Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 september, 2022

 

Bli ditt Älvsjälv ∞The 9D Arcturian Council, kanaliserad av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det arkturiska rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har varit i färd med att bli våra översjälar ganska länge nu, precis som ni har varit i färd med att bli era högre jag. Vi är glada över att lära känna oss själva som ett bredare och mer expansivt medvetande, men vi väntar inte på att medvetandeskiftet ska vara komplett innan vi experimenterar med idén om oss själva som våra översjälar. Vi föreslår att du gör detsamma.

Fråga er själva hur ni skulle tänka, känna, skapa och till och med hålla er själva om ni redan var era femtedimensionella högre jag. Vad skulle din genomsnittliga dag vara? Ni kan börja fundera över dessa idéer eftersom ni som fjärdedimensionella varelser är kapabla att komma åt den femte. Ditt högre jag är inuti dig. De är inte skilda från dig. De finns inte där ute någonstans. Ditt högre jag är du utan all filtrering.

Att känna sig in i sitt högre jag är som att känna sig in i sitt superhjältejag. Om du föreställer dig alla de förmågor du skulle vilja ha som ditt superhjältejag, börjar du få en uppfattning om vem du kommer att bli när du fullt ut förkroppsligar ditt högre jags medvetande. Alla kommer inte att vara likadana direkt efter att du gått över till den femte dimensionen. Alla av er kommer inte att ha samma förmågor, och inte alla kommer att ha samma intressen, men en sak som ni kommer att ha gemensamt är att ni kommer att kunna utöva era intressen, era passioner, utan några begränsningar, och det kommer att var rolig.

Just nu är det en utmärkt tid för er alla att fokusera på vad som roligt, eftersom saker och ting fortsätter att vara väldigt seriösa i er värld, och det kommer att finnas gott om möjligheter för er att ta livet på jorden som det är på allvar, och det betyder att ni medvetet kommer att behöva välja att ha en mer lättsam inställning till livet och ett perspektiv som möjliggör mer lek, mer skratt och roligare.

Era femdimensionella jag är också i huvudsak älvvarelser, eftersom de har ockuperat den femte dimensionen och bjudit in er till sina små fester, men inte alla svarar ja på den inbjudan. Det gör barnen, men som vuxna tenderar du att bli indragen i mer allvarliga frågor, för att du har mer ansvar och för att du vet att det är mycket som beror på om du slutför en uppgift så att du kan betala din hyra eller bolån. Men vi säger till er att trots allt finns det fortfarande utrymme för roligare ting när ni utforskar vem ni är som ert femtedimensionella jag, och den enda regeln i att spela det spelet är att det inte finns några regler.

Vi är Arcturian Council, och vi har njutit av att få kontakt med dig.”

Du gillar kanske också...