinner allt klarare och vackrare.

Jag älskar er så mycket

Jesus

Du gillar kanske också...