Det Arkturiska Rådet, 30 juni 2019 Via Daniel Scranton

Det Arkturiska Rådet, 30 juni 2019

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Ni är uppvaknade aspekter av er själva som har kommit i kontakt med ert medvetande därför att ni behöver deras hjälp nu. Ni behöver hjälp från era tidigare livs versioner av er själva, eftersom deras upplevelser är djupa, och därför att de har kunnat göra saker som ni ännu inte kan göra själva. Vi hänvisar inte bara till era livstider på Jorden. Vi syftar också på era liv i andra delar av galaxen och i högre dimensioner.

Ni kan aktivera och integrera era tidigare livs versioner av er själva, som existerar som änglalika varelser, och det kan vara en del av det ni känner att ni vill vara nu. Ni kan också aktivera ett tidigare livs version av er själva som visste hur man manipulerar energi med sin hjärna. Ni håller på att bli ert Högre Jag, och det är en gigantisk uppgift. Ert Högre Jag omfattar alla dessa tidigare liv, och mer. Ni håller nu på att väcka upp alla dessa aspekterna av er själva, eftersom ni förbereder er för stora händelser som kommer att inträffa. Vi syftar på er fullständiga och öppna kontakt med utomjordingar och ert skifte i medvetandet.

Baksidan av den här kommande, fantastisk upplevelsen är att ni inte bara har haft en trevlig samverkan med utomjordingar i era tidigare liv, ni har också haft intrycket tidigare att ert medvetande skulle förändras och att ni skulle uppleva stora omvälvningar och stor förstörelse, inklusive förlust av liv.

Så det är lite som ett tveeggat svärd. Ni har dock verktygen inom er nu för att integrera alla dessa aspekter av er själva från tidigare liv. Ni har gjort det i detta livet, men nu börjar saker och ting att bli mer intressanta på grund av er, inte för att någon yttre kraft eller individ har beslutat det för er räkning. Ni vill bli hela. Ni vill stiga upp. Ni vill knyta an med utomjordingar och aspekterna av er själva från tidigare liv har nyckeln.

Ni bjuder in dem med öppna armar genom att fastställa den intentionen och känna av när något kommer upp som verkar lite annorlunda i ert nuvarande liv. Ni kan göra det! Vi vet att ni kan det. Det är det ni är födda till att göra i denna livstid, och vi är glada över att vara en av de grupper som guidar er. Det finns många andra och fler kommer det att bli. Ni är ett kollektiv i er själva, så det faller sig naturligt att det här är en gruppinsats.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...