Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 april, 2020

Det Arkturiska Rådet, 1 april 2020-04-02

Via Daniel Scranton

  

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har glatt oss åt att se de förändringar som pågår inom er som individer. Vi har lagt märke till hur coronaviruset har tvingat fler människor att se vad som pågår inom dem, och vi vill att ni ska veta att det ni har lyckats åstadkomma bara genom att vara instängda i era hem är ganska förvånande. Många har varit tvungna att möta sanningar om sig själva, sina relationer och var de får sin känsla av självärde ifrån som en konsekvens av att de inte har kunnat göra så mycket.

Genom att inte kunna gå ut och göra det ni brukar göra, har det skett en ökad medvetenhet om den Gudomliga Feminina Essens hos många. Ni har blivit lärda från en mycket ung ålder att det ni utför är det som räknas, och det har varit mindre viktigt hur ni känner. Det håller på att förändras nu när ni måste göra mindre och känna mer. Ni måste arbeta mer från er Gudomliga Feminina Essens för att få hjälp, för att få healing, för att få något, och det är mycket bra.

När viruset blev en pandemi började många människor hamstra, köpa det de behövde för att överleva och för att leva bekvämt. Mycket få tänkte att det kommer att bli bra och att det finns gott om allting. Faktum är dock att det fanns tillräckligt många av er som omfamnade den Gudomliga Feminina Essensen för att öka mottagningsfaktorn i allt det här. Det finns, naturligtvis, massor att göra. Ni har haft mer än tillräckligt med resurser på Jorden för att utfordra, klä och härbärgera varenda enskild människa på ett bekvämt sätt, men det är inte så det har varit.

Nu är det en underbar tid för människor att inse att ni inte bara har tillräckligt med resurser på Jorden för alla, utan ni har också hjälp som kommer från de högre världarna. När ni tillåter er själva att ta emot, kommer ni att kunna ta emot på en fysisk nivå. Det faktum att det håller på att förändras är ännu ett positivt resultat som ni går mot varje dag.

Var förväntansfulla inför den här tiden och för den möjlighet som det ger er, och var den ledare för resten av mänskligheten som ni föddes till att vara när ni får tillgång till mer av den Gudomliga Feminina Essensen som låter er ta emot från denna rikliga värld som ni lever i och det överflödiga Universum som vi alla delar tillsammans.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft glädje av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...