Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 februari 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 februari 2020

MASSUPPVAKNANDEN KOMMER ∞ 9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Det är i glädje vi kontaktar alla er. 

Vi har utforskat alla de olika tidslinjer som ni har framför er för de kommande veckorna och månaderna, och vi ser alla de olika sätt som ni har att inleda ett massuppvaknande av medvetande i er värld. Vi vet att de av er som är vakna har väntat på att vänner, medarbetare, släktingar och grannar ska vakna så att ni kan relatera bättre till människorna i era liv. Vi vet att dessa massuppvaknanden är oundvikliga, och vi ser också hur ni alla får dem att hända förr snarare än senare genom den kallelse som ni har gjort.

Ni har bett om mer gemenskap, mer kontakt med era medmänniskor, och resultatet är att flera nya tidslinjer har skapats för att åstadkomma dessa massiva uppvaknande upplevelser för mänskligheten. Nu, följdaktligen, så vaknar människor varje dag till sanningen om vilka de verkligen är som Källans Energi Varelser. Människor kommer att inse att de stiger upp med sitt medvetande, och det kommer att fortsätta, men det kommer också att finnas dessa spikar. Det kommer också att finnas dessa stunder där ni har något som väcker fler individer än på en genomsnittlig dag på planeten Jorden.

Och när ni upplever dessa massuppvaknanden från åskådarplats, så att säga, kommer ni att uppmanas att hjälpa till. Ni, som alltid har varit lite konstiga och ”där ute” med er tro, kommer att vara de som människorna i era liv vänder sig till för att få hjälp, och det kommer att vara tillfredsställande på många nivåer. Kom ihåg att i dessa stunder, vad folk verkligen behöver är att känna vad de känner. De behöver inte mer information. De behöver inte gå ner i kanin hålen som så många nyvakna människor går ner i, och de behöver inte acceptera allt som ni accepterar att vara sant, vara den verkliga verkligheten.

De kommer att behöva ert stöd genom den känslomässiga rensning som kommer när någon vaknar och börjar sprida lager av giftiga övertygelser, sedan länge hållna och oupptäckta negativa känslor, och så mycket mer. Ni kommer att vara där för dem eftersom detta är något ni har velat se så länge, och ni kommer att fortsätta att skapa nya sannolikheter för hur dessa massuppvaknanden kommer att inträffa. Ni kommer att göra det eftersom ni är medvetna och avsiktligt skapande varelser.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har med glädje haft kontakt med er.”

Översättning:  Mats

 

Du gillar kanske också...