Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 mars 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 mars 2020

KÄRLEK SOM KOMMER IN FRÅN DE HÖGRE VÄRLDARNA ∞ 9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Det är med glädje vi tar kontakt med alla er. 

Vi har börjat förstå vad det kommer att ta för människor att inse och förstå sitt värde. Ni vill alla känna er värdefulla, men ni väntar också på att någon annan i mänsklig form ska validera er. Ni väntar på att få se bevis i det fysiska att det ni gör, vad ni tycker, vad ni säger, eller vem ni är i allmänhet producerar något värdefullt för samhället. När ni kan öppna er själva och tillåta in den ovillkorliga kärleken era guiders kärlek, rådens och kollektivens ovillkorliga kärlek som vi, ärkeänglarna och de uppstigna mästarna börjar ni förstå och känna i ert inneboende värde.

Ni har värde oavsett vad ni gör, och vi vet nu att det enda sättet ni alla kan komma till att veta det är genom att ta emot validering från varelser som oss som ger det så fritt och förväntar sig ingenting i gengäld. Och vi är bara ett kollektiv av så många som vill att ni ska känna er älskade, som vill att ni ska känna er välkommen, som vill att ni ska känna att ni är värdefulla eftersom ni finns som en unik aspekt av Källans Energi.

Och det, förresten, är något som ingen kan ta ifrån er. Och alla som försöker vet inte vilka de egentligen är. Så varför ta ordet från någon som inte står i den sanningen att veta att de är en Källans Energi Varelse? Hur kan deras bortkopplade, missriktade och helt partiska åsikter bära någon vikt?

Vad mänskligheten verkligen behöver är uppväckta individer som ni själva som har kommit ihåg vem ni verkligen är och visar för resten av mänskligheten hur man värdesätter sig själv, hur man blir ljuset, även när ni är omgivna av mörker, även när de som har glömt vem de verkligen är har uppnått vissa maktpositioner som människor till och med kan anse vara kraftfulla positioner. Vi vet att ni har kapaciteten att bestämma ert eget värde, och vi kommer att fortsätta att uppmana er att göra det, att älska er själva villkorslöst och uppmuntra er att öppna upp för att ta emot all den kärlek som kommer in från de högre världarna.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har med glädje haft kontakt med er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-march-4th-2020/

Du gillar kanske också...