Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 maj 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 maj 2022

 

Ert Uppdrag vid Denna Tid

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har alltid uppskattat människornas sätt att lösa era meningsskiljaktigheter och tvister när alla inblandade parter bestämmer sig för att ta den stora vägen. När ni inser att det enda sättet att leva i fred och harmoni är att prata om de problem ni har, det är då verkliga framsteg görs. Ni har alla kommit till många bord och suttit för att diskutera fred under er tid där på Jorden, och det är verkligen anledningen till att ni skapar våldet, oenigheten och krigen i första hand. De är alla menade i slutändan att föra er närmare varandra.

När ni ser hur era handlingar och ord påverkar andra, är det så ni kommer till en plats av medkänsla. Därför satte ni alla upp ett system på Jorden där ni först skulle uppleva våldet, och sedan skulden och sedan önskan om fred. Ni önskar alla fred, men några av er har olika uppfattningar om hur ni tar er till den platsen för fred. Vissa människor tror att de behöver mycket makt eller pengar för att få frid i sina hjärtan. Vissa människor tror att bara att vara runt människor som håller med dem, och som ser ut som dem och agerar som dem är sättet att uppnå frid i deras hjärtan.

Vi vet att ni vet att inre frid är en utmaning. Ovillkorlig frid som inte kräver att någon eller något förändras är en stor beställning. Det är något som den andlige mästaren hoppas kunna uppnå under en livstid. Vi vill att ni alla ska veta att detta är ert uppdrag just nu. Ert uppdrag är att vara frid, att utstråla frid, att hålla frid i era hjärtan, för att vara till tjänst för hela kollektivet, för er själva och för dem som upplever en brist på frid just nu. Ni kan vara exemplen och hålla vibrationen, och ni kan skicka ut den friden till alla och till varje plats som behöver den just nu.

Ni kan också leta inom er själva efter var ni har en inre konflikt, och ni kan försöka lösa den inre konflikten genom att helt enkelt släppa kampen. Släpp kampen och bli en enhetlig helhet som är ofragmenterad, som är redo att känna igen er själva som en varelse av ren kärlek och ljus, som allt som är.

Vi uppmanar er att arbeta med alla de högre dimensionella varelserna som håller utrymme för hela mänskligheten, och vi vill bara inkludera det faktum att de alltid gör det. Men när ni tittar till de högre världarna för hjälp i dessa tider av stora behov, finner ni att den alltid finns där. Den finns alltid där eftersom högre dimensionella varelser alltid letar efter att hjälpa. Vi är här för er nu och alltid för att hjälpa er att hitta och hålla den friden i era hjärtan.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...