Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 februari, 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 februari, 2020

 Jag är Judas och jag vill bara säga att ni har kommit en bra bit på väg gott folk på Jorden. Nya händelser ersätter gamla händelser i en strid ström på Jorden idag. Det kan vara svårt att hänga med och förstå vad det är som egentligen händer på Jorden. Jorden släpper ut lite frustration och ni gör detsamma kära mänsklighet. Under ytan stiger en ny sol upp och låter sitt ljus strålar ned över Jorden med ett milt sken.

En ren och läkande energi sveper över Jorden idag. Det är många som behöver läka sina sår och hämta lite ny energi. De behöver stärka sin medvetenhet och se världen med lite klarare ögon. Förstå vilken process de själva och Jorden befinner sig i. Det här är ingen ny process, den har pågått under en lång tid, betydligt längre än vad ni tror. Det är egentligen bara så, att processen har eskalerat under de sista årtiondena, på ett sådant sätt så att även ni kan uppfatta det. Det gör det också möjligt för er att påverka det på ett eller annat sätt. Ni kan stärka er egen och Jordens utveckling. Det här gör ni genom att bli mer medvetna om er själva och den värld ni lever i.

Världen behöver många medvetna och klarsynta människor idag. Den behöver människor som står kvar i ljuset, när mörkret stiger upp lite här och där. Ljuset behöver skina på mörkret för att få det att försvinna. Alla människor med en klar aura behöver lugnt vandra vidare på Jorden utan att avvika från sina visoner av kärlek och ljus. Det är kärlekens budskap som ska spridas över Jorden. Det är kärleken som till sist kommer att segra i människors hjärtan. Det är kärleken till oss själva, varandra och vår jord som kommer att bli grundpelaren i den värld som nu långsamt har öppnats för Jordens barn.

Ljuset lyser starkt på Jordens barn idag och många är det som också har hörsammat ljuset. De sprider det vidare på olika sätt. Det ena är inte sämre eller bättre än det andra. Det är tanken som räknas. Det är din intention som avgör om det är bra för dig eller inte. Är det bra för dig så är det också bra för någon annan. Vi leder oss själva och Jorden framåt genom att vara kreativa och fantasifulla. Det gör vi för att vi ska kunna nå ut till varandra, så att vi ska kan ge ett litet handtag här och där, så att så många som möjligt kan ta ett steg i rätt riktning. Den riktning som leder till ljusets och kärlekens rike. En del behöver väckas upp drastiskt medans andra har en mer flytande eller flygande uppvakning. Åter andra går både framåt och bakåt tills de når en punkt där de långsamt stegar sig fram. Det finns inget rätt eller fel i detta utan allt är precis som det ska. Vi är alla olika och har olika erfarenheter med oss. Fjärilen flyger redan, men puppan väntar tills det är moget för att  släppa sitt skyddande hölje. Vi har alla vandrat en lång tid på Jorden och utvecklat oss själva på alla möjliga och omöjliga vis. För en del är tiden dock kommen att släppa det skyddande höljet och låta fjärilen flyga sin väg. En del av er låter nu vingarna torka för att sedan börja arbetet med att läka världen. De har då redan förlåtit sig själva och den värld som de har varit med om att bygga upp. Med kärlek och trosvisshet i sitt hjärta kan de nu börja att agera på ett sätt som läker det som de har åstadkommit och de lägger grunden för den nya världen av kärlek och ljus. De ser på världen med kärlek i sina ögon. En vacker värld där de nu lägger sina strån av ljus energi. De ser vad andra inte ser, de förstår vad andra inte förstår, och med varsamma händer lägger de tillrätta det som en gång blev fel. Det här närmar sig nu kära vänner, någon har börjat, andra kommer efter …

Var lyhörda kära Jordbor, lyssna inåt och följ din vägledning. Din vishet och klarhet återfinns där. Dina strån av ljus och kärlek behöver också läggas till stacken. Jag ser att mänskligheten är på väg. Medvetenheten har ökat på Jorden. Många strån har lagts till den stack som pionjärerna har startat och jag ser fler som kommer bärande på nya. Det är underbart att se och jag gläds med er kära Jordbor. Er nya tid har startat och den kommer att accelerera allt eftersom ljuset får en större utbredning på Jorden.

Vi går med Er, jag går med Er.

Stor kärlek

Judas

You may also like...