Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 maj 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 maj 2019

Den vikt du bär ∞ 9D Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har börjat ta fram bitar av information från det förflutna i er nuvarande tidslinje för att bättre förstå var ni är och vad ni behöver. Detta är ett bra sätt för er alla att förstå er själva och varandra. När ni vet vad en person har uthärdat i sina liv, vilka tragedier och traumer de har lidit, är det lättare för er att förstå varifrån de kommer ifrån i nuet. Och ni kan också bättre förstå vad det är som de behöver.

Nu pratar vi inte om bostad i det förflutna och vi pratar inte om att använda förflutna som en ursäkt för att aldrig förändras i nutiden. Vi förstår helt enkelt hur ni alla formas av vissa händelser i era liv och det är en mycket bra idé för er alla att erkänna att något av det som påverkar er från det förflutna kommer till er från ett tidigare liv. Och det är bra för er att förstå detta om andra människor också, för det är så viktigt för hela mänskligheten att uppleva medkänsla. Det är vägen till enhet och enhetlig medvetenhet. Det är sättet ni hittar gemensam mark, så att ni alla kan komma ihop.

Nu, bara för att det ni har lidit är en annan upplevelse än vad någon annan här har lidit gör inte resultatet något annorlunda. Ni upplevde någon form av trauma och ni hade en känslomässig reaktion som fastnade i era kroppar och i era chakran. Och nu är tiden när ni släpper ut allt detta och det gäller alla andra. Därför är ni alla mycket starka och ni gör allt som ni kan under omständigheterna och denna uppstigning från den tredje dimensionen till den femte dimensionen var ingen liten uppgift att ta på sig för någon av er.

Så snälla tillåt lite handlingsutrymme. Ni har ingen aning om hur mycket vikt ni bär runt. Och snälla tillåt alla andra lite handlingsutrymme också och det bästa ni kan göra för varandra för att hjälpa denna process mer smidigt är att prata om era känslor. Prata om vad ni känner, inte vad som utlöste det, för om någon annan har upplevt samma djup av sorg som ni upplever, det är vad de kommer att kunna relatera till och hålla medkänsla och utrymme för. Och det är vad ni behöver göra för varandra, mer än något annat.

Och det är det vi gör med den informationen också. Det handlar inte bara om att samla in fakta. Det handlar om oss att förstå varför människor känner vad de känner och då kan vi bättre komma fram till en plan för hur man hjälper.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat anslutningen med er.”

 

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension in ebook or paperback format here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...