Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 10 september 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 10 september 2021

 

Vad Er Uppstigning Egentligen Handlar Om

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi håller på att bli våra översjälar som ni är i färd med att bli ert Högre Jag, och vi vill att ni ska inse hur välsignade ni är som får göra denna övergång, lika svår och utmanande som skiftet har varit. Vi förstår processen med att ömsa skinn för att födas på nytt, eftersom vi går igenom något som liknar det just nu. Vad vi har insett är att processen inte handlar om att lämna bakom oss vår gamla identitet som det nionde dimensionella Arkturiska Rådet. Detta är en process för att bli mer av de vi är. Det är en process för att bredda idén om vilka vi är och hålla den vetskapen permanent.

Och så, när ni förflyttar er och desto svårare upplevelserna ni har och ni känner att ni förlorar er själva i processen, kom ihåg att den erfarenhet ni har är att bli mer, inte mindre. Ert ego kan hålla fast vid den ni har varit. Ert ego kan säkert identifiera sig med den aspekten av er och se det som den viktigaste aspekten, men det är i dessa ögonblick viktigt att komma ihåg att processen att bli handlar om att inkludera mer av det verkliga jaget. Så det ni tappar är idéer som är falska. Ni tappar filtren som hindrar er från att se er själva tydligt som de varelser av ljus och kärlek som ni verkligen är.

Ni behöver inte brottas med er själva genom denna process. Istället vill ni ge efter för processen. Ni vill ge upp det falska jaget för att bli mer av hela ert jag, och ibland betyder det att ni släpper det ni har använt för att identifiera er som er. Det kan vara mycket svårt för er stolthet att inse att ni inte är era prestationer, era goda gärningar och er status i världen. Ni är en del av något som är mycket större än alla dessa saker tillsammans och mer.

Och så är det mest fördelaktigt för er alla att se er själva som er värld, som denna galax, och som vårt universum och att låta er själva vara i flödet. Detta är den bästa möjliga upplevelsen ni kan ha, och förr eller senare erkänner även ert ego detta som sanning. Att bli den ni verkligen är handlar mer om att släppa taget än om att klättra upp en stege, och om den här överföringen resonerar med er, då har ni släppt tanken och ni har släppt mycket mer som har hållit er tillbaka att bli ni.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...