Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 mars 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 mars 2022

 

Manifestera den Nya Jorden Ni har Skapat

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är extremt exalterade över vad ni har tänkt ut för er själva när det gäller de manifestationer som ni har skapat under de senaste åren. Ni, som ett kollektiv, har blivit mer fokuserade än någonsin, på grund av upplevelsen av så mycket av det ni inte ville se och vara en del av er värld. Det här är tiden att förstärka fokus på vad det är som ni har skapat, eftersom ni går in i en ny era för mänskligheten, och det är en era av större transparens, mer frihet och mer av kollapsen av det gamla och födelsen av det nya. Ni gjorde verkligen detta som ett kollektiv, oavsett om ni var överens eller inte i alla frågor som ni fokuserade på.

De flesta människor i världen vill ha det som är bra för alla, och de flesta människor i världen inser att för att det ska hända måste förändringar också ske. Om ni nu blir för fokuserade på vad dessa förändringar måste vara och ni fäster er vid de mycket specifika resultaten som ni hade i åtanke, kommer ni bara att skapa ett större avstånd mellan er själva och den verkligheten. Ni kan vara flexibla och öppna för förändringar som kommer på det sätt som är bäst för alla, och ni behöver inte känna till detaljerna.

Fokusera på känslorna, inte detaljerna, så kommer ni dit mycket tidigare som samhälle och som individer. Inse att ni arbetar som ett kollektiv, och att ni som kollektiv går i rätt riktning. Ni kommer alltid hem och hem kommer alltid att vara Källenergin. Men först kommer ni att skifta till högre nivåer av medvetande, vilket är vad vi refererar till som den femte dimensionen. Det kommer att finnas en sjätte dimension och en sjunde och en åttonde och så vidare, för er alla att uppleva, när ni rör er närmare och närmare, tillbaka till er hemmabas.

Och det ni har upplevt de senaste åren på planeten Jorden har verkligen fått alla att fokusera på den typ av värld de vill leva i. Det är inte bara en återgång till hur saker och ting upplevdes som ni är här just nu. Det handlar om att bryta sig loss från det gamla och tillåta det nya att komma in med energierna som kommer in för denna mars månad och för hela året 2022. Ni befinner er i denna uppåtgående spiral, och ni kan förvänta er att era skapelser kommer med lätthet, med behag och med en möjlighet att upplevas i glädje och frid.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...