Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 april 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 april 2022

 

Vad mer kan ni förvänta er i april?

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada över att se hur så många av er redan drar nytta av april energierna. Som vi nämnde i en tidigare sändning är detta en tid av rotchakra rensning, men det är också en tid för rotchakra integrering, och det är en tid för helande. Närhelst ni gör mycket rensning, gör ni också mycket healing och integration. Så det är en tid för er att bygga, för er att skapa, för er att flytta till nästa nivå av medvetande och nästa nivå i era liv.

Det är dags för er att växa exponentiellt, och med den tillväxten kommer mer av vilka och vad ni verkligen är. Mer av det betyder mer av en reflektion i omvärlden, en reflektion som visar er det arbete ni har gjort och den varelse ni håller på att bli. Det är en tid att kasta bort de gamla idéerna om begränsning, att vara förtryckt, att inte vara fri. Det här är idéer som många människor har inarbetat i dem nu eftersom en mängd olika människor har sagt till er att ni inte är fria, väldigt begränsade och väldigt förtryckta. Men när ni läker från traumat som har lagrats i ert rotchakra, får ni flytta in i en större känsla av egenmakt och en bekräftelse på att det är ni som skapar allt detta. Ni gjorde vissa val innan ni inkarnerade, och ni har valt sedan dess med er vibration.

Nu, när ni går in i en tid av större egenmakt, vill ni också överväga hur era val överensstämmer med behoven hos många. När ni växer inser ni att ni lever i ett kollektiv och att det inte finns någon separation mellan er och era medmänniskor. Så när ni vill ha framgång för alla, ingår ni i alla som ni vill ha framgången för. När ni inser att det som är bra för er är bra för andra, och det som är bra för andra är bra för er, då börjar ni få en uppfattning om hur det faktiskt är att vara en del av ett kollektivt medvetande och ett kollektiv av fysiska varelser, alla snurrar tillsammans på samma jordglob.

Låt er gå igenom april månad med en förväntan på något mer, något bättre för mänskligheten. Se den där bättre versionen av Jorden och ert kollektiv, och känn efter det. Det har redan skapats av er och alla andra, och det är dags för er att förverkliga friheten och gränslösheten som är sann mot er sanna natur. Ni är hela och fullständiga varelser; ni är hela universum som uttrycker er som individ, och ni har fler verktyg nu än ni någonsin har haft förut, såväl som att ni har fler hjälpare, mer energi, mer stöd. Bygg från rotchakrat upp det liv ni vill ha och den värld ni vill leva i, och vet att ni kan eftersom ni har upptäckt sanningen om vem ni verkligen är som ett Källenergiväsen.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

 

 

Du gillar kanske också...